“En Argentina estamos muy atentos tanto a lo que publica KALANDRAKA como a la convocatoria del Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, ya que la primera edición la ganó Natalia Colombo, que también es argentina”, ha explicado Rocío Alejandro sobre  el certamen que la ha convertido en la nueva ganadora, diez años después de la puesta en marcha de esta iniciativa en el marco de la Campaña de Animación a la Lectura que organizan el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Santiago y KALANDRAKA. “Sabía que era difícil ganar y quería presentarme con algo que valiera la pena”, ha añadido. El resultado ha sido La huerta de Simón, publicado en siete idiomas: los cinco peninsulares más inglés e italiano.

“Trata sobre un conejo que no tiene plantado nada más que sus zanahorias pero a lo largo de la historia van apareciendo otros personajes que plantean sus demandas de cultivar otros vegetales y Simón tiene que vérselas con ellos para decidir si acepta o no las propuestas de los demás”, señala Rocío sobre el hilo argumental de la obra. Su lectura va más allá de una temática que a primera vista aborda la convivencia, la tolerancia, la generosidad o el trabajo colectivo. La naturaleza y la biodiversidad también están presentes en el mensaje que proyecta: “En mi país el monocultivo está haciendo estragos y aunque La huerta de Simón es un libro infantil, se ve cómo a medida que van creciendo otros vegetales, aparecen además animales que de otra manera no tendrían ahí su lugar”, añade la autora.

La huerta comunitaria del barrio bonaerense de San Isidro, donde reside, ha sido su fuente de inspiración: “Es una experiencia muy linda, valía la pena contarla”. Desde el punto de vista gráfico, la paleta de colores se ha reducido a los tonos negros y anaranjados; una sencillez que contrasta con la complejidad de la laboriosa técnica elegida para desarrollar el libro, a base de sellos elaborados artesanalmente a partir de una goma especial modelada con gubias, y que posteriormente entintaba y aplicaba sobre el papel, para su tratamiento informático posterior. 

Hija y nieta de gallegos, esta ha sido su segunda estancia en Galicia por un motivo tan relevante como la entrega del X Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, que ahora ya viaja por el mundo, sembrando palabras y sueños.

Cunha representación do xurado do Premio Compostela, o director de Kalandraka, o alcalde e o concelleiro de Educación do Concello de Santiago

Con Xabier P. Docampo, un dos integrantes do xurado, e a súa dona

Con parte do equipo de Kalandraka Editora

“A horta de Simón”, entre as obras galardoadas co Premio Internacional Compostela dende a primeira edición

. . . . . . . . . .

“En Arxentina estamos moi atentos tanto ao que publica KALANDRAKA como á convocatoria do Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, xa que a primeira edición gañouna Natalia Colombo, que tamén é arxentina”, explicou Rocío Alejandro sobre  o certame que a converteu na nova gañadora, dez anos despois da posta en marcha desta iniciativa no marco da Campaña de Animación á Lectura que organizan o Departamento de Educación do Concello de Santiago e KALANDRAKA. “Sabía que era difícil gañar e quería presentarme con algo que valera a pena”, engadiu. O resultado foi A horta de Simón, publicado en sete linguas: as cinco peninsulares máis inglés e italiano.

“Trata sobre un coello que non ten plantado nada máis que as súas cenorias pero ao longo da historia van aparecendo outros personaxes que expoñen as súas demandas de cultivar outros vexetais e Simón ten que decidir se acepta ou non as propostas dos demais”, sinala Rocío sobre o fío argumental da obra. A súa lectura vai máis aló dunha temática que a primeira vista aborda a convivencia, a tolerancia, a xenerosidade ou o traballo colectivo. A natureza e a biodiversidade tamén están presentes na mensaxe que proxecta: “No meu país o monocultivo está causando estragos e malia que A horta de Simón é un libro infantil, vese como a medida que van medrando outros vexetais, aparecen animais que doutra maneira non terían aí o seu lugar”, engade a autora.

A horta comunitaria do barrio bonaerense de San Isidro, onde reside, foi a súa fonte de inspiración: “É unha experiencia moi fermosa, pagaba a pena contala”. Dende o punto de vista gráfico, a paleta de cores reduciuse a tons negros e alaranxados; unha sinxeleza que contrasta coa complexidade da laboriosa técnica elixida para desenvolver o libro, a base de selos elaborados artesanalmente a partir dunha especial modelada con gubias, e que posteriormente entintaba e aplicaba sobre o papel, para o seu tratamento informático posterior.

Filla e neta de galegos, esta foi a súa segunda estancia en Galicia por un motivo tan relevante como a entrega do X Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, que agora xa viaxa polo mundo, sementando palabras e soños.


Acto de entrega do X Premio Internacional Compostela

O Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado celebra este luns o seu décimo aniversario co acto de entrega do galardón á autora bonaerense Rocío Alejandro pola obra “A horta de Simón”, que vén de ser publicada por KALANDRAKA en sete linguas -as cinco peninsulares máis inglés e italiano-.

Organizado en colaboración co Departamento de Educación do Concello de Santiago, o certame enmárcase na Campaña Municipal de Animación á Lectura e tense consolidado como un dos máis prestixiosos no eido da creación literaria e plástica para público infantil e xuvenil: nestes dez anos presentáronse arredor de 3.200 orixinais procedentes de numerosos países.

A obra premiada é un eloxio ao traballo colectivo, á convivencia en harmonía e en contacto coa natureza; unha obra de carácter universal e cunha clara intención ecolóxica e colaborativa. Inspirándose na horta comunitaria do seu barrio, Rocío Alejandro creou unha historia acumulativa para primeiros lectores e protagonizada por un coello que vai plantar cenorias nunha terra onde se acaban poñendo moitas máis hortalizas coa participación doutros personaxes que van chegando: o rato, a galiña, o porquiño, a raposa…

“A horta de Simón” é o primeiro libro de Rocío Alejandro como autora e ilustradora. Destaca non só polas súas múltiples lecturas, senón tamén pola laboriosa técnica empregada para elaborar as ilustracións, mediante a estampación con selos entintados.

Rocío Alejandro estudou Deseño Gráfico Publicitario pero a ilustración infantil é a súa “verdadeira vocación”, como ten afirmado a propia autora. Participou en varios talleres e cursos que a orientaron na súa traxectoria artística. Ilustrou libros publicados tanto en Arxentina como noutros países. Actualmente imparte clases de ilustración infantil no espazo Mundos Ilustrados, en Bos Aires.

É a terceira autora arxentina distinguida co Premio Compostela, logo de Natalia Colombo e Mariana Ruíz Johnson, gañadoras na primeira e na sexta edición por “Cerca” e “Mamá”, respectivamente. Outras obras galardoadas foron as dos mexicanos Felipe Ugalde por “Un gran soño” e David Álvarez e Julia Díaz por “Bandada”; “A viaxe de Olaf” do uruguaio Martín León Barreto; “Unha última carta” dos gregos Antonis Papatheodoulou e Iris Samartzi; e dende España “Despois da chuvia” de Miguel Cerro, “A Familia C” de Pep Bruno e Mariona Cabassa, e “Ícaro” de Federico Delicado.

O X Premio Internacional Compostela contou cun xurado de prestixio formado polo Premio Nacional de Literatura Infantil Xabier Docampo, o Premio Nacional de Ilustración Miguel Calatayud, a profesora e autora Teresa Durán, o concelleiro de Educación e Cidadanía, Manuel Dios, o xefe do Departamento de Educación e Cidadanía, Xosé Manuel Rodríguez-Abella, Manuela Rodríguez en representación de KALANDRAKA e Beatriz Varela como secretaria.

. . . . . . . .

"La huerta de Simón", de Rocío Simón (X Premio Compostela, Kalandraka)

El Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado celebra este lunes su décimo aniversario con el acto de entrega del galardón a la autora bonaerense Rocío Alejandro por la obra “La huerta de Simón”, que acaba de publicar KALANDRAKA en siete lenguas -las cinco peninsulares más inglés e italiano-.

Organizado en colaboración con el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Santiago, el certamen se enmarca en la Campaña Municipal de Animación a la Lectura y se ha consolidado como uno de los más prestigiosos en el ámbito de la creación literaria y plástica para público infantil y juvenil: en estos diez años se han presentado cerca de 3.200 originales procedentes de numerosos países.

La obra premiada es un elogio al trabajo colectivo, a la convivencia en armonía y en contacto con la naturaleza; una obra de carácter universal y con una clara intención ecológica y colaborativa. Inspirándose en la huerta comunitaria de su barrio, Rocío Alejandro ha creado una historia acumulativa para primeros lectores y protagonizada por un conejo que va a plantar zanahorias en una tierra donde se acaban poniendo muchas más hortalizas con la participación de otros personajes que van llegando: el ratón, la gallina, el cerdito, la raposa…

“La huerta de Simón” es el primer libro de Rocío Alejandro como autora e ilustradora. Destaca no solo por sus múltiples lecturas, sino también por la laboriosa técnica empleada para elaborar las ilustraciones, mediante la estampación con sellos entintados.

Rocío Alejandro estudió Diseño Gráfico Publicitario pero la ilustración infantil es su “verdadera vocación”, como ha afirmado la propia autora. Ha participado en varios talleres y cursos que la orientaron en su trayectoria artística. Ha ilustrado libros publicados tanto en Argentina como en otros países. Actualmente imparte clases de ilustración infantil en el espacio Mundos Ilustrados, en Buenos Aires.

Es la tercera autora argentina distinguida con el Premio Compostela, después de Natalia Colombo y Mariana Ruíz Johnson, ganadoras en la primera y la sexta edición por “Cerca” y “Mamá”, respectivamente. Otras obras galardonadas han sido las de los mexicanos Felipe Ugalde por “Un gran sueño” y David Álvarez y Julia Díaz por “Bandada”; “El camino de Olaj” del uruguayo Martín León Barreto; “Una última carta” de los griegos Antonis Papatheodoulou e Iris Samartzi; y desde España “Después de la lluvia” de Miguel Cerro, “La Familia C” de Pep Bruno y Mariona Cabassa, e “Ícaro” de Federico Delicado.

El X Premio Internacional Compostela ha contado con un jurado de prestigio formado por el Premio Nacional de Literatura Infantil Xabier Docampo, el Premio Nacional de Ilustración Miguel Calatayud, la profesora y autora Teresa Durán, el concejal de Educación y Ciudadanía, Manuel Dios, el jefe del Departamento de Educación y Ciudadanía, Xosé Manuel Rodríguez-Abella, Manuela Rodríguez en representación de KALANDRAKA y Beatriz Varela como secretaria.

alejandro-rocio


"La huerta de Simón", X Premio Internacional Compostela

“LA HUERTA DE SIMÓN”, DE LA ARGENTINA ROCÍO ALEJANDRO, GANA EL X PREMIO INTERNACIONAL COMPOSTELA DE ÁLBUM ILUSTRADO

La ilustradora argentina Rocío Soledad Alejandro ha ganado el X Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado por la obra presentada con el lema “La huerta de Simón”. El certamen, organizado por el Departamento de Educación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Santiago y KALANDRAKA EDITORA, está dotado con 9.000 euros y conlleva la publicación del trabajo galardonado, que verá la luz el próximo mes de noviembre en todas las lenguas peninsulares.

El jurado, formado por la autora Teresa Durán, el escritor Xabier P. Docampo, el ilustrador Miguel Calatayud, el concejal de Educación y Ciudadanía de Santiago, Manuel Dios, el jefe del Departamento de Educación y Ciudadanía, Xosé Manuel Rodríguez-Abella, Beatriz Varela como secretaria y Manuela Rodríguez en representación de KALANDRAKA, ha elegido “La huerta de Simón” por unanimidad, tras una larga deliberación.

Descrito como “un álbum ideal para niños y niñas”, el jurado ha destacado su “progresividad narrativa”, su “clara intención ecológica” a través de la “relación colectiva con la tierra” y su carácter “universal”. En cuanto a las ilustraciones, ha valorado la “resolución visual de los personajes” y su planteamiento “sencillo, pero no simple”, calificando como “muy acertada la contención del color y la construcción de la página” por los “múltiples niveles de lectura” que proporciona.

Afincada en Buenos Aires, Rocío Alejandro se ha formado como diseñadora gráfica pero considera la ilustración infantil como su “verdadera vocación”. Ha participado en varios talleres y cursos que la orientaron en su trayectoria artística. Ha ilustrado libros que se han publicado tanto en Argentina como en otros países.

Jurado del X Premio Internacional Compostela

PARTICIPACIÓN

Al X Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado se han presentado 212 trabajos procedentes de Argentina, México, Colombia, Ecuador, Cuba, El Salvador, Brasil, Sri Lanka, India, Israel, Japón, Grecia, Chipre, Italia, Reino Unido, Noruega, Holanda, Polonia, Portugal y España.

La obra finalista, presentada con el lema “Distinta”, corresponde a la ilustradora ecuatoriana Diana Sofía Zapata Ochoa.

"Distinta", finalista del X Premio Internacional Compostela

 


 

Xurado do X Premio Internacional Compostela

“LA HUERTA DE SIMÓN”, DA ARXENTINA ROCÍO ALEJANDRO, GAÑA O X PREMIO INTERNACIONAL COMPOSTELA DE ÁLBUM ILUSTRADO

A ilustradora arxentina Rocío Soledad Alejandro gañou o X Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado pola obra presentada co lema “La huerta de Simón”. O certame, organizado polo Departamento de Educación e Cidadanía do Concello de Santiago e por KALANDRAKA EDITORA, está dotado con 9.000 euros e conleva a publicación do traballo galardoado, que verá a luz o vindeiro mes de novembro en todas as linguas peninsulares.

O xurado, formado pola autora Teresa Durán, o escritor Xabier P. Docampo, o ilustrador Miguel Calatayud, o concelleiro de Educación e Cidadanía de Santiago, Manuel Dios, o xefe do Departamento de Educación e Cidadanía, Xosé Manuel Rodríguez-Abella, Beatriz Varela como secretaria e Manuela Rodríguez en representación de KALANDRAKA, elixiu “La huerta de Simón” por unanimidade, tras unha longa deliberación.

Descrito como “un álbum ideal para nenos e nenas”, o xurado detacou a súa “progresividade narrativa”, a súa “clara intención ecolóxica” a través da “relación colectiva coa terra” e o seu carácter “universal”. En canto ás ilustracións, valorou a “resolución visual dos personaxes” e a súa proposta “sinxela, pero non simple”, calificando como “moi atinada a contención da cor e a construcción da páxina” polos “múltiples niveis de lectura” que proporciona.

Afincada en Bos Aires, Rocío Alejandro formouse como deseñadora gráfica pero considera a ilustración infantil como a súa “verdadeira vocación”. Participou en varios talleres e cursos que a orientaron na súa traxectoria artística. Ilustrou libros que foron publicados tanto en Arxentina como noutros países.

PARTICIPACIÓN

Ao X Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado presentáronse 212 traballos procedentes de Arxentina, México, Colombia, Ecuador, Cuba, O Salvador, Brasil, Sri Lanka, India, Israel, Xapón, Grecia, Chipre, Italia, Reino Unido, Noruega, Holanda, Polonia, Portugal e España.

A obra finalista, presentada co lema “Distinta”, corresponde á ilustradora ecuatoriana Diana Sofía Zapata Ochoa.

 


 

"La huerta de Simón", X Premio Internacional Compostela

“LA HUERTA DE SIMÓN”, DE L’ARGENTINA ROCÍO ALEJANDRO GUANYA EL Xè PREMI INTERNACIONAL COMPOSTELA PER A ÀLBUMS IL·LUSTRATS

La il·lustradora argentina Rocío Soledad Alejandro ha guanyat el Xè Premi Internacional Compostela per a Àlbums Il·lustrats per l’obra presentada amb el lema “La huerta de Simón”. El certamen, organitzat pel Departament d’Educació de l’Ajuntament de Santiago i KALANDRAKA, està dotat amb 9.000 euros i comporta la publicació del treball guardonat en el mes de novembre, en totes les llengües peninsulars.

El jurat, format per l’autora Teresa Duran, l’escriptor Xabier P. Docampo, l’ilustrador Miguel Calatayud, el cap del Departament d’Educació Xosé Manuel Rodríguez-Abella, el regidor d’Educació i Ciutadania Manuel Dios, Beatriz Varela com a secretària i Manuela Rodríguez en representació de KALANDRAKA, ha escollit “La huerta de Simón” per unanimitat, després d’una llarga deliberació.

Descrit com “un àlbum ideal per a nens i nenes”, el jurat ha destacat la seva “progressivitat narrativa”, la seva “clara intenció ecològica” a través de la relació col·lectiva amb la terra” i el seu caràcter “universal”. Pel que fa a les il·lustracions, ha valorat la “resolució visual dels personatges” i el seu plantejament “senzill, però no simple” i qualifiquen com a “molt encertada la contenció del color i la construcció de la pàgina” pels “múltiples nivells de lectura” que proporciona.

Rocío Alejandro es va formar com a dissenyadora gràfica però considera la il·lustració infantil com a la “seva vocació vertadera”. Ha participat en diversos tallers i cursos que l’han orientat en el seu treball. Ha il·lustrat llibres publicats tant a l’Argentina com a altres països.

PARTICIPACIÓ

Al Xè Premi Internacional Compostela per a àlbums il·lustrats s’han presentat 212 treballs procedents de 20 països: Argentina, Mèxic, Colombia, Equador, Cuba, El Salvador, Brasil, Sri Lanka, Índia, Japó, Grècia, Xipre, Itàlia, Regne Unit, Noruega, Holanda, Polònia, Portugal i Espanya.

L’obra finalista ha sigut per la il·lustradora equatoriana Diana Sofía Zapata Ochoa, per l’obra presentada amb el lema “Distinta”.

 


 

"La huerta de Simón", X Premio Internacional Compostela

ROCÍO ALEJANDRO ARTISTA ARGENTINARREN  “LA HUERTA  DE SIMÓN”  DA ALBUM IRUDIDUNAK  EGITEKO “COMPOSTELA” NAZIOARTEKO X. SARIAREN IRABAZLEA 

Rocío Soledad Alejandro irudigile  argentinarrak irabazi du Album Irudidunak egiteko “Compostela” Nazioarteko  X. Saria,  “La  huerta de  Simón”  izeneko obrari esker. Sariketa, Santiagoko Udalaren Hezkuntza eta Herritartasun Departamentuak  eta KALANDRAKA EDITORAk  elkarrekin antolatua, 9.000 euroz hornitua dago, eta lan  irabazlearen argitalpena ere badakar, azaroan aterako baita penintsulako hizkuntza guztietan.

Epaimahaikideak  hauek izan dira: Teresa Durán idazle  eta irudigilea, Xabier P. Docampo idazlea, Miguel Calatayud irudigilea, Santiagoko Hezkuntzako eta Herritartasuneko zinegotzi Manuel Dios, Hezkuntza eta Herritartasun Departamentuko buru Xosé Manuel Rodríguez-Abella, Beatriz Varela idazkari  lanetan eta Manuela Rodríguez KALANDRAKAren izenean.  Epaimahaiak, lanak luze aztertu ondoren, aho  batez  hautatu du “La huerta de Simón” izeneko lana.

Liburu ezin egokiagoa da umeentzat.  Epaimahaiak “kontakizunaren progresioa”  nabarmendu  du, baita lanaren “asmo ekologiko argia”,  “unibertsaltasuna”  eta “lurrarekiko harreman  kolektiboa”. Irudiei dagokienez, “pertsonaien ikus bereizmena” hartu du aintzat,  eta “obraren  planteamendu apala baina ez  soila ordea”. Zoragarri asmatu omen du “koloreen eutsitasunean eta orrialdeen sorreran”,  “irakurketa  maila askotarako bidea ematen baitu lanak.

Rocío Alejandro Buenos Airesen finkatua dago,  eta  diseinu grafikorako prestakuntza du,  baina haurrentzako irudiak  egitea du “egiazko  bokazioa”. Zenbait  tailer  eta ikastarotan parte hartu, eta ibilbide hori hartu zuen bere lan artistikoak.  Bere irudiak dituzten liburuak  Argentinan zein beste  herri batzuetan argitaratu dira.

PARTE-HARTZEA

Album Irudidunak egiteko “Compostela” Nazioarteko  X. Sarira,  212 lan aurkeztu dira, honako  tokiotatik  iritsiak: Argentina, Mexiko, Kolonbia, Ekuador, Kuba, El Salvador, Brasil, Sri Lanka, India, Israel, Japonia,  Grezia, Zipre, Italia,  Erresuma Batua, Norvegia,  Herbehereak, Polonia, Portugal eta Espainia.

“Distinta” izenarekin aurkeztutako obra finalista  Diana Sofía Zapata Ochoa  irudigile ekuadortarrarena da.

 


 

"La huerta de Simón", X Premio Internacional Compostela

“A HORTA DE SIMÃO”, DA ARGENTINA ROCÍO ALEJANDRO, VENCE O X PRÉMIO INTERNACIONAL COMPOSTELA PARA ÁLBUM ILUSTRADO

A ilustradora argentina Rocío Soledad Alejandro venceu o X Prémio Internacional Compostela para Álbum Ilustrado com a obra apresentada sob o lema “A horta de Simão”. O certame, organizado pelo Departamento de Educação do Município de Santiago e pela KALANDRAKA, tem o valor pecuniário de 9.000 euros e contempla a publicação do trabalho galardoado, que virá a lume no próximo mês de novembro em todas as línguas peninsulares.

O júri, formado pela autora Teresa Durán, pelo escritor Xabier P. Docampo, pelo ilustrador Miguel Calatayud, pelo chefe do Departamento de Educação Xosé Manuel Rodríguez-Abella, pelo vereador da Educação e Cidadania Manuel Dios, por Beatriz Varela, como secretária, e Manuela Rodríguez, em representação da KALANDRAKA, escolheu “A horta de Simão” por unanimidade, após  larga deliberação.

Descrito como “um álbum ideal para rapazes e raparigas”, o júri destacou a sua “progressividade narrativa” e “clara intenção ecológica”, através da “relação coletiva com a terra”; bem como o seu caráter “universal”. Quanto às ilustrações, valorizou a “resolução visual das personagens” e a sua abordagem “simples, mas não simplista”, classificando como “muito acertada a contenção da cor e a construção da página” pelos “múltiplos níveis de leitura” que proporciona.

Rocío Alejandro é licenciada em design gráfico, mas considera a ilustração infantil como a sua “verdadeira vocação”. Participou em vários oficinas e cursos que a orientaram no decorrer do seu trabalho e já ilustrou livros que estão publicados tanto na Argentina como noutros países.

PARTICIPAÇÃO

Ao X Prémio Internacional Compostela para Álbum Ilustrado apresentaram-se 212 trabalhos procedentes de 20 países: Argentina, México, Colômbia, Equador, Cuba, El Salvador, Brasil, Sri Lanka, Índia, Israel, Japão, Grécia, Chipre, Itália, Reino Unido, Noruega, Holanda, Polónia, Portugal e Espanha.

A obra finalista coube à ilustradora equatoriana Diana Sofía Zapata Ochoa, pelo projeto apresentado sob o lema “Distinta”.

 


 

Rocío Alejandro

IL PROGETTO INTITOLATO “LA HUERTA DE SIMÓN”, DELL’ARGENTINA ROCÍO ALEJANDRO, VINCE IL X PREMIO INTERNAZIONALE COMPOSTELA PER ALBI ILLUSTRATI

L’ illustratrice argentina Rocío Soledad Alejandro ha vinto il Premio Internazionale Compostela Per Albi Illustrati con l’opera intitolata “La huerta de Simón”. La casa editrice KALANDRAKA collabora con il Comune di Santiago de Compostela nell’organizzazione del premio, la cui dotazione è di 9.000 euro come anticipo sui diritti di autore. L’albo vincitore sarà pubblicato dalla KALANDRAKA il prossimo mese di novembre nelle cinque lingue della penisola Iberica.

Alla giuria del premio hanno partecipato l’autrice e illustratrice catalana Teresa Durán, lo scrittore, insegnante e sceneggiatore gallego Xabier P. Docampo, l’illustratore spagnolo Miguel Calatayud;  il capo dell’Assessorato all’ Educazione e la Cittadinanza del comune di Santiago, Xosé Manuel Rodríguez-Abella; l’assessore all’Educazione, Manuel Dios; Beatriz Varela, dello stesso dipartimento,  in qualità di segretaria e Manuela Rodríguez in rappresentanza della KALANDRAKA. I membri della giuria hanno scelto a maggioranza “La huerta de Simón” dopo una lunga delibera.

Considerato come “un albo ottimale per i bambini piccoli”, la giuria ha sottolineato  “la struttura narrativa graduale” e “la chiara intenzione ambientalista” tramite “il rapporto comunitario con la terra” e infine, il carattere universale della proposta. Dal punto di vista iconico, la giuria ha valorizzato “la resa visiva dei personaggi” e la loro costruzione “priva di orpelli ma affatto semplicistica” siccome “la pacatezza nell’uso del colore e il controllo nella realizzazione della pagina” che nell’insieme fornisce “più livelli di lettura”.

Rocío Alejandro è attiva come Graphic Design però considera l’illustrazione per l’infanzia “la vera vocazione”. Ha partecipato a diversi laboratori e workshop che l’hanno aiutato a trovare la sua strada. Ha illustrato libri pubblicati sia nell’Argentica che  all’estero.

PARTECIPAZIONE

Al X Premio Internazionale Compostela per Albi Illustrati hanno concorso 212 progetti provenienti da 20 nazioni: Argentina, Messico, Ecuador, Cuba, El Salvador, Brasile, Sri Lanka, India, Israele, Giappone, Grecia, Cipro, Italia, Regno Unito, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo e Spagna.

La giuria ha selezionato come finalista l’opera presentata con il titolo“Distinta” , dell’illustratrice ecuadoriana Diana Sofía Zapata Ochoa


FIL de Buenos Aires 2017

La 43ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que se celebra en La Rural afronta sus últimos días, hasta el 15 de mayo. Cinco años después de la puesta en marcha de ‘Libros para atesorar’ como colectivo de editoriales independientes reunidas para mostrar conjuntamente sus propuestas de lectura, en este 2017 el proyecto se remodela bajo el lema ‘Libro que te quiero libro’, formado por Ediciones Iamiqué, Pequeño Editor, Limonero, Coco Books y Kalandraka.

Además de los libros para pre-lectores, los clásicos de la Literatura Infantil y Juvenil de autores tan emblemáticos como Maurice SendakLeo Lionni, Tomi Ungerer, Arnold LobelJanosch o Shel Silverstein; junto con las obras de creación de autores contemporáneos, los libros interactivos y la colección de ciencias, algunas de las novedades que se han presentado en el stand 622 del Pabellón Azul han sido la obra de la artista argentina Nadia Menotti, “Las pescadoras“, “El árbol de la escuela” de Antonio Sandoval y Emilio Urberuaga, o el álbum ilustrado ganador del último Premio Internacional Compostela, “Una última carta”, de Antonis Papatheodoulou e Iris Samartzi.

FIL de Buenos Aires 2017

Carla Baredes, Ileana Lotersztain y Leonardo Lanzani, de Iamiqué, son los ojos, manos y oídos de KALANDRAKA en Argentina; quienes representan, promueven y hacen que los ‘Libros para soñar’ estén presentes en la FIL de Buenos Aires, además de distribuirlos en librerías y escuelas.

FIL de Buenos Aires 2017

FIL de Buenos Aires 2017

FIL de Buenos Aires 2017

FIL de Buenos Aires 2017

Aunque bajo una nueva denominación, ‘Libro que te quiero libro’ mantiene la tradición de anteriores ediciones de la FIL de Buenos Aires, haciendo partícipes a algunos de los principales ilustradores del panorama visual latinoamericano de la decoración del stand con dibujos y viñetas realizados en directo durante una performance artística.

En esta ocasión, como novedad, también el público ha podido dejar su impronta en forma de texto o imagen en respuesta al lema de esta convocatoria abierta: «Y vós, ¿como querés al libro?». Los mensajes han sido de lo más sugerentes y divertidos: “¡Lo quiero todo terreno!”, “Me gustan los libros ilustrados”, “Como la luna al sol”, “Con la capacidad de hacerme volar”…

FIL de Buenos Aires 2017

FIL de Buenos Aires 2017

FIL de Buenos Aires 2017

FIL de Buenos Aires 2017

18358813_10155293452499153_8997213569762769905_o FIL de Buenos Aires 2017 FIL de Buenos Aires 2017

[Fotografías: Ediciones Iamiqué]

 

 


Natalí Tentori, autora del poemario "Arroz con leche"

Natalí Tentori ha viajado desde Buenos Aires hasta Orihuela para recibir, en la ciudad natal del poeta Miguel Hernández y coincidiendo con el Día Internacional de la Poesía, el IX Premio Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños y Niñas -organizado por la Concejalía de Educación y KALANDRAKA- por la obra “Arroz con leche”.

“Arroz con leche”, que llegará a las librerías y bibliotecas en abril, se suma a la todavía breve bibliografía de esta autora, que ha formado parte de grupos de investigación y acción poética, poesía escénica y performance, como Nancy Doméstica. Ha sido co-fundadora y editora de la Revista Infantil de Juego Poético Cháchara, que obtuvo en 2013 el 1º Premio del Fondo Nacional de las Artes (Argentina). Como escritora, también ha ganado el Concurso Internacional de Cuentos Horacio Quiroga 2008 (Uruguay).

Entrega del IX Premio Internacional Ciudad de Orihuela a Natalí Tentori

Entrega del IX Premio Internacional Ciudad de Orihuela a Natalí Tentori

Un año más, los centros educativos -con la colaboración del equipo docente y el entusiasmo del alumnado- se han volcado en la lectura de una selección de composiciones de este poemario. Han participado niños y niñas de los colegios Oratorio Festivo, Francisco Girona-Arneva, Fernando de Loaces, Nuestra Señora del Carmen y del Instituto Tháder.

Entrega del IX Premio Internacional Ciudad de Orihuela a Natalí Tentori

Entrega del IX Premio Internacional Ciudad de Orihuela a Natalí Tentori

Entrega del IX Premio Internacional Ciudad de Orihuela a Natalí Tentori

Entrega del IX Premio Internacional Ciudad de Orihuela a Natalí Tentori

Entrega del IX Premio Internacional Ciudad de Orihuela a Natalí Tentori

Tras el recital, los estudiantes y sus maestros han recibido diplomas de recuerdo por su participación en esta actividad que tanto ha emocionado a Natalí Tentori: sus poemas han crecido, trascendiendo el ámbito de la creación literaria para quedar impresos en una edición ilustrada, en el marco de la Colección Orihuela del sello Faktoría K de Libros, e incorporarse ya al bagage lector del público.

Entrega del IX Premio Internacional Ciudad de Orihuela a Natalí Tentori

Entrega del IX Premio Internacional Ciudad de Orihuela a Natalí Tentori

Entrega del IX Premio Internacional Ciudad de Orihuela a Natalí Tentori

Entrega del IX Premio Internacional Ciudad de Orihuela a Natalí Tentori

Entrega del IX Premio Internacional Ciudad de Orihuela a Natalí Tentori

También se ha convertido en una tradición la visita a los centros escolares. En esta ocasión, Natalí Tentori se ha desplazado a Orihuela Costa para compartir con un grupo de estudiantes del IES Playa Flamenca su experiencia como autora, que se remonta a la adolescencia. Muy curiosos y participativos formulándole preguntas sobre sus influencias o sus gustos literarios, la autora de “Arroz con leche” les ha hablado del poder “transformador y liberador” de la poesía, calificando este género como “una forma muy concreta de hacer magia”.

Visita de Natalí Tentori al IES Playa Flamenca en Orihuela-Costa

Visita de Natalí Tentori al IES Playa Flamenca en Orihuela-Costa

La narrativa, la poesía para adultos y, finalmente la poesía infantil, son los ámbitos literarios en los que Natalí Tentori ha experimentado. Lo que le conmueve, lo que le emociona o aquellos asuntos sobre los que no se habla forman parte de sus intereses temáticos a la hora de crear. A los niños y niñas del Colegio Los Dolses también les ha recitado algunos versos de este delicioso “Arroz con leche”.

Visita de Natalí Tentori al Colegio Los Dolses en Orihuela-Costa

Visita de Natalí Tentori al Colegio Los Dolses en Orihuela-Costa

La última escala de su recorrido fue en el Colegio Playas de Orihuela, donde también ha incidido en la belleza de las ilustraciones de “Arroz con leche”, realizadas por la artista colombiana Elizabeth Builes. “La creación hace que la única manera de transitar por la vida y hacerla visible es el invento”, ha explicado Natalí Tentori sobre estos poemas donde realidad e imaginación se tocan para “hacer que la vida eral se vuelva bella”.

Visita de Natalí Tentori al Colegio Playas de Orihuela en Orihuela-Costa

Visita de Natalí Tentori al Colegio Playas de Orihuela en Orihuela-Costa


"Las pescadoras": Xosé Ballesteros & Nadia Menotti (Kalandraka, 2017).

 

Había una vez tres mujeres que desde muy jóvenes trabajaban en el mar. Una recogía algas, otra mariscaba y la tercera pescaba desde su pequeña embarcación. Cada día, se acercaban a la playa y allí pasaban la jornada, faenando sobre el agua y la arena, bajo los ardientes rayos del sol…

 

Las pescadoras” es una adaptación de un cuento tradicional de la India que destaca por su poder evocador de los sentidos a través de la descripción de lugares, sonidos, aromas… Llama la atención la hermosa y delicada propuesta plástica elaborada por Nadia Menotti, a base de minuciosas escenografías con pequeñas figuras: personajes, objetos y aderezos elaborados con madera, cartón, alambre o elementos textiles, entre otros materiales.

Las protagonistas son sorprendidas por una fuerte tormenta y encuentran cobijo en la casa de una hospitalaria florista. Allí descubren que, ante el intenso olor a flores de la habitación donde esta les ofrece reposo, prefieren descansar oliendo a redes, peces, algas y salitre.

Así, el relato plantea el concepto de lo relativo: ¿qué huele mejor, las flores o el pescado? Expone también el carácter subjetivo de determinadas convenciones, costumbres o usos culturales. Además, alude a situaciones que tienen que ver con el esfuerzo en el trabajo, la solidaridad ante las adversidades o la capacidad creativa de las personas para solucionar los problemas que surgen.

Nadia Menotti nos atiende desde Buenos Aires, ciudad en la que nació y donde ha estudiado Diseño Gráfico, ampliando su formación con talleres de ilustración en Argentina y Europa. Ha impartido clases de Diseño y Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y actualmente realiza un trabajo de investigación sobre “Tipografía y lectura en condiciones de dislexia”. En su faceta creativa, ha producido obra fotográfica, instalaciones y exposiciones. Como ilustradora, ha sido seleccionada para la I Bienal Nacional de Diseño de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA y el Salón de Honor de la Legislatura Porteña. Por “Las pescadoras” ha recibido una mención del VII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado.

Nadia Menotti, ilustradora de "Las pescadoras" (Kalandraka, 2017).

[Fotografía de la autora: Ana Guzik]

 

«La curiosidad y el juego son mis aliados

en cada proyecto»

 

KALANDRAKA: ¿Cómo surgió el proyecto de creación de “Las pescadoras” como álbum ilustrado?

NADIA MENOTTI: En 2012 me encontraba culminando mi formación de grado como diseñadora gráfica en la Universidad de Buenos Aires. Dentro de la currícula hay materias obligatorias y otras optativas, así que habiendo completado las primeras, solo quedaban algunas electivas para graduarme. Elegí cursar “Ilustración” en la Cátedra de Daniel Roldán y allí me enfrenté a la dificultad de hacer mi primer libro-álbum ilustrado. Aún no conocía mi técnica, que surgió de la exploración para dar respuesta a este tipo de libros que fusionan texto e imagen de manera inseparable. El texto llegó a mis manos a través de uno de mis profesores, Gastón Caba, que al igual que el resto de los docentes de la cátedra, seleccionan los textos cuidadosamente para cada estudiante. A partir de ese momento “Las pescadoras” comenzó a tomar forma. Una mañana, muy temprano, aparecí en el taller con la idea de ilustrar con muñecos: tenía algunos bocetos de las pescadoras, pequeños objetos a medio armar, algunas fotografías bien intencionadas pero no muy bien logradas, y mucho entusiasmo. Desde un primer momento alentaron la propuesta y recomendaron nuevas búsquedas. Aún conservo una pequeña nota de mi profesor al finalizar el curso, en la que decía: “Nadia, ¡no paraste de trabajar e investigar! Tomaste de manera positiva todas las devoluciones. Los personajes tienen vida y se genera una atmósfera. El proyecto está muy bien encaminado. Seguí investigando la fotografía de los objetos para hacer crecer tu trabajo”.

– ¿Qué supone que un proyecto académico se haya convertido en una obra publicada y a disposición de los lectores en las librerías?

– Al finalizar aquel taller había elaborado la primera maqueta del libro, que dista bastante de la que ahora llega a las librerías; pero esa propuesta estaba el espíritu del proyecto. En su momento había investigado sobre el origen del cuento y busqué minuciosamente cuáles podían ser los elementos que sirvieran para representar la historia. Un año más tarde, casi sin pensar en el proyecto, visité la India… Al regresar, lo retomé y lo terminé. Por eso, cuando digo que esta obra se inició cuando yo aún no sabía que podía ilustrar, de alguna forma me refiero a todo este camino y estas búsquedas.

-Además de “Las pescadoras”, ¿qué otras incursiones habías hecho en el terreno de la ilustración y del álbum ilustrado?

– “Las pescadoras” es mi primer libro publicado. Después de este trabajo vino una serie de ilustraciones titulada “Mañanas de Oh, Toño & Rulfo” para Mancha de Tinta, que es un sello argentino que se propuso rescatar el artesanado en la era digital poniendo en valor las prácticas de la impresión y la encuadernación artesanal. Nos pidieron a ocho artistas que hiciésemos una ilustración que utilizarían para las sobrecubiertas de una edición limitada de pequeños cuadernos confeccionados con papeles seleccionados y cosidos a mano. Cada ilustrador recibió la consigna de plasmar un momento del día en una estación del año; así fue que Toño y su pequeño perro Rulfo son los personajes que ilustraron “una mañana de otoño”. Cada vez que hago una propuesta es imposible para mí hacer solo una ilustración, porque los muñecos existen y los personajes viven en cada historia que armo en mi cabeza para encontrar la mejor forma de representarla. Juego con ellos y en ese momento es cuando encuentran su propia expresión. De mis “Mañanas de Oh, Toño & Rulfo”, Mancha de Tinta solo utilizó una de aquellas imágenes y el resto han visitado muestras y exposiciones. Unas veces de manera individual; otras acompañadas de los muñecos y los objetos. Esta serie aún aguarda un texto que acompañe y complete la historia.

«Amo tocar las cosas, disponerlas en el espacio, buscar la luz adecuada, la ubicación precisa y que ellas por sí solas se expresen»

– En cuanto a la técnica elegida para crear las ilustraciones de “Las pescadoras”, con esas escenografías en miniatura, ¿se remiten a algún referente artístico, del estilo del art box?

– Una vez escuché a Isidro Ferrer decir que “el trabajo es el resultado entre las intenciones y las limitaciones”. Así empecé y fui encontrando una manera de expresarme. Cuando ya estaba jugando y había perdido la noción del tiempo, apareció la técnica. Veo las escenas antes que los objetos existan, sé bien dónde estará ubicado cada uno, veo cada pequeño detalle en ellos y no solo un encuadre. La técnica, podría decirse, es a la vez el resultado de la experimentación y la herramienta que mejor sirve a mis intenciones para mostrar aquello que veo. Amo tocar las cosas, disponerlas en el espacio, buscar la luz adecuada, la ubicación precisa y que ellas por sí solas se expresen. Constantemente estoy buscando nuevas formas de expresarme; rindo homenaje a cada artista que mi mirada ha visitado. Transito e investigo distintas técnicas hasta que encuentro cómo incorporarlas a mi propio universo. El paper cutting, el art box, la maquetación, los dioramas, la escenografía… todas ellas aparecen en cada elección que hago, en cada decisión que tomo. Nutren mis búsquedas conceptualmente, son la materia prima en la construcción de un sentido y no solo de la identidad de las ilustraciones, sino también de mi propia identidad como ilustradora. Mi abuelo paterno era carpintero. Con frecuencia visito alguno de los antiguos cuadernos ilustrados por mi madre con los que él daba clases; se podría decir que, en algún punto, esta técnica- que se nutre de tantas otras- es autobiográfica, cargada de un sentido familiar. Y sin lugar a dudas, quien más ha influenciado mis búsquedas es Isidro Ferrer.

"Las pescadoras": Xosé Ballesteros & Nadia Menotti (Kalandraka, 2017).

– Como en este caso no se ha dado el síndrome del ‘lienzo en blanco’, puesto que no son ilustraciones al uso, ¿cómo ha surgido el big-bang creativo desde el punto de vista de los materiales?

– La curiosidad y el juego son mis aliados en cada proyecto que encaro. Pienso casi obsesivamente los elementos, busco un discurso a partir de ellos y los dejo madurar. Cada objeto que aparece componiendo las ilustraciones existió y existe materialmente: el pequeño perro, las tinajas, las casitas, los barcos, las pescadoras… y así fue que cada uno de ellos apareció con la única intención de poder contar aquella simple historia. Me gusta pensar que son objetos “criados”, en los que trabajé cada detalle. Imaginé qué personalidad tendría cada pescadora; cómo sería cada pollera; cómo serían las estampas de las telas de las blusas, el color del pelo, la actitud de las manos, incluso el hecho de que las muñecas no tuvieran rostro.

«La literatura, el arte, el diseño, la ilustración, la tipografía, la arquitectura… todas ellas puestas al servicio de la ilustración, favorecen el desarrollo de la competencia literaria, el goce estético y la sensibilidad. Se proponen despertar la fascinación por la lectura»

-¿Cómo están hechas las figuras, qué herramientas has utilizado para manipular maderas, telas, alambres… y cómo de laborioso ha sido el proceso?

– Este tipo de libros conforma un sinfín de mundos posibles, donde tiene lugar la multidisciplina: la literatura, el arte, el diseño, la ilustración, la tipografía, la arquitectura… y en su conjunción, todas ellas puestas al servicio de la ilustración, favorecen el desarrollo de la competencia literaria, el goce estético y la sensibilidad. Se proponen despertar la fascinación por la lectura. En el caso de “Las Pescadoras”, trabajé en darles identidad dado que, si bien podían estar hechas de la misma madera, cada una tenía características únicas. Siguiendo esta premisa, tallé cada figura en bloques de madera, hice los dibujos de las estampas, que luego transferí a las telas, confeccioné las mangas que serían continuadas por la pintura para sugerir las pecheras, pinté con leves diferencias sus cabelleras, cosí sus calzones largos, las doté de atributos y les di una función específica dentro del relato. De esta forma, sus polleras de red también debían ser diferentes para sugerir un tipo de pesca (la pescadora colectora de algas, la de los mariscos y la de los peces); incluso la paleta cromática estuvo buscada a partir ahí. Hay algunas conexiones que permanecen ocultas, pero que están para dar una estructura de modo que todos los elementos se vinculen en proporciones diferentes para dar una coherencia material a cada imagen. He trabajado con gubias, lijas, hilo, agujas, pinzas, pegamentos, pinceles, papel y metal, madera y cartón, telas y plástico… he ensuciado mis manos junto con las manos de “Las pescadoras” después de las largas jornadas de trabajo.

Storyboard de Nadia Menotti para "Las pescadoras" (Kalandraka, 2017)

Storyboard de Nadia Menotti para "Las pescadoras" (Kalandraka, 2017)

Proceso creativo de "Las pescadoras", ilustrado por Nadia Menotti (Kalandraka, 2017)

Proceso creativo de "Las pescadoras", ilustrado por Nadia Menotti (Kalandraka, 2017)

[Proceso creativo de “Las pescadoras”. Fotografías cedidas por Nadia Menotti]

 

«No tengo conciencia del tiempo que implicó hacerlo, en cambio sí recuerdo la felicidad a cada paso»

– ¿Alguna anécdota ha quedado de todo ese meticuloso trabajo y del tiempo dedicado a materializar los personajes y los escenarios de “Las pescadoras”?

– Algo curioso que me ha pasado es que me gusta mucho caminar. Mientras hacía este libro he caminado mucho… y he incorporado elementos que encontraba a mi paso, que parecían dejados por alguien para que los usara. Sé que ha sido un proceso muy laborioso porque, desde lo formal, si vas a hacer un entablonado de madera que luego vas a tallar, llevará un proceso: seleccionar, pegar, prensar y esperar que seque para luego trabajar en ir descubriendo la expresión de cada figura. No tengo conciencia del tiempo que implicó hacerlo, en cambio sí recuerdo la felicidad a cada paso.

– Al optar por figuras sin rostro definido, ¿en qué otros aspectos has incidido para dotar de expresividad las ilustraciones?  

– En los primeros bocetos, los personajes tienen rostro. Todo este libro ha sido una búsqueda en sí misma: la decisión de no definir esos rasgos faciales viene de dejar para lo último lo que consideraba más importante, y de tratar de buscar respuesta en profesionales experimentados en ilustración que, por suerte, nunca me contestaron… Por aquel entonces confié en elaborar una propuesta donde la actitud corporal aportase aquellos elementos que permitieran prescindir de la representación de expresiones y gestos en las caras. En el camino me encontré con la educación Waldorf, en la cual, curiosamente los muñecos sin rostro son un elemento esencial para fomentar el uso de la imaginación en los niños. Ahí encontré una base para profundizar sobre estas cuestiones y seguí investigando sobre cómo dotar de expresividad a través del cuerpo. Me interesa seguir explorando sus límites porque lo entiendo como un puente entre los niños y yo; un código común que nos permita jugar juntos.

Proceso creativo de "Las pescadoras", ilustrado por Nadia Menotti (Kalandraka, 2017)

Proceso creativo de "Las pescadoras", ilustrado por Nadia Menotti (Kalandraka, 2017)

[Proceso creativo de “Las pescadoras”. Fotografías cedidas por Nadia Menotti]

 

«Al ilustrar hay mucho trabajo conceptual, pero también hay mucho de intuición y de dejar que la poesía aflore»

– ¿Qué importancia tiene la función estética y/o comunicativa de las metáforas visuales? El humo de las casitas hecho con puntillas y encajes de hilo, figuras sueltas como la que representan la nariz y las pinzas de ropa, las manchas de tinta representando el aguacero y los charcos de lluvia de la tormenta…

– Durante la formación de grado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, se trabaja bastante sobre los aspectos retóricos de la imagen. En 2011, aunque aún no estaba graduada, fui convocada a incorporarme al cuerpo docente de la materia Comunicación Visual, de la Dra. María Del Valle Ledesma. Esta cátedra tiene la trayectoria, el prestigio y la experiencia de formar parte de las asignaturas del programa de Diseño Gráfico casi desde la fundación de la carrera en la UBA. El grupo de profesores es heterogéneo en su formación académica, muy unido y solidario en el trabajo grupal, de modo que cada ayudante que se incorpora es tratado como un par. Casi inmediatamente se comienza a profundizar sobre el marco teórico que se imparte a los estudiantes en los cursos; esto supone la doble dimensión y responsabilidad de estar formándote a la vez que acompañarás a otros estudiantes en su formación. Esta experiencia me ha permitido explorar el instrumental retórico de la imagen en función de los objetivos comunicativos de la misma. Las metáforas visuales son el resultado de la intención de poner en práctica una máquina retórica como herramienta, que no siempre opera desde un lugar estratégico, consciente y prefigurado. Al ilustrar hay mucho trabajo conceptual, pero también hay mucho de intuición y de dejar que la poesía aflore.

– Desde el punto de vista del mensaje que transmite este cuento tradicional, que plantea el concepto de la “relatividad” de las cosas que observamos (por cuestiones culturales, costumbres…) ¿cómo interpretas esta circunstancia en culturas tan próximas como la española y la argentina, por ejemplo?

– Todo el relato es una gran metáfora sobre cómo percibimos el mundo en que vivimos. En Argentina, en España, o en el lugar más remoto del planeta, nacemos inmersos en una cultura que condiciona nuestra percepción, costumbres y sentidos. Es decir, cómo vemos lo que vemos, por qué decimos lo que decimos, incluso cómo sentimos. Comprender que aquello que es agradable para mí no necesariamente lo será para mi vecino, y que las diferencias completan y enriquecen. Que para hacer algo por alguien hay que trabajar en ampliar la propia percepción y no empeñarse en imponerla. Que si solo me quedo con mi visión del mundo, con mi relato, estaré perdiéndome todos los otros relatos. Compartir un idioma no significa compartir valores; es fundamental interesarse genuinamente por los valores de mi vecino, no solo para construir un vínculo saludable, sino también para comprender su visión del mundo y ampliar la mía.

"Las pescadoras": Xosé Ballesteros & Nadia Menotti (Kalandraka, 2017).

«Es fundamental interesarse por los valores de mi vecino, no solo para construir un vínculo saludable, sino también para comprender su visión del mundo y ampliar la mía»

-¿Cómo se valora el Premio Internacional Compostela en Argentina, o mismo a nivel latinoamericano?

– Como apuntaba anteriormente, este es un proyecto que se originó en un taller de ilustración en la Universidad y, por más que solo personas muy cercanas a mí conocen el largo camino que este libro ha recorrido para llegar al Premio Internacional Compostela, que haya sido seleccionado genera muchas fantasías. Porque ser elegido siempre es un privilegio. En un certamen internacional implica que las miradas que se posaron en tu trabajo, han visto mucho y cuentan con una amplia experiencia. El Premio Compostela en Argentina es toda una meta y es muy conocido en los círculos de ilustradores. Claro que conlleva mucho más trabajo que terminar y presentar un libro. Natalia Colombo y Mariana Ruiz Johnson que fueron ganadoras, y Vanina Starkoff, que fue finalista, son referentes, pero no solo en materia de ilustración, sino también de cuál es la calidad que hay que perseguir para presentarse a este concurso.

– Tu vinculación con el ámbito académico y tus proyectos relacionados con la Psicología, ¿tienen que ver con tu interés por el estudio de propuestas de lectura destinadas a personas con necesidades de apoyo educativo?

– Desde hace más de cinco años vengo acompañando un proyecto de investigación de la Dra. María Ledesma, titular de la Cátedra de Comunicación con más años de antigüedad y experiencia en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. El proyecto denominado “Cartografías del Diseño Social” ha sido muy enriquecedor, no solo desde lo formativo, sino que ha despertado en mí nuevas inquietudes. He estudiado Psicología antes que Diseño Gráfico, y actualmente me encuentro cursando una maestría en Diseño Comunicacional. Mi interés por el estudio de propuestas de lectura para personas con dificultades de aprendizaje surge de la auténtica motivación de vincular saberes, hacer nuevas preguntas y plantear nuevas búsquedas.

"As pescadoras": Xosé Ballesteros & Nadia Menotti (Kalandraka, 2017).

 


Jurado IX Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños

La bonaerense Natalí Tentori ha sido galardonada con el IX Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños por la obra presentada con el lema “Arroz con leche”. El certamen, convocado por la Concejalía de Educación de Orihuela y el sello Faktoría K de la editorial Kalandraka, tiene una dotación de 5.000 euros y ensalza la figura y el legado literario del poeta oriolano Miguel Hernández.

“Arroz con leche” ofrece “vivencias cercanas y familiares en las que podemos reconocernos y descubrir la dimensión mágica de las cosas cotidianas”, ha destacado el jurado. Escrito en verso libre, destaca la figura de la mujer “como centro de un universo poético que hunde sus raíces en la propia Tierra”.

Ha sido elegido por unanimidad entre 139 trabajos procedentes de diversos países, entre los que figuran España, Argentina, México, Cuba, Chile, Guatemala, Costa Rica, Perú, Estados Unidos y Gran Bretaña. “Cuando las nubes se guardan” ha sido la finalista del certamen. El jurado ha estado formado por la concejala de Educación y Cultura de Orihuela, Begoña Cuartero; el ganador de la VIII edición del certamen, Juan Carlos Martín; la profesora María Luisa Pastor; el poeta Antonio Rubio y el director de Kalandraka, Xosé Ballesteros.

Natalí Tentori (Buenos Aires, 1982) ha formado parte de grupos de investigación y acción poética, poesía escénica y performance como Nancy Doméstica. Es autora del álbum “Una mitología de las flores” y del libro de cuentos “Mil clavados”, además de participar en varias antologías. Ha sido co-fundadora y editora de la Revista Infantil de Juego Poético Cháchara, que obtuvo en 2013 el 1º Premio del Fondo Nacional de las Artes (Argentina). Como escritora, ha ganado el Concurso Internacional de Cuentos Horacio Quiroga 2008 (Uruguay).

Natalí Tentori, autora de "Arroz con leche"

La obra galardonada será publicada en marzo -mes de la poesía- de 2017. “Arroz con leche” se sumará a “El secreto del oso hormiguero”, “Ciudad Laberinto”, “Los versos del libro tonto”, “Palabras para armar tu canto”, “El idioma secreto”, “Gorigori”, “Donde nace la noche” y “Mundinovi”, que son los títulos premiados en anteriores ediciones.

El Premio Internacional Ciudad de Orihuela es uno de los certámenes de creación poética para público infantil más importantes del panorama actual de las letras iberoamericanas: por la proyección de las obras publicadas en las ferias internacionales del libro (Bolonia, Frankfurt, Buenos Aires, México…), por su cuantía económica, por la calidad de las ediciones -que complementan la parte literaria con propuestas estéticas específicamente creadas para esos textos- y por su encuadre en una colección consolidada, variada en cuanto a la amplia franja de lectores a la que se dirige, y con un diseño atractivo.


Feria del Libro de Buenos Aires 2016: Libros para atesorar.

Hasta el 9 de mayo se celebra la 42ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en la que Santiago de Compostela es la ciudad invitada. Un año más, y ya van cinco, las editoriales independientes Arte a Babor, Pequeño Editor, Ediciones del Eclipse, Ediciones Iamiqué y KALANDRAKA se han unido para compartir stand en torno al lema “Libros para atesorar”.

En este espacio colectivo se encuentra una selección de las novedades de estos cinco sellos con catálogos complementarios y que comparten “la pasión por publicar buenos libros”. 

Feria del Libro de Buenos Aires 2016: Libros para atesorar.

Uno de los momentos más esperados durante la Feria del Libro de Buenos Aires -que en esta ocasión ha coincidido con el Día del Libro- ha sido la visita de los artistas plásticos que, con los materiales aportados por Pizzini Argentina y con su creatividad, transformaron el stand de los “Libros para atesorar” en un maravilloso lienzo colectivo: cada uno con su estilo, su técnica, y su imaginación efervescente, elaboraron una colección de ilustraciones que han contribuído a la ambientación del espacio. Esta galería efímera surge entre el bullicio de los lectores, que se contagian de su libertad creativa para animarse también a dar -sobre todo los más pequeños- rienda suelta a su fantasía.

Entre los ilustradores participantes en la edición de este año han estado Maya Hanisch, Natalia Colombo, Diego Bianki, Eleonora Arroyo, Javier y Camilo Basile, Pablo Picyk, Mónica Weiss, Eva Mastrogiulio, Mariano Díaz, Pablo Zweig, Jimena Tello, Mariano Grassi, Tomi Hadida, Pablo Zweig, José Sanabria, Eugenia Nobati, Cucho Cuño, Maria Lavezzi, Paula Adamo, Pablo Elías, Leicia Gotlibowski, Pablo Andrés Medici… 

Feria del Libro de Buenos Aires 2016: Libros para atesorar.

Feria del Libro de Buenos Aires 2016: Libros para atesorar.

Mariano Grassi

Feria del Libro de Buenos Aires 2016: Libros para atesorar.

Diego Bianki

Feria del Libro de Buenos Aires 2016: Libros para atesorar.

Feria del Libro de Buenos Aires 2016: Libros para atesorar.

Feria del Libro de Buenos Aires 2016: Libros para atesorar.

Maya Hanisch

Feria del Libro de Buenos Aires 2016: Libros para atesorar.

Feria del Libro de Buenos Aires 2016: Libros para atesorar.

Feria del Libro de Buenos Aires 2016: Libros para atesorar.

Feria del Libro de Buenos Aires 2016: Libros para atesorar.

Natalia Colombo

Feria del Libro de Buenos Aires 2016: Libros para atesorar.

Feria del Libro de Buenos Aires 2016: Libros para atesorar.

El Stand 708 del Pabellón Azul en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires conservará hasta el último día las creaciones de los artistas para que el público pueda admirar sus obras.

[Fotos: Ediciones Iamiqué / Libros para atesorar]


 

Feria del Libro de Buenos Aires 2016: Libros para atesorar.

Ata o 9 de maio celébrase a 42ª Feira Internacional do Libro de Bos Aires, na que Santiago de Compostela é a cidade invitada. Un ano máis, e xa van cinco, as editoriais independentes Arte a Babor, Pequeño Editor, Ediciones del Eclipse, Ediciones Iamiqué e KALANDRAKA uníronse para compartir stand arredor do lema “Libros para atesorar”.

Neste espazo colectivo atópase unha selección das novidades destes cinco selos con catálogos complementarios e que comparten “a paixón por publicar bos libros”.

Un dos momento máis agardados durante a Feira do Libro de Bos Aires -que nesta ocasión cadrou coa celebración do Día do Libro- foi a visita dos artistas plásticos que, cos materiales achegados por Pizzini Arxentina e coa súa creatividade, transformaron o stand dos “Libros para atesorar” nun marabilloso lenzo colectivo: con cadanseu estilo, técnica e imaxinación efervescente, elaboraron unha colección de ilustracións que contribuíron á ambientación do espazo. Esta galería efémera xorde entre o rebumbio dos lectores, que se contaxian da súa liberdade creativa para animarse tamén a dar -sobre todo os máis cativos- renda solta á súa fantasía.

Entre os ilustradores participantes na edición deste ano estiveron Maya Hanisch, Natalia Colombo, Diego Bianki, Eleonora Arroyo, Javier y Camilo Basile, Pablo Picyk, Mónica Weiss, Eva Mastrogiulio, Mariano Díaz, Pablo Zweig, Jimena Tello, Mariano Grassi, Tomi Hadida, Pablo Zweig, José Sanabria, Eugenia Nobati, Cucho Cuño, Maria Lavezzi, Paula Adamo, Pablo Elías, Leicia Gotlibowski, Pablo Andrés Medici…

O Stand 708 do Pabillón Azul na Feira Internacional do Libro de Bos Aires conservará ata o derradeiro día as creacións dos artistas para que o público poida admirar as súas obras.

 


Laura Forchetti junto a la higuera de la casa de Miguel Hernández.

Las chicharras abren la noche

caramelos desenvueltos

papelitos

anoto mi secreto

la lechuza pestañea en el cable…

En esta noche de San Juan, la noche más mágica del año, nos envolvemos de oscuridad y misterio con los versos de “Donde nace la noche“, la obra por la que Laura Forchetti recibió el VII Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños; un poemario ilustrado por María Elina Méndez.

“Donde nace la noche” nos transporta a la costa sur bonaerense, a la llanura pampeana, o a cualquier lugar bajo un hermoso cielo estrellado, abierto a la contemplación de la luna y las constelaciones.

La autora trajo un pedazo de ese maravilloso cielo austral cuando viajó a Orihuela para recoger el galardón y visitar a los escolares de la ciudad natal de Miguel Hernández. Al desplegar su Pequeño Universo Portátil brillaron con fuerza ‘las tres Marías’ que habitan en el lejano cinturón de Orión…

Laura Forchetti y el Pequeño Universo Portátil.

Este primer poemario infantil de Laura Forchetti -galardonado con el VII Premio Internacional Ciudad de Orihuela- desprende lirismo y sensibilidad. Es un canto a la naturaleza, con Emily Dickinson como fuente de inspiración, por su talento para captar el alma de los seres vivos y de la materia inerte que nos rodea.    

El ritmo de estas composiciones combina el verso libre y la asonancia, haciendo de la lectura una experiencia de sosiego y serenidad. Sus personajes dialogan entre sí y comparten sus pensamientos, que llegan al público en forma de intensas metáforas visuales, mientras la oscuridad va cediendo espacio a la luz de la mañana; una luz que viaja cíclicamente y nos permite percibir una visión global del mundo y del cosmos.

Las ilustraciones de María Elina Méndez destacan por su sencillez, con el lápiz como principal herramienta expresiva. Sutiles y delicadas en el uso del color, son imágenes de tono bucólico, que otorgan protagonismo al medio natural y completan la vivencia sensorial a la que invitan los poemas, en su tránsito de la noche al día, de las sombras a la claridad.

Laura Forchetti recibe el VII Premio Ciudad de Orihuela.

Acto de entrega del VII Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños, con la concejal de Educación, Rosa Martínez, el alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén, y el director de KALANDRAKA, Xosé Ballesteros.

Laura Forchetti recibe el VII Premio Ciudad de Orihuela.

Intervención de Laura Forchetti en el acto de entrega del VII Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños:

Dice Rainer María Rilke:

Para escribir un solo verso, es necesario haber visto muchas ciudades, hombres y cosas; hace falta conocer a los animales, hay que sentir cómo vuelan los pájaros y saber qué movimiento hacen las flores al abrirse por la mañana. Es necesario poder pensar…en días de infancia cuyo misterio no está aclarado aún;…en mañanas al borde del mar, en la mar misma, en mares, en noches de viaje que volaban muy alto y temblaban con todas las estrellas…

Es necesario tener recuerdos –añade, y también: Es necesario saber olvidarlos cuando son muchos, y hay que tener la paciencia de esperar que se vuelvan…que se conviertan en nosotros, sangre, mirada, gesto…hasta entonces no puede suceder que en una hora muy rara, del centro de ellos, se eleve la primera palabra de un verso.

Un plan bello y estricto para la poesía, para el primer verso, nos propone RIlke. Disponerse a esa exigencia, a la humilde espera, al trabajo paciente. Aprendizaje de poetas siempre incompleto, siempre inacabado, siempre empezando otra vez.

Viaje a lo desconocido para encontrar lo nuevo –como quería Baudelaire.

Donde nace la noche –sus versos breves, llenos de preguntas y asombro- nació de esa búsqueda, a partir de la contemplación y del amor.

 

La primera imagen fue el cometa.

Era enero, estaba en mi pueblo, al sur de la llanura pampeana. El cometa había aparecido primero en las noticias de la televisión y luego en el cielo. Aprendimos a buscarlo y encontrarlo.

Estuvo varios días colgado al oeste del patio de casa.

Si caminábamos un poco más allá, hasta la última calle, línea que separa pueblo y campo, se extendía de arriba abajo, casi hasta tocar el pasto, la tierra seca del verano.

Era una marca de tiza sobre el cielo, como cuando se pasa la tiza de lado sobre el pizarrón, una marca porosa, ancha, deshaciéndose.

Tal vez de ahí vino el primer verso: Se deshizo la cola del cometa.

Una espera ver un cometa de papel de cigarrillos recortado perfecto sobre la cúpula de nuestro mundo, pero no. Era una marca larga, leve, una mancha blanca que cruzaba sobre nuestras cabezas.

Mi pueblo está tan cerca del mar, se extiende la llanura hasta tocar el agua. El mismo horizonte perfecto: mitad tierra y mitad cielo. Nada se interpone, nada corta esa línea curva. Podés ponerte a girar y siempre, cuando abrís los ojos, estás en el centro de la esfera, parada en el centro del mundo.

Por eso, cuando fuimos a la playa buscamos el cometa, al oeste – el mar del que hablo ocupa el sur exacto.

Ahí estaba, cometa colgado sobre el borde del mar.

 

Ahhh! siempre vuelvo a pensar en eso.

¿Cuántos años tengo que esperar su regreso? ¿Cuántas veces en la vida vendrá hasta mi pueblo el cometa?

-Vuélvete paloma, dice un verso de San Juan de la Cruz, un ruego de amor…lo repito, mi ruego de amor al cometa.

 

Recuerdo las noches del cometa, en el campo y en la playa. Íbamos a buscarlo con niñas y niños de la familia, con amigas, con vecinos, nuestro verano del cometa. (McNaught)

 

De esas imágenes nació Donde nace la noche, en el mareo de mirar los pequeños secretos de la oscuridad. –Mirar con los ojos marea- dice el poeta Roberto Juarroz -que atravesó sus años de infancia en mi pueblo- Mirar con los ojos marea.

O la copla que repetía mi maestra Mirta Colangelo:

Mirar la luna es la fiesta

que al alma da más consuelo

¡Y lo poquito que cuesta

alzar los ojos al cielo!

 

De alzar los ojos al cielo nacieron estos poemas y de compartir las excursiones nocturnas con mis hijos, con mi sobrina.

Andar atenta en compañía de niñas y niños enseña a mirar, a recuperar la curiosidad, el asombro y la sabiduría.

Todo se vuelve como recién aparecido sobre el mundo, todo puede ser pregunta y cada pregunta despierta a una filosofía primera, iniciática.

Y la noche es lugar privilegiado. Fascinación y misterio. Atravesarla es siempre una aventura. También para quienes ya somos grandes. Acostumbrados a la luz eléctrica, al permanente resplandor que un poco más cerca o más lejos ofrecen las ciudades, los faroles, las autopistas, casi hemos perdido la noción de la noche; la oscuridad real en la que se cuentan las estrellas, se descubre la senda de la Vía Láctea, las chicharras, el ir y venir de las olas, el brillo de la espuma, el cometa.

Todo lo que habita la noche.

Y también la noche como territorio de lo peligroso. Suspendida la vista, acostumbrados a la iluminación completa, la noche se puede volver espacio de miedo.

Nuestros ojos desacostumbrados a la penumbra, nuestros oídos aturdidos por los sonidos de la civilización – la noche se vuelve un zoom sobre nuestros sentidos, todo se amplía, se intensifica, se abre en mundos habitados por seres de todas las formas. Reino de la imaginación. ¿Cómo no va a haber sirenas en ese mar infinito? Sirenas dispuestas a extender la mano cuando cae una estrella fugaz, un anillito del deseo desde el cielo.

¿Dónde cae? ¿Dónde cae? -La primera pregunta ante la estrella fugaz.

Que se deshace en el aire, que es un meteorito y no una estrella, que lo que cae son restos apagados, piedras grises –restos de la luz- lo sabremos antes o después, pero la pregunta estará siempre volviendo, el juego, la poesía.

Los ojos de la noche ven la estrella, los deseos, la sirena que no duerme.

A ese asombro primero dediqué mi libro, a ese misterio. Y no por desprecio de la verdad y la ciencia, que me parecen tan poéticas y misteriosas como la imaginación más rica. Si no como homenaje a ese primer contacto con las cosas, con el mundo, homenaje a la poesía como forma privilegiada de conocimiento.

Vuelvo a citar a mi coterráneo Roberto Juarroz:


“La poesía es una vía irregular, no ortodoxa del conocimiento, unido en ella a la visión y la imaginación. Es una metafísica instantánea como escribió Bachelard y a la vez, mantiene los ojos abiertos hacia el misterio, condición esencial. Y enriquece o aumenta ese misterio, como si fuera un don o un fundamento”.

 

Juarroz conservó como un tesoro sus años de infancia en mi pueblo, decía:

 

En mi niñez en Dorrego, en aquella niñez en que mi madre me hamacaba en un árbol que todavía está en la estación y que ayer descubrimos que se llama árbol del cielo, nada menos. En mi niñez es como si se hubieran dado por anticipado todas las cosas que después iban a venir, a través de los silencios, los pájaros, los horizontes, el campo, la apertura, todo eso que es el placer en la vida. Es decir que antes de hacer el pan con la harina ya estaba hecho el pan sin la harina.

En la poesía lo sintetizo en un verso que es:

Mi niñez que era pan anterior a la harina…

 

Mi niñez que era pan anterior a la harina –cómo podríamos decir eso sin la poesía, cómo decirlo mejor que con ese verso del poeta.

 

Es a través de la poesía como podemos volver a acercarnos a nuestros ojos de niños, mis ojos de niña. Ahí está el amor: el amor que teje entorno. La infancia propia con sus juegos y sus palabras que vuelve a través de los juegos y las palabras de otras niñas y niños.

Recuerdo una fotografía en el mar –hay muchas- tenía tres o cuatro años, toco el agua, hundo los dedos en la arena, sonrío. A la distancia, todavía me reconozco en esa foto y parece que siempre está repitiéndose.

 

Recuperar eso que Rilke llama el misterio de los días de infancia que aún no está aclarado, que no se aclarará, develará nunca del todo

Volver a descifrar el mundo en clave poética: ardor de la belleza, mirada estupefacta, hallazgo de las palabras mágicas –constelación, lucero, viento norte, golondrinas. Palabras escuchadas, sostenidas con la mano abierta, puestas en la boca como golosinas, pronunciadas como si fuera la primera vez.

¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿Me lo escribís?

 

Develación que en los poemas hacen Violeta y Vittorio atravesando el tiempo desde el atardecer a la mañana. La elección de Violeta y Vittorio como protagonistas de la aventura quiso ser un homenaje a esas primeras amistades de infancia, a ese crecer junto a otro/otra que es nuestro espejo y nuestro revés, territorio de la amistad en donde aprendemos qué cosa es el alma humana.

 

Donde nace la noche es también un deseo y una esperanza, la fe en la poesía como lenguaje capaz de abrir la realidad al infinito, de mostrarnos la pequeñísima huella del escarabajo en la arena o el ojo de Saturno, el miedo que nos obliga a cerrar los ojos y la valentía de esperar mirando el cielo, para no olvidar que somos hijas e hijos de las estrellas, hechos de su misma materia o – como dice vuestro, nuestro querido Miguel Hernández:

 

Para crecer atento

Sólo al silbo del cielo.

 

Y para cerrar estas palabras, lo más importante: decir gracias.

La primera intensa emoción es estar aquí en Orihuela.

La palabra Orihuela –ya que estamos reunidos por la palabra- me lleva hasta mis 11/12 años, me lleva hasta los discos de vinilo que escuchábamos con mi hermana, al amor que nos nació a los poetas que cantaba Joan Manuel Serrat, a Machado, a Hernández, a Lorca que descubrimos entonces también.

Pero mi hermana Perla y yo estábamos enamoradas especialmente de Miguel, de Miguel Hernández. Un amor cargado de ideas románticas en torno a la vida y a la poesía. El niño yuntero, Las nanas de la cebolla, Para la libertad – que aunque no entendíamos del todo sabíamos que era un himno.

Después vinieron los años oscuros en mi país, prohibidas las canciones y las poesías, los libros enterrados para salvarse del fuego. Hubo que esperar que amaine –como se dice en mi tierra, en el campo. Y entonces comprendimos los poemas de Hernández en toda su grandeza y su verdad atravesada por el dolor y la injusticia.

Serrat volvió en el 83 y también volvió Hernández. Nos compramos una antología de Losada, tapa verde, que nos leímos una a otra tantas veces. Pero ahora, era otro el amor al poeta, menos romántico pero mucho más humano, con sus raíces en las palabras libertad, pueblo, futuro.

No abandonamos nunca ese amor a Hernández, por eso cuando me anunciaron el premio la llamé a mi hermana Perla para contarle: es en Orihuela, la tierra de Hernández, ahí! Compartimos esa emoción como un sueño.

Y aquí estoy, por eso ¡Gracias!!

Gracias al Ayuntamiento de Orihuela que cada año rinde homenaje a su poeta animando a otras otros poetas a seguir creyendo en la poesía, y eligiendo a la infancia como destinataria, ojos nuevos manos nuevas para el mundo.

Gracias al Señor Alcalde, Monserrate Guillén; a la Concejalía de Educación -a Rosa Martínez- por su amabilidad y entusiasmo; gracias a Fuensanta Mazón por ocuparse de los detalles con cuidado especial.

Gracias al jurado del premio María Jesús Jabato, Antonio Rubio, Alvaro Giménez, Rosa Martínez otra vez y Xosé Ballesteros, que generosamente destacaron mis poemas.

Gracias a Faktoría K, a todo el equipo: Xosé Ballesteros, Manuela Rodríguez, Silvia Pérez Tato, Paz Castro por el trabajo amoroso y detallista en la edición y el armado del libro. Cada mail que intercambiamos mostraba enorme respeto, cuidado en cada detalle, atención y entusiasmo por el poemario.

Gracias a Belén Sáez y David Lacal que nos recibieron en Madrid.

Gracias también por elegir a María Elina Mendez para ilustrarlo.

Y gracias a María Elina por sus ilustraciones, por darle imagen a los personajes de los poemas, por mostrarnos a Violeta y Vittorio con sus ojos alzados a la noche, sus manos juntando tesoros, sus juegos entre peces y plantas.

Escolares de Orihuela recitaron los poemas de “Donde nace la noche”

 Escolares de Orihuela recitan "Donde nace la noche". Escolares de Orihuela recitan "Donde nace la noche".

Escolares de Orihuela recitan "Donde nace la noche". Escolares de Orihuela recitan "Donde nace la noche".

Escolares de Orihuela recitan "Donde nace la noche". Escolares de Orihuela recitan "Donde nace la noche".

Escolares de Orihuela recitan "Donde nace la noche". Escolares de Orihuela recitan "Donde nace la noche".

Escolares de Orihuela recitan "Donde nace la noche". Escolares de Orihuela recitan "Donde nace la noche".

Escolares de Orihuela recitan "Donde nace la noche". Escolares de Orihuela recitan "Donde nace la noche".

“Donde nace la noche es un tributo a la soledad de aquellos que no son conscientes todavía de que existe tal sensación de naufragio. Los niños asumen la soledad, respiran la ausencia de los recuerdos y de la vida que aún tienen por delante porque su naturaleza así lo impone y esa realidad es un don. Esa ignorancia inexorable invita a Forchetti a construir una atmósfera inquietante, hermosamente recreada en animales y otros elementos de la naturaleza, siempre bajo el auspicio de la noche”.

Manuel García, profesor y escritor, en el blog De lectura obligada.

Laura Forchetti firma ejemplares de "Donde nace la noche".

Laura Forchetti firma ejemplares de "Donde nace la noche".

Con el equipo del Departamento de Educación de Orihuela.

“La noche suele aparecer en los libros para niños como tema recurrente, aunque siempre relacionada con el momento de irse a dormir, un ritual que puede estar ligado al miedo a la oscuridad o al momento especial que siempre supone que un adulto se siente en la cabecera de la cama a leer un cuento. De esta manera, la noche como tal queda sin explorar, porque lo que importa al fin y al cabo es lo que ocurre por las noches, esas pequeñas ceremonias que clausuran el día y la oscuridad que es inherente a ella, aunque generalmente vista desde un punto de vista negativo”.

Juan Senís, profesor y crítico, en el blog Dulce Pepinillo

Visita al CEIP Villar Palasí e inauguración de la biblioteca del centro

Visita al CEIP Villar Palasí de Orihuela.

Visita al CEIP Villar Palasí de Orihuela.

Visita al CEIP Villar Palasí de Orihuela.

Visita al CEIP Villar Palasí de Orihuela.

Inauguración de la Biblioteca del CEIP Villar Palasí de Orihuela.

“Emily Dickinson es una de mis poetas predilectas. Su poesía me resulta cercana, como de una vieja amiga. Sus conversaciones con la naturaleza, su ojo telescópico –para usar una adjetivación que le pertenece- atrapa los misterios y los coloca en los versos como si fueran hechos simples y cotidianos. Acepta ese misterio y lo habita. Nunca deja de preguntarse y de investigar, pero con la conciencia permanente de que la verdad es provisoria y tornasolada”.

Laura Forchetti, entrevistada por Juan Senís en el blog Dulce Pepinillo

Inauguración de la Biblioteca del CEIP Villar Palasí de Orihuela.

Inauguración de la Biblioteca del CEIP Villar Palasí de Orihuela.

Visita al CEIP Jesús María San Isidro

Visita al CEIP Jesús María San Isidro.

Visita al CEIP Jesús María San Isidro.

“Donde nace la noche no es un libro infantil al uso, sino un recorrido poético evocador y sutil, un poemario altamente lírico, sin que ello implique la ausencia de alguno de los rasgos definitorios de la poesía para niños: la narratividad, presente en el diálogo entre Violeta y Vittorio, protagonistas de la obra; o la transparencia de los textos, fáciles de comprender por los lectores menos avezados”.

María Jesús Jabato, escritora, en su página web

Visita al IES Gabriel Miró, con el profesor Álvaro Giménez

Visita al IES Gabriel Miró de Orihuela.

Visita al IES Gabriel Miró de Orihuela.

Visita al IES Gabriel Miró de Orihuela.

“La poesía de Laura Forchetti se remansa, establece un camino que nos conduce a la luna, al mar, a los planetas, a la espuma, a los caracoles y a los escarabajos. Es una poesía que traza el plano de un tesoro: el de la noche. Para conocerlo no hace falta ser pirata, sino persona sensible, que sepa escuchar y observar. Solo así se nos concederá el deseo de ver como teje la araña su tela de rocío, la tela del cometa o el lecho plateado de los peces”.

Anabel Sáiz Ripoll, profesora y crítica, en el blog Voces de las dos orillas

La visita de Laura Forchetti a Orihuela finalizó en el museo de murales al aire libre de San Isidro

 Laura Forchetti en el Museo de murales al aire libre del barrio de San Isidro.

“Muy bonito el texto, salpicado de vocablos del otro lado del Gran Mar, que nos abre caminos bien amplios donde el lenguaje -bajo una misma lengua- se cuela felizmente entre las culturas, pensamientos y emociones de lugares diferentes”.

Ana Nebreda, maestra, en el blog Biblioabrazo


41ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires: stand de Libros para Atesorar.

41ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires: stand de Libros para Atesorar.

Un año más, los Libros para Soñar de KALANDRAKA vuelven a formar parte del stand de los ‘Libros para Atesorar’ en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en la buena compañía de las novedades de Ediciones Iamiqué, Arte a Babor, Ediciones del Eclipse y Pequeño Editor.

Por el stand 708 del Pabellón Azul están pasando numeroso público interesado en las últimas publicaciones de este quinteto de sellos editoriales, que comparten su interés por la edición de calidad, con una oferta conjunta muy diversa en temáticas y géneros: álbum ilustrado, arte, libros informativos…

Entre las experiencias más originales y enriquecedoras de la Feria está la intervención artística que, como ya es tradición, realizan los ilustradores que visitan el stand de los Libros para Atesorar y dejan su peculiar impronta grabada en los paneles, para que los lectores puedan admirar la diversidad de sus estilos. Entre los que no han faltado a esta cita, la ilustradora Natalia Colombo, que acaba de estrenar un nuevo libro infantil, titulado “Ratones de casa“, que se suma a “Nidos” y “Cerca” (I Premio Compostela de Álbum Ilustrado); y también María Elina Méndez, ilustradora de “Donde nace la noche” (VII Premio Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños).

Natalia Colombo en el stand de los Libros para Atesorar.

Maria Elina Méndez en el stand de los Libros para Atesorar.

Ilustradores en el stand de los Libros para Atesorar.

Ilustradores en el stand de los Libros para Atesorar.

Público en el stand de los Libros para Atesorar.

Ilustradores en el stand de los Libros para Atesorar.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se celebra en las instalaciones de La Rural, en el barrio de Palermo, permanecerá abierta al público hasta el 11 de mayo. Se espera la visita de más de un millón de lectores.

41ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires: stand de Libros para Atesorar.

41ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires: stand de Libros para Atesorar.

41ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires: stand de Libros para Atesorar.

41ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires: stand de Libros para Atesorar.

[Imágenes cedidas por Ediciones Iamiqué]