Os autores de “Cándido e os demais”, Fran Pintadera e Christian Inaraja, veñen de recibir o XI Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado. O Departamento de Educación e Cidadanía do Concello de Santiago e KALANDRAKA organizan este certame no marco da Campaña Municipal de Animación á Lectura, cuxa próxima edición contará con “Cándido e os demais” como eixe central das actividades.

Docentes e alumnado do CIFP Compostela e do IES do Sar, cos que Fran Pintadera e Christian Inaraja compartiran previamente as claves do seu libro, xunto con representantes da Corporación Municipal, membros do xurado do certame e especialistas en literatura infantil e xuvenil, acompañaron os artífices desta historia sobre a diversidade e a diferenza. O quinteto de saxos da Escola Municipal de Música de Santiago amenizou a cerimonia.

[Encontro con alumnado de Educación Infantil e de Artes Gráficas no CIFP Compostela]

Publicado en sete linguas -as cinco peninsulares, inglés e italiano-, “Cándido e os demais” ofrece niveis de lectura distintos, propiciando a reflexión nos maiores. A obra galardoado co Premio Compostela xa viaxa co catálogo dos Libros para Soñar polas principais feiras internacionais do libro, coa FIL de Guadalaxara -que comeza esta mesma semana- como seguinte destino.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los autores de “Cándido y los demás”, Fran Pintadera y Christian Inaraja, han recibido el XI Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado. El Departamento de Educación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Santiago y KALANDRAKA organizan este certamen en el marco de la Campaña Municipal de Animación a la Lectura, cuya próxima edición contará con “Cándido y los demás” como eje central de las actividades.

Docentes y alumnado del CIFP Compostela y del IES do Sar, con los que Fran Pintadera y Christian Inaraja habían compartido previamente las claves del libro, junto con representantes de la Corporación Municipal, miembros del jurado del certamen y especialistas en literatura infantil y juvenil, acompañaron a los artífices de esta historia sobre la diversidad y la diferencia. El quinteto de saxos de la Escuela Municipal de Música de Santiago amenizó la ceremonia.

[Encuentro con alumnado de Bachillerato Artístico del IES do Sar]

Publicado en siete lenguas -las cinco peninsulares, inglés e italiano-, “Cándido y los demás” ofrece niveles de lectura distintos, propiciando la reflexión en los mayores. La obra galardonada con el Premio Compostela ya viaja con el catálogo de los Libros para Soñar por las principales ferias internacionales del libro, con la FIL de Guadalajara -que comienza esta semana- como próximo destino.

 


CUENTOS DE MIEDO Y DE RISA (PDF)

 

CONTOS DE MEDO E DE RISA NO SAMAÍN (PDF)

 

CONTES DE POR (PDF)

 

BELDURREZKO IPUINAK (PDF)


Dos ferias internacionales ocupan la proyección exterior de KALANDRAKA durante este mes de octubre: a la actual LIBER, que se desarrolla esta semana en Barcelona hasta el viernes día 5, se sumará la de Frankfurt del 10 al 14.

Cuba es el país invitado en LIBER, donde KALANDRAKA presenta un stand ambientado con las ilustraciones de Federico Delicado para el álbum “Un largo viaje”, con texto de Daniel Hernández Chambers. Junto con este título, también ocupan un lugar destacado las obras de autores cubanos como Joel Franz Rosell y la antología poética de Nicolás Guillén ilustrada por Nelson Villalobos. Tampoco faltan las propuestas de creadores catalanes como Cesc, las novedades del catálogo de los ‘Libros para soñar’ y adelantos editoriales que llegarán a las librerías y bibliotecas en este último trimestre de 2018.

Visita del equipo de la Red de Bibliotecas de Las Rozas, Premio Liber 2018 al Fomento de la Lectura

La Feria Internacional del Libro de Frankfurt, el principal escaparate del sector editorial a nivel mundial, alcanza este año su 70º aniversario, con Georgia como país convidado. KALANDRAKA ha programado una intensa agenda de encuentros con editores y agentes literarios, distribuidoras, librerías, bibliotecas y mediadores, que representan el perfil netamente profesional de este encuentro de referencia.

El calendario de ferias internacionales con participación directa y activa de KALANDRAKA continuará en noviembre en México, con un doble destino: asistir a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) en México DF, del 9 al 19; y en Guadalajara, del 29 de noviembre al 2 de diciembre, para acudir un año más a la Feria Internacional del Libro (FIL).

. . . . . . . . . . . . . . .

Dúas feiras internacionais ocupan a proxección exterior de KALANDRAKA durante este mes de outubro: á actual LIBER, que se desenvolve esta semana en Barcelona ata o venres día 5, sumarase a de Frankfurt do 10 ao 14.

Cuba é o país invitado en LIBER, onde KALANDRAKA presenta un stand ambientado coas ilustracións de Federico Delicado para o álbum “Unha longa viaxe”, con texto de Daniel Hernández Chambers. Xunto con este título, tamén ocupan un lugar destacado as obras de autores cubanos como Joel Franz Rosell e a antoloxía poética de Nicolás Guillén ilustrada por Nelson Villalobos. Tampouco faltan as propostas de creadores cataláns como Cesc, as novidades do catálogo dos ‘Libros para soñar’ e adiantos editoriais que chegarán ás librarías e bibliotecas neste último trimestre de 2018.

A Feira Internacional do Libro de Frankfurt, o principal escaparate do sector editorial a nivel mundial, acada este ano o seu 70º aniversario, con Xeorxia como país convidado. KALANDRAKA ten programada unha intensa axenda de encontros con editores e axentes literarios, distribuidoras, librarías, bibliotecas e mediadores, que representan o perfil netamente profesional deste encontro de referencia.

O calendario de feiras internacionais con participación directa e activa de KALANDRAKA continuará en novembro en México, cun dobre destino: asistir á Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil (FILIJ) en México DF, do 9 ao 19; e en Guadalaxara, do 29 de novembro ao 2 de decembro, para acudir un ano máis á Feira Internacional do Libro (FIL).

 


NACE KALANDRAKA TV PARA INFORMAR, FORMAR E DIVULGAR A LITERATURA INFANTIL E XUVENIL

KALANDRAKA vén de crear unha canle de televisión dixital, www.kalandraka.tv, para xerar contidos informativos especializados no ámbito da Literatura Infantil e Xuvenil, que contribúa á promoción deste xénero e sexa unha ferramenta de formación para creadores, profesionais vencellados ao libro e á lectura, ademais das familias.

Con 20 anos de traxectoria, recoñecidos co Premio Nacional ao Mellor Labor Editorial Cultural 2012, KALANDRAKA dá o salto ao medio audiovisual para dar a coñecer os artífices dos libros, as súas obras e o proceso de traballo que conlevan. Nesta canle tamén terán visibilidade os espazos onde habitan os libros -bibliotecas, librarías, escolas- e tamén será un punto de referencia sobre novidades editoriais, recomendacións de lectura, actualidade e actividades de promoción lectora.

 

A grella de contidos de KALANDRAKA TV está artellada nunha ducia de seccións:

CRÓNICA: reportaxes monográficas en profundidade sobre temas de interese no ámbito da LIX. “KALANDRAKA, 20 anos de Libros para soñar” é a primeira, arredor dunha das obras emblemáticas do catálogo, “O coelliño branco”, distinguida co Premio Nacional de Ilustración 1999. Este documento fai un percorrido completo pola vida do libro, dende a creación do texto e das imaxes que conforman a materia prima, ata que a obra impresa chega ás mans das lectoras e lectores.

PUNTOS CARDINAIS: a traxectoria e a experiencia dos grandes referentes da LIX, co ilustrador italiano Roberto Innocenti como primeiro protagonista.

ATELIER: os artistas abren as portas dos seus talleres, amósandolle ao público as súas obras e falando do proceso creativo. A sección ábrese cos estudios dos ilustradores Xosé Cobas e Marc Taeger, aos que seguirá O Garaxe Hermético de Kiko Da Silva.

DÚAS OLLADAS: diálogos a dúas bandas entre autor ou autora e ilustrador ou ilustradora dun mesmo libro, compartindo impresións, recordos ou anécdotas desa obra conxunta. É o caso de Xosé Manuel González ‘Oli’ e Ramón Trigo.

LIBROS PARA SOÑAR: o escaparate das novidades de KALANDRAKA.

ONDE HABITAN OS LIBROS: visitas aos espazos onde os libros están presentes, en librarías como Cartabón ou Seijas, que será a seguinte en sumarse aos contidos da web; bibliotecas como as de Oleiros que recibiron varios recoñecemento institucional polo seu labor, ou proximamente a Biblioteca Municipal Neira Vilas de Vigo.

RECOMENDACIÓNS: propostas de lectura por parte dos profesionais, xunto coas achegas das nenas e dos nenos falando das súas obras preferidas.

BOOKTRAILERS: petiscos audiovisuais que permiten asomarse ás páxinas dos libros.

MISCELÁNEA: videoclips de cancións publicadas en formato libro-disco.

EXPERIENCIAS LECTORAS: proxectos de animación á lectura, inspiradores para os equipos docentes dende este inicio de curso.

ACTUALIDADE: noticias arredor da LIX, actividades, presenza en feiras internacionais do libro e outros temas de interese.

Con Beatriz Campos como presentadora e José Miguel Sagüillo como realizador, KALANDRAKA TV, ofrece contidos en lingua galega subtitulados en castelán, e viceversa; ademais de respectar a lingua orixinal dos protagonistas, en consonancia co carácter internacional e plurilingüe do proxecto editorial.

[Presentación de KALANDRAKA TV no Espazo Nemonon de Pontevedra]

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

[Presentación matinal a medios de comunicación]

NACE KALANDRAKA TV PARA INFORMAR, FORMAR Y DIVULGAR LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

KALANDRAKA ha creado un canal de televisión digital, www.kalandraka.tv, para generar contenidos informativos especializados en el ámbito de la Literatura Infantil y Juvenil, que contribuya a la promoción de este género y sea una herramienta de formación para creadores, profesionales vinculados al libro y la lectura, además de las familias.

Con 20 años de trayectoria, reconocidos con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural 2012, KALANDRAKA da el salto al medio audiovisual para dar a conocer a los artífices de los libros, sus obras y el proceso de trabajo que conllevan. En este canal también tendrán visibilidad los espacios donde habitan los libros -bibliotecas, librerías, escuelas- y también será un punto de referencia sobre novedades editoriales, recomendaciones de lectura, actualidad y actividades de promoción lectora.

La parrilla de contenidos de KALANDRAKA TV, que ya está disponible a través de equipos informáticos y dispositivos móviles, se organiza en varias secciones:

CRÓNICA: reportajes monográficos en profundidad sobre temas de interés en el ámbito de la LIJ. “KALANDRAKA, 20 años de Libros para soñar” es la primera, en torno a una de las das obras emblemáticas del catálogo, “El pequeño conejo blanco “, distinguida con el Premio Nacional de Ilustración 1999. Este documento hace un recorrido completo por la vida del libro, desde la creación del texto y las imágenes que conforman la materia prima, hasta que la obra impresa llega a las manos de las lectoras y lectores.

PUNTOS CARDINALES: la trayectoria y la experiencia de los grandes referentes de la LIJ, con el ilustrador italiano Roberto Innocenti como primer protagonista.

ATELIER: los artistas abren las puertas de sus talleres, muestran al público sus obras y hablan del proceso creativo. La sección se abre con los estudios de los ilustradores Xosé Cobas y Marc Taeger, a los que seguirá Kiko Da Silva.

DOS MIRADAS: diálogos a dos bandas entre autor o autora e ilustrador o ilustradora de un mismo libro, compartiendo impresiones, recuerdos o anécdotas de una obra conjunta. Es el caso de Xosé Manuel González ‘Oli’ y Ramón Trigo.

LIBROS PARA SOÑAR: el escaparate de las novedades de KALANDRAKA.

DONDE HABITAN LOS LIBROS: visitas a los espacios donde los libros están presentes, en librerías como Cartabón o Seijas, que será la siguiente en sumarse a los contenidos de la web; bibliotecas como las de Oleiros que han recibido varios reconocimientos institucionales por su labor, o próximamente la Biblioteca Municipal Neira Vilas de Vigo.

RECOMENDACIONES: propuestas de lectura por parte de los profesionales, junto con las aportaciones de niñas y niños hablando de sus obras preferidas.

BOOKTRAILERS: píldoras audiovisuales que permiten asomarse a las páginas de los libros.

MISCELÁNEA: videoclips de canciones publicadas en formato libro-disco.

EXPERIENCIAS LECTORAS: proyectos de animación a la lectura, inspiradores para los equipos docentes en este inicio de curso.

ACTUALIDAD: noticias sobre LIJ, actividades, presencia en ferias internacionales del libro y otros temas de interés.

Con Beatriz Campos como presentadora y José Miguel Sagüillo como realizador, KALANDRAKA TV, ofrece contenidos en lengua castellana y en galego, además de respetar la lengua original de los protagonistas -con subtítulos en castellano-, en consonancia con el carácter internacional y plurilingüe del proyecto editorial.

 


 

Presentamos un novo proxecto! 

KALANDRAKA TV 

Canle de televisión dixital sobre Literatura Infantil e Xuvenil

con entrevistas, reportaxes, actualidade, recomendacións literarias, experiencias lectoras…

: : ACTO ABERTO AO PÚBLICO o xoves 27 de setembro ás 20:00 horas no Espazo Nemonon (Rúa Marqués de Riestra, 11) de PONTEVEDRA.


“A Vitamina N é a que nos fortalece cada vez que estamos suficiente tempo en contacto coa natureza”

A Torre”, de Antonio Sandoval, é unha nova aproximación á Torre de Hércules e á súa contorna dende unha visión polisémica do monumento e do territorio circundante. A partir dun paseo, o autor foi recollendo descricións da natureza, sensacións, relatos históricos e míticos, reflexións de actualidade e ideas sobre como cambiar o xeito no que a especie humana se relaciona coa biodiversidade.

Antonio Sandoval debullará as súas propostas na presentación da obra, este xoves ás 19:30 horas na libraría Moito Conto (San Andrés, 35) da Coruña. Canda el participarán a directora da Torre de Hércules, Ana Santorum, e o director de KALANDRAKA, Xosé Ballesteros, que introducirá “A Torre” no marco da nova colección Vitamina N de lecturas sobre a natureza.

En “A Torre”, o protagonismo do mar, xunto coa importancia da flora e da fauna nun espazo xeográfico senlleiro, complétanse con narracións sobre feitos históricos que tiveron alí o seu escenario. O autor tamén analiza cuestións de actualidade arredor do mundo dixital, do impacto das redes sociais ou da crise de valores. Relatos que teñen o monumento da Torre de Hércules -Patrimonio da Humanidade dende 2009- como fío condutor, na súa condición de faro, referente arquitectónico da antigüidade e icona social contemporánea.

LECTURAS AO NATURAL

“Somos natureza, criaturas naturais”, sostén Antonio Sandoval, coordinador de Vitamina N, de aí a urxencia de restaurar e reconstruír os equilibrios ecolóxicos que hoxe en día están rotos ou en serio perigo de conservación. Estas “Lecturas ao Natural” -lema da colección- pretenden celebrar o mundo natural e invitar á reflexión sobre a necesaria protección da biodiversidade, coa literatura como plataforma para impulsar os oportunos cambios de actitude.

Partindo do concepto de “Transtorno por déficit de natureza”, desenvolvido polo escritor Ricard Louv para explicar as doenzas físicas, sensoriais, emocionais e culturais motivadas polo desapego do medio natural, Vitamina N aspira a combater esas alteracións motivando as lectoras e os lectores a recobrar o contacto coa biodiversidade, a comprendela, admirala e respectala dun modo consciente, san e construtivo, activando “un compromiso persoal e social cada vez maior coa súa conservación e recuperación”, explica Sandoval.

“Motivar a través da literatura a persoas de todas as idades para recobrar e manter un contacto consciente, san e construtivo coa biodiversidade”

Despois de “A Torre”, a colección continuará con “Corredoira”, de Robert Macfarlane. Xesús Fraga realizou a tradución ao galego de ambos títulos, que contan coa proposta gráfica do ilustrador Adrià Fruitós. Son libros impresos en papel procedente de bosques e plantacións xestionados con estándares que garanten a explotación sostible dos recursos. As Lecturas ao Natural de Vitamina N cumpren así cos requisitos ambientais e sociais recollidos no proxecto «Libros amigos dos bosques».

Antonio Sandoval é escritor, comunicador ambiental e ornitólogo. Entre os seus libros figuran “¿Para qué sirven las aves?”, “Las aves marinas de Estaca de Bares. Un diario personal”, “BirdFlyway. Un viaje en familia por la Ruta de las Aves” ou “A árbore da escola”. Colabora con diversos medios de comunicación e revistas científicas. Ten participado en proxectos de comunicación e educación ambiental, interpretación do patrimonio e turismo de natureza. Está vencellado a organizacións de estudo e conservación do medio natural, e forma parte do Instituto Xosé Cornide de Estudios Coruñeses.


Máis dunha ducia de autoras e autores dos ‘Libros para soñar’ que KALANDRAKA ten publicado ao longo dos seus 20 anos de traxectoria déronse cita na derradeira xornada da ‘Festa dos Libros’ de Pontevedra: Manuel Lourenzo González, María Xosé Fernández, Pepe Cáccamo, Óscar Villán, Olalla González, Marc Taeger, Pilar Martínez, Chema Heras, Ramón Trigo, Manuela Rodríguez, Xosé Ballesteros, Federico Fernández, Oli, Alicia Súarez, Belén Padrón e Kiko da Silva sumáronse a este acto aberto ao público no marco do aniversario da editorial, no que Bea Campos e Manuel Pombal conduciron unha sesión de contacontos e música.

 

 

 

Tamén acompañamos a Marga Tojo na presentación de “Cara de velocidade“, a obra coa que gañou o X Premio Cidade de Orihuela de Poesía para Nenas e Nenos. Canda ela, outras voces recitaron os versos que falan dunha nena moi especial que dá pasos de xigante nunha gran cidade: Navia e María Varela, nai e xornalista do Diario de Pontevedra, a poeta Lucía Novas, Lía e Pablo no papel de superheroe, e Nenuca da libraría Seijas .

 

 

 

 

 

 


KALANDRAKA estará presente na Semana do Libro de Compostela (SELIC) dando a coñecer algunhas  das súas publicacións máis recentes, como “Cara de velocidade”, de Marga Tojo, que participará nun encontro co público este sábado 2 ás 13:30 horas na carpa instalada na Praza da Quintana. Tamén contará co músico Paco Nogueiras, que ofrecerá un mini-concerto co repertorio do seu novo libro-disco “Radio Bulebule” o luns día 4 ás 18:30 horas. Ademais, o sábado 9 ás 13:30 horas contará cunha representación do elenco do Grupo  Chévere para debullar as claves da Biblioteca de Teatro, cuxo primeiro título, “Río Bravo”, vén de recibir o Premio da Gala do Libro Galego 2018 ao mellor libro neste xénero.

 

Para a presentación deste sábado, a escritora e xornalista compostelá Marga Tojo recitará unha selección de textos da obra coa que gañou o X Premio Internacional Cidade de Orihuela de Poesía para Nenas e Nenos. Tras recoller o galardón na vila natal do poeta Miguel Hernández no pasado mes de marzo e visitar posteriormente o Espacio Kalandraka de Madrid, Santiago será a súa primera cita literaria en Galicia coa edición do poemario na nosa lingua. A protagonista de “Cara de velocidade” é unha nena que -malia á adversidade- afronta a vida cotiá con humor, fortaleza e imaxinación.

No seu pulso pola liberdade, a pequena «H» é unha superheroína con superpoderes que dá “pasos de xigante” e ten a capacidad de converter a hora de comer nun xogo disparatado ou nunha festa con improvisados instrumentos musicais; ou facer que un incidente doméstico sexa a excusa para fantasear con fascinantes peripecias. As súas andanzas transcorren nunha cidade hostil coa infancia, tratando de atopar maxia no caos urbano e actuando á marxe das directrices que marcan os adultos.

Marga Tojo elabora divertidas metáforas baixo o punto de vista infantil e apóiase nunha lírica musical que bebe de voces contemporáneas como Patti Smith, The Rolling Stones, Nina Simone ou Fran Pérez Narf. Afincada en Madrid, a autora traballou tanto en prensa digital -Eldiario.es, Praza.gal e Galizaanocero.tv- como impresa -Galicia Hoxe, Revista Luzes, El Correo Gallego e Revista do Audiovisual Galego-. Foi co-fundadora do proxecto xornalístico Dioivo, ademais de ter participado no Festival Cineuropa, e formar parte do consello editorial de Altermundo.

As próximas actividades abranguen tanto o público infantil e familiar como os lectores adultos. Os primeiros poderán gozar da música e das cancións de Paco Nogueiras, que está percorrendo Galicia cos espectáculos de RADIO BULEBULE. O seu novo libro-disco, que volve contar co ilustrador David Pintor e co realizador audiovisual José Miguel Sagüillo, xira arredor do medio radiofónico. Os temas configuran a  programación dunha emisora, dende a sintonía de entrada ata a axenda cultural ou o magazine de variedades, pasando polo faladoiro, as noticias, a información deportiva e a previsión meteorolóxica, entre outros contidos.

Por último, Xesús Ron e outros integrantes do Grupo Chévere presentarán os primeiros tres volumes da colección Biblioteca de Teatro: “Río Bravo”, “Annus Horríbilis e outros musicais” e “Eroski Paraíso”. Esta iniciativa conxunta da compañía compostelá, con 30 anos de traxectoria sobre os escenarios, e de KALANDRAKA, que vén de cumprir dúas décadas de produción editorial, pretende documentar o teatro “feito a pé de escenario” e poñer a disposición do público as súas obras completas para seguir gozando delas cando se pecha o pano.

O stand da libraría El Faro de los Tres Mundos na SELIC acollerá a Marga Tojo, Paco Nogueiras e o Grupo Chévere ao remate de cada presentación para que os autores asinen exemplares das súas obras.


Este viernes comienza la 77º Feria del Libro de Madrid en el Parque del Buen Retiro, hasta el 10 de junio. Un año más, los ‘Libros para soñar’ no faltarán a su cita con los lectores y lectoras. Os esperamos en la caseta 164 con un amplio calendario de firmas y variadas propuestas de lectura: los clásicos de siempre… ¡y muchas novedades! Este primer fin de semana no te pierdas el encuentro con:
Antonio Rubio: sábado 26 a las 12h.
Óscar Villán: sábado 26 a las 18:30h.
Fernando Alonso: domingo 27 a las 12h.
Xosé Ballesteros: domingo 27 a las 18:30h.