Cartel da XVI Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago

A Campaña Municipal de Animación á Lectura do Concello de Santiago de Compostela vaise inaugurar ao público o sábado 2 de abril, no Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, data que coincide co 18º aniversario de KALANDRAKA. A Galería Sargadelos, convertida nun “pequeno museo” no que se exporán ilustracións e instalacións artísticas relacionados cos libros protagonistas da Campaña, acollerá unha sesión aberta de contos e música, ás 12:00 horas.

As sesións de contacontos a cargo do equipo de animación á lectura de KALANDRAKA formado pola narradora Patricia González e o músico Álex Fente, ademais dos obradoiros de escrita creativa e de ilustración impartidos por Alberto Barreiro e Pablo Otero, respectivamente, comezarán o 1 de abril. Ata o final da Campaña -que se vai clausurar o 14 de maio- participarán na programación uns 5.000 nenos e nenos de Santiago e da bisbarra compostelá. Tamén haberá actividades específicas para pre-lectores nas escolas infantís de Meixonfrío-Salgueiriños, Tambre, Conxo, Fontiñas, San Roque e Tras Parlamento.

O profesorado terá un apartado propio, cunha xornada de presentación da Campaña, o 5 de abril ás 18:30 horas na Galería Sargadelos. O Departamento de Educación e Cidadanía do Concello de Santiago e KALANDRAKA exporanlle á comunidade educativa os libros e as estratexias que centrarán as actividades, para que poidan ter continuidade nas aulas ao longo do curso escolar.

A artista plástica Carme Solé Vendrell, galardoada co Premio Nacional de Ilustración en 1979 e 2013, será a invitada dunha sesión especial para educadores que se celebrará o 14 de abril ás 18:30 horas, na Galería Sargadelos. Co lema “O oficio de ilustrar”, a autora de títulos tan emblemáticos como “A lúa de Xoán”, fará un repaso da súa traxectoria profesional e explicará a súa idea do libro ilustrado como vehículo de comunicación e transmisión de cultura.

IX PREMIO COMPOSTELA

No marco da XVI Campaña Municipal de Animación á Lectura, o 14 de abril farase público o fallo do IX Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, cuxo prazo de envío de traballos aínda rematará este 7 de marzo.

A gañadora da primeira edición foi a arxentina Natalia Colombo, con “Cerca”. Na seguinte convocatoria, o mexicano Felipe Ugalde, por “Un gran soño”. Pep Bruno e Mariona Cabassa, na terceira edición pola obra “A familia C”. Martín León Barreto gañou a cuarta convocatoria, con “A viaxe de Olaf”. Seguiulle “Bandada”, de Julia Díaz e David Álvarez. Na sexta edición a obra elixida foi “Mamá”, de Mariana Ruiz Johnson. De 21 países viñeron os 255 álbums presentados á convocatoria de 2014, na que gañou “Ícaro”, de Federico Delicado.

Na pasada edición o álbum distinguido foi “Despois da chuvia”, de Miguel Cerro; a súa obra ocupará unha parte destacada da actual Campaña, ao dedicárselle a imaxe do cartel, inspirar o lema da programación -“Contos para despois da chuvia”- e abrir a mostra de ilustracións.

DÍA DO LIBRO

Na IX Campaña Municipal de Animación á Lectura tamén haberá unha celebración especial co gallo do Día do Libro, o sábado 23 de abril. Consistirá nunha sesión dobre -ás 11:30 horas e ás 12:30 horras, na Galería Sargadelos- de contos para bebés de 0 a 3 anos, acompañados por un adulto. Cómpre contactar co Departamento de Educación e Cidadanía para solicitar reserva.

A clausura da Campaña “Contos para despois da chuvia” será o sábado 14 de maio ás 12:00 horas. Os contos, a música -coa colabocación do alumnado da Escola Municipal de Música- e outras sorpresas animarán esta xornada.

A Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago persegue achegar a lectura e a escritura aos nenos e nenas, nun marco agradable e motivador que favoreza a escoita, ademais de poñer en valor as creacións plásticas, literarias e musicais, favorecendo que o público infantil desenvolva unha conciencia crítica e selectiva das súas lecturas. Tampouco se descoida a importancia da tradición oral como vehículo de transmisión do patrimonio cultural inmaterial galego.

Xosé Ballesteros, Manuel Dioz e Xosé Manuel González-Abella.

PROGRAMA DA XVI CAMPAÑA MUNICIPAL DE ANIMACIÓN Á LECTURA ‘CONTOS PARA DESPOIS DA CHUVIA’

 


Acto de entrega del VIII Premio Internacional Compostela.

Las emociones a flor de piel han marcado el acto institucional de entrega del VIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, en el Salón Noble del Ayuntamiento de Santiago. Emoción de Miguel Cerro, ganador del certamen; empatía del público, partícipe de un momento tan especial para un autor al que se le acababa de cumplir un sueño.

Acto de entrega del VIII Premio Internacional Compostela.

Acto de entrega del VIII Premio Internacional Compostela.

…Emoción en la interpretación de los músicos Pablo Pascual y Óscar Fernández, profesores en la Escuela Municipal de Música de Santiago. También en las palabras del concejal de Educación y Ciudadanía, Manuel Dios, y del alcalde de la ciudad, Martiño Noriega, reforzando su apuesta por la Campaña de Animación a la Lectura y por el Premio Compostela de Álbum Ilustrado, del que han destacado su proyección internacional.

Acto de entrega del VIII Premio Internacional Compostela.

Acto de entrega del VIII Premio Internacional Compostela.

Acto de entrega del VIII Premio Internacional Compostela.

[Xosé Ballesteros, director de Kalandraka]

Miguel Cerro sitúa a los animales que protagonizan «Después de la lluvia» bajo un aguacero que inunda su hogar. Un minidiluvio universal que pondrá a prueba a los habitantes de un colorido y poblado bosque, que tendrán que huir para no perecer ahogados en la floresta sumergida; tendrán que procurar otro lugar en el que poder vivir. Tendrán que organizar la vida, en común, para subsistir.

 Un pequeño zorro se ofrecerá entonces para buscar comida y agua, pero el grupo no creerá en sus capacidades -ni en sus intenciones- y le encomendará esas tareas a otros. La desconfianza, los prejuicios pesan más que los buenos deseos. ¡Nada nuevo bajo el sol… ni bajo la lluvia!

Acto de entrega del VIII Premio Internacional Compostela.

[Miguel Cerro, autor de «Después de la lluvia», VIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado]

Acto de entrega del VIII Premio Internacional Compostela.

A partir de ahora, este nuevo título premiado en Compostela comenzará un largo recorrido, tendrá una vida propia que lo llevará a las ferias internacionales más importantes en el sector del libro; a miles de librerías por el mundo entero; a miles de bibliotecas; a miles de hogares donde brillará con la misma luz que la que ilumina la noche en «Después de la lluvia».

…La misma luz que podrán percibir los niños y niñas de Compostela cuando las hermosas ilustraciones de Miguel Cerro estén colgadas, a la altura de sus ojos, en el ‘gran museo’ que la Concejalía de Educación habilitará la próxima primavera -como se viene haciendo desde hace 15 años- para celebrar la Campaña de Animación a la Lectura.

Miguel Cerro con Gracia Santorum, do xurado do VIII Premio Internacional Compostela.

[Con Gracia Santorum, profesora, experta en LIJ y miembro del jurado del VIII Premio Compostela]

 Miguel Cerro con parte del equipo de Kalandraka.

[Con parte del equipo de Kalandraka]

As emocións a flor de pel marcaron o acto institucional de entrega do VIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, no Salón Nobre do Concello de Santiago. Emoción de Miguel Cerro, gañador do certame; empatía do público, partícipe dun momento tan especial para un autor ao que se lle acababa de cumprir un soño.

…Emoción na interpretación dos músicos Pablo Pascual e Óscar Fernández, profesores na Escola Municipal de Música de Santiago. Tamén nas palabras do concelleiro de Educación e Cidadanía, Manuel Dios, e do alcalde da cidade, Martiño Noriega, reforzando a súa aposta pola Campaña de Animación á Lectura e polo Premio Compostela de Álbum Ilustrado, do que destacaraon a súa proxección internacional.

Miguel Cerro sitúa os animais que protagonizan «Despois da chuvia» baixo un augaceiro que inunda o seu fogar. Un minidiluvio universal que porá a proba os habitantes dun colorido e poboado bosque, que terán que fuxir para non perecer afogados na floresta sumerxida; terán que procurar outro lugar no que poder vivir. Terán que organizar a vida, en común, para subsistir.

Un pequeno raposo ofrecerase daquela para buscar comida e auga, pero o grupo non crerá nas súas capacidades -nin nas súas intencións- e encomendaralle esas tarefas a outros. A desconfianza, os prexuízos pesan máis que os bos desexos. Nada novo baixo o sol… nin baixo a chuvia!

A partir de agora, este novo título premiado en Compostela comezará un longo percorrido, terá unha vida propia que o levará ás feiras internacionais máis importantes no sector do libro; a milleiros de librarías polo mundo enteiro; a milleiros de bibliotecas, de fogares, onde brillará coa mesma luz que a que ilumina a noite en «Despois da chuvia».

…A mesma luz que poderán percibir os nenos e as nenas de Compostela cando as fermosas ilustracións de Miguel Cerro estean penduradas, á altura dos seus ollos, no ‘gran museo’ que a Concellaría de Educación habilitará a próxima primavera -como se vén facendo dende hai 15 anos- para celebrar a Campaña de Animación á Lectura.

Acto de entrega del VIII Premio Internacional Compostela.

[Con Xosé Manuel Rodríguez-Abella, jefe del Departamento de Educación del Ayuntamiento de Santiago]

"Después de la lluvia", de Miguel Cerro (Kalandraka).


IES do Sar: visita de Miguel Cerro.

 

El ganador del VIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, Miguel Cerro, ha visitado el IES do Sar para compartir su experiencia como ilustrador y diseñador con los estudiantes de Bachillerato Artístico, además de presentarles «Después de la lluvia», la obra elegida por el jurado del certamen, que se acaba de publicar en todas las lenguas peninsulares.

Especializarse, mantener un alto grado de autoexigencia, evolucionar en el desarrollo de un estilo propio y no desanimarse durante el proceso de hacerse un hueco en el ámbito artístico  han sido algunos de los consejos que ha compartido con el alumnado.

De estar a punto de abandonar este oficio hasta llevar desde 2014 viviendo exclusivamente de la ilustración y el diseño, pasando por ganar el Premio Internacional Compostela, al que se había presentado en anteriores ediciones, son las etapas por las que ha pasado Miguel Cerro. 

Experimentar con la composición, crear perspectivas imposibles y jugar con el color son algunas de sus señales de identidad, presentes en «Después de la lluvia» y en otros álbumes ilustrados que ha publicado, algunos autoeditados en su propio sello editorial, Libros del Extraño Árbol, en el que canaliza sus trabajos más personales.

IES do Sar: visita de Miguel Cerro.

IES do Sar: visita de Miguel Cerro.

 

O gañador do VIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, Miguel Cerro, visitou o IES do Sar para compartir a súa experiencia como ilustrador e deseñador cos estudantes de Bacharelato Artístico, ademais de presentarlles «Despois da chuvia», a obra eligida polo xurado do certame, que se acaba de publicar en todas as linguas peninsulares.

Especializarse, manter un alto grao de autoesixencia, evolucionar no desenvolvemento dun estilo propio e non desanimarse durante o proceso de situarse no ámbito artístico foron algúns consellos que compartiu co alumnado.

De estar a piques de abandonar este oficio ata levar dende 2014 vivindo exclusivamente da ilustración e do deseño, pasando por gañar o Premio Internacional Compostela, ao que se presentara en anteriores edicións, son as etapas polas que pasou Miguel Cerro.

Experimentar coa composición, crear perspectivas imposibles e xogar co color son algúns dos seus sinais de identidade, presentes en «Despois da chuvia» e noutros álbums ilustrados que publicou, algúns autoeditados no seu propio selo editorial, Libros del Extraño Árbol, no que canaliza os seus traballos máis personais.

IES do Sar: visita de Miguel Cerro.


VIII Premio Internacional Compostela: acto de entrega

“Houbo unha vez un bosque marabilloso,

en que vivían toda clase de animais.

Un día, de súpeto, empezou a chover.

E cada vez chovía máis e máis e máis…”

Agardámoste este xoves 5 de novembro, ás 19:00 horas no Pazo de Raxoi, en Santiago, para a presentación de “Despois da chuvia” e a entrega do VIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado ao seu autor, Miguel Cerro.

Miguel Cerro manterá un encontro con alumnos e alumnas de Bacharelato Artístico do IES do Sar entre as 10:50 e as 12:30 horas do mesmo xoves para falarlles da súa experiencia como ilustrador e para explicarlles o proceso de creación de “Despois da chuvia”.

………………………………….

«Hubo una vez un bosque maravilloso,

lleno de luz, en el que vivían toda clase de animales.

Un día, de repente, comenzó a llover.

Y cada vez llovía más y más y más…»

Te esperamos este jueves 5 de noviembre, a las 19:00 horas en el Pazo de Raxoi, en Santiago, para la presentación de “Después de la lluvia» y la entrega del VIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado a su autor, Miguel Cerro.

Miguel Cerro mantendrá un encuentro con alumnos y alumnas de Bachillerato Artístico del IES do Sar entre las 10:50 y las 12:30 horas del mismo jueves para hablarles de su experiencia como ilustrador y explicarles el proceso de creación de “Después de la lluvia».


Clausura da XV Campaña de Animación á Lectura.

Clausura da XV Campaña de Animación á Lectura.

Clausura da XV Campaña de Animación á Lectura.

O equipo de animación á lectura de KALANDRAKA, formado pola narradora Patricia González e os músicos Álex Fente e Paco Nogueiras, foi o encargado de pórlle o broche de ouro á XV Campaña Municipal de Animación á Lectura do Concello de Santiago que, co lema «Ler é voar», se desenvolveu dende o pasado 29 de marzo na Galería Sargadelos, organizada polo Departamento de Educación. Ducias de nenos e nenas, coas súas nais e pais, participaron nunha sesión de contos e música, cunha actuación inicial do alumnado da Escola Municipal de Música.

«Ícaro«, de Federico Delicado, «Quen é ese becho?«, de Carmen Queralt, e os contos tradicionais «Chibos Chibóns» e «Once damas atrevidas, conformaron o repertorio desta actividade, amenizada con música e cancións expresamente compostas polo equipo de animación á lectura de KALANDRAKA, que invitaron o público infantil e adulto a participar coreando os retrousos.

Máis de 5.000 escolares de Santiago e da bisbarra compostelá participaron nas sesións de contacontos, nos obradoiros de escrita e plástica creativa e nas visitas guiadas á exposición de ilustracións e libros. O programa completouse con actividades formativas para o profesorado e sesións de animación á lectura abertas á participación da cidadanía en xeral, como contacontos para público familiar e contacontos específicos para bebés.

[Preme ‘Seguir lendo’ para ver a reportaxe fotográfica completa]

Seguir leyendoA XV Campaña de Animación á Lectura rematará o vindeiro sábado 9 de maio, cunha sesión de contos e música programada para as 12:00 horas na Galería Sargadelos, con entrada libre.


Este sinxelo video de pouco máis de 3 minutos permite facer unha visita ‘virtual’ á exposición LER É VOAR, lema da XV Campaña Municipal de Animación á Lectura que se está realizando no concello de Santiago, no marco da Galería Sargadelos.

Os personaxes de «Quen é ese becho?«, de Carmen Queralt, guían o público polas escaleiras deste edificio histórico ata a sala de mostras, na que somos recibidos polas fermosas ilustracións de «Ícaro«, a obra coa que Federico Delicado gañou o VII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado.

Con Ana Sande achegámonos a un dos clásicos de Andersen, «O patiño feo«, que trascende as páxinas do libro para materializarse tamén nunha vistosa maqueta. E destaca a homenaxe a Leo Lionni, a través dos ratiños que protagonizan «Cores«.

«Orellas de bolboreta» é un dos títulos estrela do catálogo dos Libros para Soñar de KALANDRAKA. As ilustracións de André Neves son o complemento ideal para unha historia sobre a autoestima, creada por Luisa Aguilar.

A sala especial está dedicada a «Non hai berce coma o colo«, na que se proxectan os vídeos musicais deste libro-disco producido por Magoia Bodega e Paulo Nogueira, e na que tamén se poden admirar as ilustracións de Mariona Cabassa.

«Berce de Verín», NOVO VÍDEO!

O percorrido remata novamente nas escaleiras, coas escenas de Óscar Villán para os relatos de «Non hai escapatoria«.


 


"Y se hizo la luz", de Miguel Cerro. VIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado.

La obra presentada con el lema «Y se hizo la luz», del diseñador e ilustrador cordobés Miguel Cerro, ha sido la ganadora del VIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado. Al certamen se han presentado 340 originales procedentes de 20 países, principalmente España, Portugal, Italia, México, Argentina, además de Rusia, Tailandia, Malta o Estados Unidos, entre otros. El álbum galardonado será publicado por KALANDRAKA en las cinco lenguas peninsulares y el ganador recibirá 9.000 euros en concepto de adelanto por los derechos de autor.

El jurado ha destacado que, desde el punto de vista plástico, este trabajo sobresale por su «coherencia, el estudio minucioso de los personajes, el colorido y la composición». Este álbum trata sobre «el valor de la solidaridad, de aquel que siempre ayuda a los demás y sigue creyendo en el colectivo», así como «el afán de superación y la búsqueda de la felicidad inmaterial», ha explicado el jurado, que también ha valorado «las diferentes interpretaciones que resultan de la lectura del texto».

Miguel Cerro se dedica profesionalmente a la ilustración y al diseño gráfico desde 2008. Ha realizado numerosos trabajos de diseño, publicidad e ilustración, especializándose en carteles y libros ilustrados. Ha publicado más de 10 obras, algunas de las cuales han recibido premios y menciones en diversos concursos. 

El jurado del VIII Internacional Compostela de Álbum Ilustrado también ha declarado finalista la obra presentada por Ana Rita Pinheiro Marques dos Reis, de Tomar (Portugal), presentada con el lema «Anabela, a pinguim friorenta», en formato pop-up o desplegable.

"Anabela, a pinguim friorenta", de Ana Rita Pinheiro. Finalista VIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado.

También ha recibido una mención especial el trabajo «¿Amigos?», de Anabel Fernández Rey, de Buenos Aires (Argentina).

"¿Amigos?", de Anabel Fernández Rey. Mención especial VIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado.

El VIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado se enmarca en la XV Campaña Municipal de Animación a la Lectura, que se está celebrando hasta el próximo 9 de mayo.

En el jurado del certamen han participado el ilustrador Federico Delicado, ganador de la séptima edición del Premio Compostela con «Ícaro»; la directora de la Revista Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ), Victoria Fernández; la profesora y especialista en literatura, Gracia Santorum; Manuela Rodríguez, en representación de Kalandraka; el jefe del departamento de Educación del Ayuntamiento de Santiago, Xosé Manuel Rodríguez-Abella; y la concejala de Educación, Teresa Cancelo, junto con la técnica de Educación Beatriz Varela, en calidad de secretaria.

Jurado del VIII Premio Compostela

LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN GALEGO, CATALÀ, EUSKARA, PORTUGUÉS E ITALIANO, A CONTINUACIÓN…

Seguir leyendo


Charla de Federico Delicado.

O ilustrador Federico Delicado, que gañou o VII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado coa obra titulada “Ícaro”, vai impartir este xoves día 9 unha charla co lema “O voo do debuxante”. A sesión, dirixida especialmente a educadores pero aberta tamén ao público en xeral, realizarase a partir das 18:30 horas na Galería Sargadelos, no marco da XV Campaña Municipal de Animación á Lectura que organizan o Departamento de Educación e KALANDRAKA.

Federico Delicado é licenciado en Belas Artes pola Universidade Complutense de Madrid. En 1970 iniciou a súa traxectoria profesional elaborando materiais audiovisuais e traballos para prensa. Participou en exposicións de pintura e de escultura. Nos últimos anos publicou numerosos libros para público infantil e xuvenil.

“Ícaro” é un traballo complexo, moi elaborado e cun fondo significado, que trata sobre a liberdade, a diferenza e a esperanza. Vai máis aló do que inicialmente aparenta ser a historia dun neno que chega a un centro de acollida, para facer partícipes os lectores doutra realidade allea aos convencionalismos, na que o protagonista é un ser que vai contracorrente, ante a incomprensión da sociedade. Neste encontro cos docentes, Federico Delicado achegaralles a súa visión da ilustración como ferramenta para estimular a creatividade.

A obra gañadora do VII Premio Internacional Compostela protagoniza a exposición de ilustracións que ocupa a Galería Sargadelos ata o vindeiro 9 de maio. Neste ambiente artístico teñen lugar as sesións de contacontos e música para escolares de Educación Infantil e 1º ciclo de Primaria que ofrece o equipo de animación á lectura de KALANDRAKA.

Ademais, “Ícaro” vén de ser a imaxe coa que KALANDRAKA participou recentemente na Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Boloña, nun stand decorado con ilustracións de Federido Delicado.


Presentación da XV Campaña de Animación á Lectura ao profesorado.

Na xornada inaugural da XV Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago outra das actividades realizadas foi unha charla de presentación ao profesorado dos máis de 30 centros escolares inscritos: os obxectivos desta edición, o repertorio de contos, a bibliografía relacionada, a visita á exposición de ilustracións e de libros… Xosé Pérez, en representación de KALANDRAKA, e o equipo de animación á lectura formado pola narradora Patricia González e o músico Álex Fente, foron os anfitrións desta visita especial á Galería Sargadelos.

AXENDA DE PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

*Para profesorado e público en xeral:

-9 de abril ás 18:30 horas, encontro co ilustrador Federico Delicado, Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado 2014 coa obra «Ícaro«. O lema da súa intervención é O voo do debuxante.

*Abertas ao público:

-11 de abril ás 12:00 horas, sesión aberta de contos e música para as familias. Entrada de balde.

-25 de abril ás 11:30 e ás 12:30 horas, sesións de contos para bebés (0-3 anos) Do berce á lúa. Capacidade limitada. Solicitar reserva no Departamento de Educación do Concello de Santiago (dptoeducacion@santiagodecompostela.org – tlf 981 554 400/401).

-9 de maio ás 12:00 horas, sesión de contos, música e sorpresas na clausura da XV Campaña de Animación á Lectura, coa colaboración dos alumnos e alumnas da Escola Municipal de Música.

Seguir leyendo


XV Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago.

XV Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago.

XV Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago.

A narradora Patricia González e o músico Álex Fente comezan a sesión contando «Ícaro», de Federico Delicado

A XV Campaña Municipal de Animación á Lectura do Concello de Santiago de Compostela inaugurouse na Galería Sargadelos coa visita dos primeiros grupos de escolares: os alumnos e alumnas do CEIP Raíña Fabiola asistiron á sesión de contacontos e música con Patricia González e Álex Fente, mentres que os do CEIP López Ferreiro foron os primeiros en participar nos obradoiros de ilustración que imparte o artista plástico galego Óscar Villán, Premio Nacional de Ilustración, ao tempo que Alberto Barreiro coordinaba o taller de escrita creativa co alumnado do colexio San Jose de Cluny.

Ao longo dos 15 anos de traxectoria desta Campaña de Animación á Lectura, máis de 50.000 nenos e nenas de Santiago e da bisbarra visitaron as salas da Galería Sargadelos, convertidas ben nun pequeno museo, ben nun laboratorio de creación. Nesta edición inscribíronse máis de 30 centros educativos que, sumando as actividades abertas ao público, permitirán superar un ano máis os 5.000 participantes.

Seguir leyendo