Na semana do 8 de Marzo, entre os libros a prol da igualdade, cómpre darlle preponderancia a un singular personaxe, xa clásico e imprescindible da Literatura Infantil e Xuvenil: Pippi Mediaslongas.

«Deixar a Pippi en liberdade» significa, entre outras moitas cousas, volver ás súas páxinas por primeira ou por enésima vez, entregarnos á lectura (con nenas e/ou nenos moitísimo mellor) e enchouparnos deses aires de liberdade e dese arrecendo a infancia, a independencia e a autenticidade que caracteriza estes relatos da autora sueca Astrid Lindgren.

  • Icona da diferenza, estímulo de igualdade

Pippi é unha nena que vive na compaña dun mono e dun cabalo, mais sen ningún adulto. É moi alegre e moi dinámica, viste como quere, pensa por si mesma e vai descubrindo o mundo a golpe de aventuras e de aventurarse, sen moito máis control que o que ela mesma se impón. Pippi ten pencas, o pelo roxo con dúas trenzas tesas, usa medias a raias e unhas botas con cordóns de cores diferentes. É unha nena valente e ten unha forza extraordinaria. Poderiamos non parar de describila; o caso é que, fagámolo como o fagamos, digamos o que digamos, non hai dúbida: Pippi está lonxe, moi lonxe do rol de nena vulnerable e fráxil, necesitada de aprobación social, e por iso haina que pór en valor para conmemorar o 8 de Marzo.

[Ilustracións orixinais e restauradas de Ingrid Vang Nyman]

Pippi é fundamentalmente diferente, simbolicamente diferente, e á vez encanta e seduce; unha clave que fixo que millóns de nenas e nenos do mundo a reciban cos brazos abertos. Quizais isto fía coa idea de que o respecto á diversidade e á diferenza en todas as ordes -de raza, de cultura, de xénero, de formas de facer e de sentir- é o único que pode igualarnos.

  • Rescatar a nosa nena

Pippi xa ten 73 anos. É un personaxe literario atemporal e adiantado ao seu tempo. Pippi Mediaslongas publicouse por primeira vez en 1945, con non poucas dificultades e rexeitamento por parte das editoriais. Astrid Lindgren sempre asegurou que malia que fose unha historia que escribira como agasallo para a súa filla no seu décimo cumpreanos, ela non se inspirou na rapaza, senón na nena que aínda habitaba nela mesma. Non cabe dúbida de que conseguíu rescatala. Ela estaba convencida de que o éxito de Pippi radicaba precisamente en que era unha nena, posto que o personaxe chocaba moito máis cos roles de xénero estereotipados que se tivera elixido un neno.

Está claro que en máis dunha ocasión e por máis dun motivo, a figura de Pippi Mediaslongas tece un fío de conexión coa esencia natural de nenas e nenos. Dalgún xeito, rescátaos, ponos en valor representando unha liberación para ambos. Tamén o vemos cando -como se fose Peter Pan- Pippi non quere medrar. Ela sabe da importancia de ser unha nena e do que perderá cando deixe de selo.

  • Derrubando tópicos na Literatura Infantil e Xuvenil

“Un libro para nenos pode conter episodios que resultan divertidos tanto para nenos como para para adultos. Tamén se poden escribir cousas que os adultos non entenden, que van dirixidas exclusivamente aos nenos. Pero os acenos ao mundo adulto por riba da cabeza dos nenos están totalmente prohibidos, son unha aldraxe para os pequenos lectores”.

[Astrid Lindgren, entrevistada por Isabel Carvajal: Revista CLIJ nº31, Setembro 1991]

Con declaracións coma esta, non pode estrañar que creara personaxes tan fondamente vencellados ao mundo infantil. A lectura de Pippi Mediaslongas abre fiestras e deixa entrar aire e frescura. Tamén abre portas, as da intriga, porque non se sabe nunca que pensa Pippi nin como actuará e iso fai que queiramos seguir lendo.

Pola contra, a cotío podemos atopar preocupacións por parte do mundo adulto con respecto á literatura entendida como ensinanza y así pénsase -algúns con pesadume, outros con ánimo- que nenas e nenos reproducirán os roles que están escritos. E se son as nenas as que poden reproducilos, a preocupación aumenta. Pero o certo, e iso sábeno as lectoras e os lectores, é que a literatura é pracer e un fin en si mesma. Por iso e ante as ameazas da non publicación das súas obras, Astrid Lindgren afirmaba:

“Los niños no imitan a Pippi. Saben que ela es única”.

[Astrid Lindgren, entrevistada por Isabel Carvajal: Revista CLIJ nº31, Setembro 1991]

Pippi pertence ao mundo da ficción, non anima as nenas e os nenos a ser coma ela, senón que vai máis aló. De aí que o título escollido para este artigo -Deixar a Pippi en liberdade- é permitir lela, sentila; porque tamén así se deixa que as nenas e os nenos sintan as súas propias diferenzas sen ser xulgados socialmente por iso.

 

Artigo de Lola Gallardo, pedagoga e especialista en Literatura Infantil e Xuvenil. Libraría Rayuela de Sevilla.

 


Acto de entrega del VIII Premio Internacional Compostela.

Las emociones a flor de piel han marcado el acto institucional de entrega del VIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, en el Salón Noble del Ayuntamiento de Santiago. Emoción de Miguel Cerro, ganador del certamen; empatía del público, partícipe de un momento tan especial para un autor al que se le acababa de cumplir un sueño.

Acto de entrega del VIII Premio Internacional Compostela.

Acto de entrega del VIII Premio Internacional Compostela.

…Emoción en la interpretación de los músicos Pablo Pascual y Óscar Fernández, profesores en la Escuela Municipal de Música de Santiago. También en las palabras del concejal de Educación y Ciudadanía, Manuel Dios, y del alcalde de la ciudad, Martiño Noriega, reforzando su apuesta por la Campaña de Animación a la Lectura y por el Premio Compostela de Álbum Ilustrado, del que han destacado su proyección internacional.

Acto de entrega del VIII Premio Internacional Compostela.

Acto de entrega del VIII Premio Internacional Compostela.

Acto de entrega del VIII Premio Internacional Compostela.

[Xosé Ballesteros, director de Kalandraka]

Miguel Cerro sitúa a los animales que protagonizan “Después de la lluvia” bajo un aguacero que inunda su hogar. Un minidiluvio universal que pondrá a prueba a los habitantes de un colorido y poblado bosque, que tendrán que huir para no perecer ahogados en la floresta sumergida; tendrán que procurar otro lugar en el que poder vivir. Tendrán que organizar la vida, en común, para subsistir.

 Un pequeño zorro se ofrecerá entonces para buscar comida y agua, pero el grupo no creerá en sus capacidades -ni en sus intenciones- y le encomendará esas tareas a otros. La desconfianza, los prejuicios pesan más que los buenos deseos. ¡Nada nuevo bajo el sol… ni bajo la lluvia!

Acto de entrega del VIII Premio Internacional Compostela.

[Miguel Cerro, autor de “Después de la lluvia”, VIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado]

Acto de entrega del VIII Premio Internacional Compostela.

A partir de ahora, este nuevo título premiado en Compostela comenzará un largo recorrido, tendrá una vida propia que lo llevará a las ferias internacionales más importantes en el sector del libro; a miles de librerías por el mundo entero; a miles de bibliotecas; a miles de hogares donde brillará con la misma luz que la que ilumina la noche en “Después de la lluvia”.

…La misma luz que podrán percibir los niños y niñas de Compostela cuando las hermosas ilustraciones de Miguel Cerro estén colgadas, a la altura de sus ojos, en el ‘gran museo’ que la Concejalía de Educación habilitará la próxima primavera -como se viene haciendo desde hace 15 años- para celebrar la Campaña de Animación a la Lectura.

Miguel Cerro con Gracia Santorum, do xurado do VIII Premio Internacional Compostela.

[Con Gracia Santorum, profesora, experta en LIJ y miembro del jurado del VIII Premio Compostela]

 Miguel Cerro con parte del equipo de Kalandraka.

[Con parte del equipo de Kalandraka]

As emocións a flor de pel marcaron o acto institucional de entrega do VIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, no Salón Nobre do Concello de Santiago. Emoción de Miguel Cerro, gañador do certame; empatía do público, partícipe dun momento tan especial para un autor ao que se lle acababa de cumprir un soño.

…Emoción na interpretación dos músicos Pablo Pascual e Óscar Fernández, profesores na Escola Municipal de Música de Santiago. Tamén nas palabras do concelleiro de Educación e Cidadanía, Manuel Dios, e do alcalde da cidade, Martiño Noriega, reforzando a súa aposta pola Campaña de Animación á Lectura e polo Premio Compostela de Álbum Ilustrado, do que destacaraon a súa proxección internacional.

Miguel Cerro sitúa os animais que protagonizan “Despois da chuvia” baixo un augaceiro que inunda o seu fogar. Un minidiluvio universal que porá a proba os habitantes dun colorido e poboado bosque, que terán que fuxir para non perecer afogados na floresta sumerxida; terán que procurar outro lugar no que poder vivir. Terán que organizar a vida, en común, para subsistir.

Un pequeno raposo ofrecerase daquela para buscar comida e auga, pero o grupo non crerá nas súas capacidades -nin nas súas intencións- e encomendaralle esas tarefas a outros. A desconfianza, os prexuízos pesan máis que os bos desexos. Nada novo baixo o sol… nin baixo a chuvia!

A partir de agora, este novo título premiado en Compostela comezará un longo percorrido, terá unha vida propia que o levará ás feiras internacionais máis importantes no sector do libro; a milleiros de librarías polo mundo enteiro; a milleiros de bibliotecas, de fogares, onde brillará coa mesma luz que a que ilumina a noite en “Despois da chuvia”.

…A mesma luz que poderán percibir os nenos e as nenas de Compostela cando as fermosas ilustracións de Miguel Cerro estean penduradas, á altura dos seus ollos, no ‘gran museo’ que a Concellaría de Educación habilitará a próxima primavera -como se vén facendo dende hai 15 anos- para celebrar a Campaña de Animación á Lectura.

Acto de entrega del VIII Premio Internacional Compostela.

[Con Xosé Manuel Rodríguez-Abella, jefe del Departamento de Educación del Ayuntamiento de Santiago]

"Después de la lluvia", de Miguel Cerro (Kalandraka).


FERIA DEL LIBRO DE MADRID

Un año más, arranca en El Retiro la Feria del Libro de Madrid, del 30 de mayo al 15 de junio.

KALANDRAKA ocupará la caseta número 153.

Durante este tiempo, muchos autores e ilustradores acudirán al encuentro con el público.

A continuación, la agenda de firmas para los próximos días en la caseta de KALANDRAKA:

Agenda de firmas en la caseta de KALANDRAKA: Feria del Libro de Madrid 2014.

Además, celebraremos con el escritor Jesús Marchamalo y con la ilustradora MO Gutiérrez Serna la concesión del 2º Premio Nacional a los Libros Mejor Editados 2014 en la categoría Infantil-Juvenil a “Palabras“, del que son autores.

Presentación en la Feria del Libro de Madrid: 4 de junio, 19:00 horas, El Retiro.

FERIA DEL LIBRO DE LISBOA

También ha comenzado la Feria del Libro de Lisboa, en el Parque Eduardo VII, hasta el 15 de junio.

KALANDRAKA EDITORA PORTUGAL ocupa el stand C15.

Feria del Libro de Lisboa

FERIA DEL LIBRO DE SEVILLA

Y en la recta final se encuentra la Feria del Libro de Sevilla, que finaliza el 1 de junio.

Los Libros para Soñar de KALANDRAKA se encuentran en la caseta nº30, junto con la Librería Rayuela.

Entre los autores que la han visitado destaca Enrique Quevedo, ilustrador de “La hora de los relojes“.

El ilustrador Enrique Quevedo, en la Feria del Libro de Sevilla.

Caseta de Kalandraka y Rayuela en la Feria del Libro de Sevilla.

La obra de Maurice Sendak, en la Feria del Libro de Sevilla.

Caseta de Kalandraka y Rayuela en la Feria del Libro de Sevilla.

FEIRA DO LIBRO DE VIGO

O 1 de xuño conclúe tamén a Feira do Libro de Vigo.

A libraría LIBROS PARA SOÑAR é unha das participantes.

No punto e final desta feira recibiremos o músico Paco Nogueiras, compositor e intérprete das cancións do libro-disco “Brinca vai!“, que ofrecerá un concerto para público infantil e familiar.

Feira do Libro de Vigo, na Praza de Compostela.

Feira do Libro de Vigo, na Praza de Compostela.

Presentación de "Brinca Vai!" na Feira do Libro de Vigo.


Acaba de finalizar una nueva -y calurosa- edición de la Feria del Libro de Sevilla, en la Plaza Nueva. Los Libros para Soñar de KALANDRAKA, un año más, habitaron durante estos días en una acogedora caseta conjunta con la librería Rayuela Infancia, auténtico imán para lectores pequeños y adultos. Hasta aquí se acercaron el autor y el ilustrador de “La hora de los relojes“, Fran Nuño y Enrique Quevedo, para firmar ejemplares de este poemario, o el autor de “La cocina de Toto Murube“, José Antonio Ramírez Lozano, que con este nuevo libro protagonizó, además, una de las presentaciones del programa de actividades.

Seguir leyendo


“…Toto Murube siempre estaba en una nube. Toto era un mendigo ambicioso que soñaba con ser cocinero algún día y elaborar los mejores platos. Se le hacía la boca agua cuando miraba las tartas en los escaparates y olía el humo picante de las cocinas de los bares…”

Toto Murube no había tenido suerte en la vida; de condición humilde, no pudo estudiar, ni siquiera había aprendido a leer. Quizás por eso Toto Murube era un mendigo más, vagando en la gran ciudad. Alguna noche, mientras dormía en el suelo del cajero de un banco, soñaba que su suerte cambiaría y que llegaría a comerse el mundo. Qué ingenuo, ¿verdad? Aunque… a veces, la realidad supera hasta los mismísimos sueños.

Hoy comenzó la Feria del Libro de Sevilla, que durará hasta el próximo 20 de mayo en la Plaza Nueva. Los Libros para Soñar de KALANDRAKA se encuentran en la caseta número 48.

La cocina de Toto Murube”, del profesor y escritor José Antonio Ramírez Lozano, y del ilustrador Pablo Otero, se presentará este sábado a las 13:00 horas en La Pérgola, con la presencia de Miguel Escalera, de Librería Rayuela; Eva María García, de KALANDRAKA Andalucía; y del autor, que firmará ejemplares en la caseta de la editorial al término de la presentación.

Kalandraka organizará otras dos actividades el próximo sábado día 19: una sesión de cuentacuentos con Carlos Arribas “Carloco” a las 13:00 horas en la Sala Apeadero de la Plaza de San Francisco, y una firma de ejemplares de “La hora de los relojes” (FAKTORÍA K), con el autor del poemario, Fran Nuño, y el ilustrador del libro, Enrique Quevedo.

Seguir leyendo


La Librería Títere, de Córdoba, con Herme Moreno como anfitriona, acogió la presentación de “Claro de luna”, un libro de narraciones y canciones en chino, traducidas al español por Mónica Ching y transcritas con caracteres occidentales para facilitar su lectura en el idioma original. La profesora de Lengua China en la Universidad de Córdoba, Marta Wang, comentó la relevancia de este álbum, editado por Faktoría K. Un grupo de niños y niñas de origen chino, que están estudiando el idioma y la cultura de su país de procedencia, participaron en una lectura colectiva de estos textos sencillos y bucólicos escritos en verso, que evocan la magia del lejano Oriente.

Seguir leyendo


El pequeño conejo blanco”, “Los tres osos”, “Tío Lobo”… el autor de la adaptación de estos cuentos tradicionales, Xosé Ballesteros, visitó el Colegio Público Reina Fabiola, en Alcalá de Guadaira, para conocer a los escolares de Educación Infantil de 3 y 4 años, que en los días previos a su encuentro, estuvieron trabajando en sus aulas sobre estas obras y dibujando a sus personajes. El Centro de Educación Infantil Escuela de Colores, en Coria del Río, fue otra emocionante parada en tierras sevillanas, donde Xosé Ballesteros dejó a pequeños y mayores el eco vibrante de los Libros para Soñar.

———————-

O coelliño branco”, “Os tres osos”, “Tío Lobo”… o autor da adaptación destes contos tradicionais, Xosé Ballesteros, visitou o Colexio Público Reina Fabiola, en Alcalá de Guadaira, para coñecer os escolares de Educación Infantil de 3 e 4 anos, que nos días previos ao seu encontro, estiveron traballando nas aulas sobre estas obras e debuxando os personaxes. O Centro de Educación Infantil Escuela de Colores, en Coria del Río, foi outra emocionante parada en terras sevillanas, onde Xosé Ballesteros deixoulles a pequenos e maiores o eco vibrante dos Libros para Soñar.

Seguir leyendo


La participación de KALANDRAKA en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara no solo se materializa en el stand A52 situado junto a la concurrida entrada de la sección FIL Niños. También cuenta con el efecto multiplicador que conlleva su presencia en dos stands colectivos, el de la Asociación Galega de Editores y el de la Asociación de Editores de Andalucía, a los que pertenece a través de los sellos Kalandraka Editora y Kalandraka Ediciones Andalucía.

—————————–

A participación de KALANDRAKA na Feira Feria Internacional do Libro de Guadalajara non só se materializa no stand A52 situado a carón da concorrida entrada á sección FIL Niños. Tamén conta co efecto multiplicador que conleva a súa presenza en dous stands colectivos, o da Asociación Galega de Editores e o da Asociación de Editores de Andalucía, aos que pertence a través dos selos Kalandraka Editora e Kalandraka Ediciones Andalucía.

Seguir leyendo


¡Aaaaaaachís!

Es cosa extraña,

estornudos

en lugar de campanadas.

¡Aaaaaaachís!

El reloj

del ayuntamiento

se acatarra

con el roce del viento.

Fragmento del poemario “La hora de los relojes”, de Fran Nuño, ilustrado por Enrique Quevedo (FAKTORÍA K).

…Llovió en Sevilla. Y en la Librería Rayuela llovieron versos. Rayuela rima con escuela, con abuela, con espuela. Con que riman los relojes? Fran Nuño y Enrique Quevedo presentaron este singular poemario, distinguido con una mención de honor del jurado del Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños, y editado por FAKTORÍA K. 

Seguir leyendo


Tic, tac.

Recita siempre

el mismo poema.

Tic, tac.

Un solo verso

es todo su lema.

Tic, tac.

Dice el reloj

sin cambiar de tema.

Tic, tac.

Poema “Tic tac” del libro “La hora de los relojes“, de Fran Nuño, ilustrado por Enrique Quevedo y editado por FAKTORÍA K.

Presentación en la Librería Rayuela de Sevilla, este sábado 19 de noviembre a las 12:00 horas. Fran Nuño tomará la palabra mientras Enrique Quevedo ilustra sus versos y acerca a los más pequeños al arte de las formas y los colores.