O profesor Xulio Gutiérrez e o ilustrador Nicolás Fernández presentaron “Construtores”, o terceiro novo volume da colección ‘Animais Extraordinarios’ editado no selo FAKTORÍA K. Un libro que se suma a “Bocas”, co que se estreou esta serie sobre ciencia e coñecemento do medio, e “Nacer”. Os autores adiantaron algúns contidos das próximas obras, adicadas a amosar as viaxes máis longas, os sentidos máis agudos e as estratexias máis sofisticadas que os seres vivos empregan para sobrevivir.

—————————

El profesor Xulio Gutiérrez y el ilustrador Nicolás Fernández presentaron “Constructores”, el tercer nuevo volumen de la colección ‘Animales Extraordinarios’ editado en el sello FAKTORÍA K. Un libro que se suma a “Bocas”, con el que se estrenó esta serie sobre ciencia y conocimiento del medio, y “Nacer”. Los autores adelantaron algunos contenidos de las próximas obras, dedicadas a mostrar los viajes más largos, los sentidos más agudos y las estratexias más sofisticadas que los seres vivos emplean para sobrevivir.

Seguir leyendo


Velaí está Antón, coa súa cariña de pícaro, lucindo orgulloso o seu exemplar de “Milu”, recén adicado polo autor, Manuel Rivas. Antón e a súa familia foron asiduos visitantes da Feira do Libro da Coruña, onde tamén acompañaron a Tim Bowley e Óscar Villán ao fío dos contos de “O Rei Oso Branco”, a Pablo Díaz e Marc Taeger ao son de “Tic-Tac”… Unha gamela, un paraugas, un solpor. Con que debuxo deixou Manuel Rivas a súa inconfundible impronta no teu libro?

———————————————–

Aquí está Antón, con su carita de pícaro, luciendo orgulloso su ejemplar de “Milu”, recién dedicado por el autor, Manuel Rivas. Antón y su familia fueron asiduos visitantes de la Feria del Libro de A Coruña, donde también acompañaron a Tim Bowley y Óscar Villán al hilo de los cuentos de “El Rey Oso Blanco”, a Pablo Díaz y Marc Taeger al son de “Tic-Tac”… Una barca, un paraguas, una puesta de sol. ¿Con qué dibujo dejó Manuel Rivas su inconfundible impronta en tu libro?

Seguir leyendo


O Blog K recolle estes días os ecos da Feira do Libro da Coruña, que se celebrou nos primeiros dez días de agosto. Trala participación de Tim Bowley e Óscar Villán na sinatura de exemplares de “O Rei Oso Branco”, moitos máis autores e ilustradores visitaron a caseta de KALANDRAKA, adicaron libros na caseta de información ou presentaron a súa obra na carpa da feira. Hoxe recuperamos o paso de Pablo Díaz e Marc Taeger polos Xardíns de Méndez Núñez, ao son de “Tic-Tac”.

——————–

El Blog K recoge estos días los ecos de la Feria del Libro de A Coruña, que se celebró los primeros diez días de agosto. Tras la participación de Tim Bowley e Óscar Villán en la firma de ejemplares de “El Rey Oso Blanco”, muchos más autores e ilustradores visitaron la caseta de KALANDRAKA, dedicaron libros en la caseta de información o presentaron su obra en la carpa de la feria. Hoy recuperamos el paso de Pablo Díaz y Marc Taeger por los Jardines de Méndez Núñez, al son de “Tic-Tac”.

Seguir leyendo


O Museo do Mar da Guarda -réplica dunha vella atalaia que o exército portugués construira en 1666- foi o marco perfecto para presentar “O burato do inferno”, a novela gráfica de Xosé Manuel e Ramón Trigo que vén de editarse na colección de banda deseñada de FAKTORÍA K. Guionista e ilustrador estiveron arroupados por amigos e parentes desta vila na que teñen lazos familiares e onde, precisamente, se ambienta o relato, a finais do século XIX. Tamén acudiron o alcalde e o concelleiro de Cultura, José Manuel Domínguez e Antonio Lomba. Ademais dos autores, outro protagonista deste acto foi o escritor Marcos Calveiro, quen trazou un interesante percorrido pola figura dos piratas cinematográficos, literarios e reais que habitan no imaxinario colectivo. Queremos compartir a súa marabillosa intervención con todas as persoas que non puideran asistir…

————————————–

El Museo del Mar de A Guarda -réplica de una vieja atalaya que el ejército portugués construyó en 1666- fue el marco perfecto para presentar “La cueva del infierno”, la novela gráfica de Xosé Manuel y Ramón Trigo que acaba de editarse en la colección de cómic de FAKTORÍA K. Guionista e ilustrador estuvieron arropados por amigos y parientes de este pueblo en el que tienen lazos familiares y donde precisamente se ambienta el relato, a finales del siglo XIX. También acudieron el alcalde y el concejal de Cultura, José Manuel Domínguez y Antonio Lomba. Además de los autores, otro protagonista del acto fue el escritor Marcos Calveiro, quien trazó un interesante recorrido por la figura de los piratas cinematográficos, literarios y reales que habitan en el imaginario colectivo. Queremos compartir su maravillosa intervención con todas las personas que no pudieran asistir…

Seguir leyendo


O burato do inferno” é unha novela gráfica dos irmáns Xosé Manuel Trigo e Ramón Trigo, publicada no selo editorial FAKTORÍA K coincidindo coa décimo terceira edición de ‘Viñetas desde o Atlántico’, o principal salón de cómic que se realiza en Galicia. Trala presentación na Coruña e a sinatura de exemplares na caseta de KALANDRAKA, o libro preséntase mañá, xoves 12 a partir das 20:30 horas, no Museo do Mar da Guarda, a vila na que transcorre esta historia, que se remonta a finais do século XIX para abordar o fenómeno dos raqueiros, os piratas de terra que prendían fogueiras nas noites sen lúa para que os navíos erraran o rumbo e encallaran nas rochas, asaltándoos e saqueándolles a mercadoría que transportaban.

—————————————-

La cueva del infierno” es una novela gráfica de los hermanos Xosé Manuel Trigo y Ramón Trigo, publicada en el sello editorial FAKTORÍA K coincidiendo con la décimo tercera edición de ‘Viñetas desde o Atlántico’, el principal salón de cómic que se realiza en Galicia. Tras la presentación en A Coruña y la firma de ejemplares en la caseta de KALANDRAKA, el libro se presenta mañana, jueves 12 a partir de las 20:30 horas, en el Museo del Mar de A Guarda, el pueblo en el que transcurre esta historia, que se remonta a finales del siglo XIX para abordar el fenómeno de los raqueros, los piratas de tierra que prendían hogueras en las noches sin luna para que los navíos erraran el rumbo y encallaran en las rocas, asaltándolos y saqueándoles la mercancía que transportaban.

Seguir leyendo


FAKTORÍA K presenta a novela gráfica “O burato do inferno”, de Xosé Manuel Trigo e Ramón Trigo: unha historia ambientada no século XIX na Guarda, onde os raqueiros, os piratas de terra, asaltaban e desvalixaban os barcos que facían encallar na costa aproveitando as noites sen lúa, cando prendían fogueiras que lles facían errar o rumbo. “O burato do inferno” preséntase mañá, mércores 11 de agosto, ás 18:30 horas, na carpa da Rúa da BD, no marco do Salón Viñetas desde o Atlántico, na Coruña. A partir das 19:00 horas, os autores asinarán exemplares na caseta número 35 de KALANDRAKA e FAKTORÍA K. Ao día seguinte, xoves 12 de agosto, Xosé Manuel e Ramón Trigo presentarán “O burato do inferno” no Museo do Mar do concello da Guarda (Atalaia do Paseo Marítimo). No acto, dende as 20:30 horas, participará tamén o escritor Marcos Calveiro.

Reseña de “O BURATO DO INFERNO”.

—————————

FAKTORÍA K presenta la novela gráfica “La cueva del infierno”, de Xosé Manuel Trigo y Ramón Trigo: una historia ambientada en el siglo XIX en A Guarda (Galicia), donde los raqueros, piratas de tierra, asaltaban y desvalijaban los barcos que hacían encallar en la costa aprovechando las noches sin luna, cuando prendían hogueras que les facían errar el rumbo. “La cueva del infierno” se presenta mañana, miércores 11 de agosto, a las 18:30 horas, en la carpa de la Calle de la BD, en el marco del Salón Viñetas desde el Atlántico, en A Coruña. A partir de las 19:00 horas, los autores firmarán ejemplares en la caseta número 35 de KALANDRAKA y FAKTORÍA K. Al día siguiente, jueves 12 de agosto, Xosé Manuel y Ramón Trigo presentarán “La cueva del infierno” en el Museo del Mar del ayuntamiento de A Guarda (Atalaya del Paseo Marítimo). En el acto, desde las 20:30 horas, participará también el escritor Marcos Calveiro.

Reseña de “LA CUEVA DEL INFIERNO


O diario galego Galicia Hoxe publica no suplemento Lecer deste domingo 8 de agosto unha reportaxe de Romina Bal dando conta das novidades de KALANDRAKA e FAKTORÍA K: “Oh, as cores!” de Jorge Luján e Piet Grobler, “Contos para nenos que dormen deseguida” de Pinto&Chinto e “Luis vai á praia” de Guy Delisle.

(Descargar artigo en PDF)


Editado en galego («CONTOS PARA NENOS QUE DORMEN DESEGUIDA«, español («CUENTOS PARA NIÑOS QUE SE DUERMEN ENSEGUIDA«), portugués («CONTOS PARA MENINOS QUE ADORMECEN PRONTO A SEGUIR»).