Hasta el domingo 14 de octubre se celebra la 70º Feria Internacional del Libro de Frankfurt, el principal escaparate mundial de la industrial editorial, con más de 7.000 expositores. Durante estos cinco días, el stand 5.1/C-125 acoge los Libros para soñar de KALANDRAKA, ambientado en torno a la figura de “Cándido“, la obra con la que Fran Pintadera y Christian Inaraja ganaron el XI Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado.

Editores y agentes literarios procedentes de más de un centenar de países, autores y artistas, profesionales del ámbito de las artes gráficas, personal de librerías y bibliotecas, docentes y mediadores, además de público en general, conforman los miles de visitantes -cerca de 300.000 se registraron en 2017- que pasarán por las decenas de pabellones del gran recinto de la Frankfurt Buchmesse.

Un año más con stand propio, KALANDRAKA muestra en esta feria una selección de las novedades del catálogo, entre las que destacan el reciente Premio Compostela y las obras ganadoras del certamen en ediciones precedentes; también están presentes los poemarios de la colección Orihuela y otras series de producción propia como Animales Extraordinarios, Ciudades o la nueva Vitamina N, junto con propuestas de álbum ilustrado, libros de cartón para pre-lectores, libros visuales o de lectura fácil adaptados al sistema de pictogramas para personas con necesidades de apoyo educativo.

LATINOAMÉRICA

Tras la celebración de LIBER en Barcelona, la Feria Internacional del Libro de Frankfurt es la escala más importante en un calendario que comenzó el pasado mes de marzo en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia. La agenda de internacionalización de KALANDRAKA concluirá entre noviembre y diciembre con dos citas más en Latinoamérica, para participar en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) en México DF y la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Además, la presencia de los Libros para soñar en Sudamérica acaba de reforzarse con la incorporación de varios títulos en la selección bibliográfica de las Bibliotecas Escolares CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje), del Ministerio de Educación de Chile. Obras como “Tengo unos pies perfectos“, de María Solar y Gusti, y “Color animal“, de Agustín Agra y Maya Hanisch, están entre las elegidas para llegar a las 12.000 bibliotecas existentes en todo el país. Esta institución pública -con 24 años de historia- tiene la misión de dotar las escuelas con los recursos necesarios para favorecer en el alumnado “la lectura por placer, desarrollar sus habilidades de información y aprender de manera autónoma”, en palabras de la coordinadora nacional de las Bibliotecas Escolares CRA, Constanza Mekis.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ata o domingo 14 de outubro celébrase a 70º Feira Internacional do Libro de Frankfurt, o principal escaparate mundial da industrial editorial, con máis de 7.000 expositores. Durante estes cinco días, o stand 5.1/C-125 acolle os Libros para soñar de KALANDRAKA, ambientado arredor da figura de “Cándido“, a obra coa que Fran Pintadera e Christian Inaraja gañaron o XI Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado.

Editores e axentes literarios procedentes de máis dun cento de países, autores e artistas, profesionais do ámbito das artes gráficas, persoal de librarías e bibliotecas, docentes e mediadores, ademais de público en xeral, conforman os milleiros de visitantes -preto de 300.000 rexistrados en 2017- que pasarán polas ducias de pabillóns do gran recinto da Frankfurt Buchmesse.

Un ano máis con stand propio, KALANDRAKA amosa nesta feira unha escolma das novidades do catálogo, entre as que destacan o recente Premio Compostela e as obras gañadoras do certame en edicións precedentes; tamén están presentes os poemarios da colección Orihuela e outras series de produción propia como Animais Extraordinarios, Cidades ou a nova Vitamina N, xunto con propostas de álbum ilustrado, libros de cartón para pre-lectores, libros visuais ou de lectura fácil adaptados ao sistema de pictogramas para persoas con necesidades de apoio educativo.

LATINOAMÉRICA

Trala celebración de LIBER en Barcelona, a Feira Internacional do Libro de Frankfurt é a escala máis importante nun calendario que comezou o pasado mes de marzo na Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Boloña. A axenda da internacionalización de KALANDRAKA concluirá entre novembro e decembro con dúas citas máis en Latinoamérica, para participar na Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil (FILIJ) en México DF e na Feira Internacional do Libro (FIL) de Guadalaxara.

Ademais, a presenza dos Libros para soñar en Sudamérica vén de reforzarse coa incorporación de varios títulos na selección bibliográfica das Bibliotecas Escolares CRA (Centro de Recursos para a Aprendizaxe), do Ministerio de Educación de Chile. Obras como “Teño uns pés perfectos“, de María Solar e Gusti, e “Cor animal“, de Agustín Agra e Maya Hanisch, están entre as elixidas para chegar ás 12.000 bibliotecas existentes en todo o país. Esta institución pública -con 24 anos de historia- ten a misión de dotar as escolas cos recursos necesarios para favorecer no alumnado “a lectura por pracer, desenvolver as súas habilidades de información e aprender de maneira autónoma”, en palabras da coordinadora nacional das Bibliotecas Escolares CRA, Constanza Mekis.


Xulio Gutiérrez e Chema Heras, directores da colección de Ciencias de Kalandraka

Xulio Gutiérrez e Chema Heras, directores da colección de Ciencias de KALANDRAKA

Ollos”, de Xulio Gutiérrez e Nicolás Fernández, publicado na serie Animais Extraordinarios de KALANDRAKA, vén de ser incluído na selección The White Ravens 2017 pola Internationale Jugendbibliothek de Munich, que seleccionou 200 obras de 56 países para formar parte desta prestixiosa escolma dos mellores libros infantís e xuvenís.

Con esta distinción, o galego é unha das 38 linguas representadas en The White Ravens 2017 que, ao destacar “Ollos”, fai un recoñecemento a esta colección do selo Faktoría K: “Mentres moitos libros de non-ficción sobre animais do mundo se parecen uns aos outros porque organizan os seus contidos arredor de especies ou grupos, Animais Extraordinarios emprega unha estratexia diferente para explicar a abraiante diversidade e creatividade da natureza”, expón o comité de selección.

Asemade, os especialistas da Internationale Jugendbibliothek destacaron a claridade dos textos do profesor galego Xulio Gutiérrez, xunto coa precisión e co detallismo das ilustracións de Nicolás Fernández, madrileño afincado na Coruña.

“Ollos” é un dos títulos destacados no stand de KALANDRAKA en Liber, que remata hoxe en Madrid, e tamén ocupará un espazo importante no stand da editorial na Feira Internacional do Libro de Frankfurt, do 11 ao 15 de outubro. Precisamente, será na Feira de Frankfurt onde se vai presentar o catálogo impreso dos White Ravens, nun acto programado para o xoves día 12.

Dende a curuxa á lura xigante, pasando polo león ou o falcón peregrino, ata unha ducia de animais están representados neste libro científico que compara a visión da fauna -destacando as peculiaridades de cada especie- co sentido da vista dos humanos. Trátase do quinto volume dunha colección na que figuran “Bocas”, “Nacer”, “Construtores” e “Ocultos”, algúns dos cales xa foron distinguidos pola Fundación Germán Sánchez Ruipérez e pola Asociación Galega de Editores.

Profesor no IES da Pobra do Caramiñal, Xulio Gutiérrez é autor dunha vintena de libros sobre natureza e numerosos artigos en revistas especializadas. De formación autodidacta, Nicolás Fernández tamén ten publicadas varias obras como autor, ademais de compaxinar a súa faceta artística coa xestión dunha empresa ambiental.

Con “Ollos”, o catálogo de KALANDRAKA xa suma 15 títulos na veterana lista que impulsa a Internationale Jugendbibliothek, unha institución fundada en 1949 por Jella Lepman e que reúne libros infantís e xuvenís de todo o mundo para analizalos e achegarllos aos lectores como ferramenta de coñecemento e de intercambio cultural.

. . . . . .

"Ojos", de Xulio Gutiérrez y Nicolás Fernández (Faktoría K)

Ojos”, de Xulio Gutiérrez y Nicolás Fernández, publicado en la serie Animales Extraordinarios de KALANDRAKA, ha sido incluido en la selección The White Ravens 2017 por la Internationale Jugendbibliothek de Munich, que ha seleccionado 200 obras de 56 países y en 38 lenguas para formar parte de esta prestigiosa selección de los mejores libros infantiles y juveniles.

Esta distinción a “Ojos” -en la versión en gallego de la obra, editada también en castellano y portugués- supone un reconocimiento a esta colección del sello Faktoría K: “Mientras muchos libros de no-ficción sobre animales del mundo se parecen entre sí porque organizan sus contenidos en torno a especies o grupos, Animales Extraordinarios utiliza una estrategia diferente para explicar la asombrosa diversidad y creatividad de la naturaleza”, expone el comité de selección.

Además, los especialistas de la Internationale Jugendbibliothek han destacado la claridad de los textos del profesor Xulio Gutiérrez, junto con la precisión y detallismo de las ilustraciones de Nicolás Fernández.

“Ojos” es uno de los títulos destacados en el stand de KALANDRAKA en Liber, que finaliza hoy en Madrid, y también ocupará un espacio importante en el stand de la editorial en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, del 11 al 15 de octubre. Precisamente, será en la Feria de Frankfurt donde se presentará el catálogo impreso de los White Ravens, en un acto programado para el jueves día 12.

Desde la lechuza al calamar gigante, pasando por el león o el halcón peregrino, una docena de animales están representados en este libro científico que compara la visión de la fauna -destacando las peculiaridades de cada especie- con el sentido de la vista de los humanos. Se trata del quinto volumen de una colección en la que figuran “Bocas”, “Nacer”, “Constructores” y “Ocultos”, algunos de los cuales ya han sido distinguidos por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y la Asociación Galega de Editores.

Xulio Gutiérrez es autor de una veintena de libros sobre naturaleza y numerosos artículos en revistas especializadas. De formación autodidacta, Nicolás Fernández también ha publicado varias obras como autor.

Con “Ojos”, el catálogo de KALANDRAKA ya suma 15 títulos en la veterana selección The White Ravens que impulsa la Internationale Jugendbibliothek, una institución fundada en 1949 por Jella Lepman y que reúne libros infantiles y juveniles de todo el mundo para analizarlos y acercárselos a los lectores como herramienta de conocimiento e intercambio cultural.

"Ollos", de Xulio Gutiérrez e Nicolás Fernández (Faktoría K)

 


Stand de Kalandraka en Liber 2017, Madrid

Hasta el 6 de octubre se celebra en Madrid la Feria del Libro LIBER, cuya 35ª edición tiene Argentina como país invitado. Un año más, KALANDRAKA acude con stand propio a esta cita internacional, organizada por la Federación de Gremios de Editores de España y consolidada como el principal encuentro a nivel europeo dedicado al libro en lengua castellana.

Las novedades de los Libros para Soñar en las colecciones de álbum ilustrado, poesía, ciencia, libros interactivos, visuales o para pre-lectores ocupan las estanterías y centran las reuniones concertadas con distribuidores, profesionales de las librerías, las bibliotecas, mediadores y prescriptores. También ocupan un lugar especial los adelantos de próximas publicaciones, como la obra galardonada con el X Premio Internacional Compostela o los siguientes clásicos recuperados.

Stand de Kalandraka en Liber 2017, Madrid

Con este equipaje, KALANDRAKA volverá a hacer las maletas la próxima semana para participar en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, la más veterana e importante en todo el mundo. Precisamente, divulgar la obra de los autores e ilustradores es el objetivo de las actividades programadas con editores y agentes para que los Libros para soñar lleguen a publicarse en otros países, otras lenguas, otras culturas.

Tanto en Liber como en la Feria de Frankfurt, la presencia de KALANDRAKA se refuerza a través del stand de la Asociación Galega de Editoras (AGE), cuya misión es la promoción de la industrial editorial de Galicia en el exterior. Para ello, la AGE -en colaboración con la Xunta- presenta un catálogo de venta de derechos que acompaña a los libros expuestos al público.

. . . . .

Stand de Kalandraka en Liber 2017, Madrid

Ata o 6 de outubro celébrase en Madrid a Feira do Libro LIBER, cuxa 35ª edición ten Arxentina como país invitado. Un ano máis, KALANDRAKA acode con stand propio a esta cita internacional, organizada pola Federación de Gremios de Editores de España e consolidada como o principal encontro a nivel europeo dedicado ao libro en lingua castelá.

As novidades dos Libros para Soñar nas coleccións de álbum ilustrado, poesía, ciencia, libros interactivos, visuais ou para pre-lectores ocupan os andeis e centran as xuntanzas concertadas con distribuidores, profesionais das librarías, das bibliotecas, mediadores e prescritores. Tamén ocupan un lugar especial os adiantos de próximas publicacións, como a obra galardoada co X Premio Internacional Compostela ou os próximos clásicos recuperados.

Stand de Kalandraka en Liber 2017, Madrid

Con esta equipaxe, KALANDRAKA volverá facer as maletas a vindeira semana para participar na Feira Internacional do Libro de Frankfurt, a máis veterana e importante en todo o mundo. Precisamente, divulgar a obra dos autores e ilustradores galegos é o obxectivo das actividades programadas con editores e axentes para que os Libros para soñar cheguen a publicarse noutros países, noutras linguas, noutras culturas.

Tanto en Liber como na Feira de Frankfurt, a presenza de KALANDRAKA refórzase a través deo stand da Asociación Galega de Editoras (AGE), cuxa misión é promoción da industrial editorial de Galicia no exterior. Para iso, a AGE -en colaboración coa Xunta- presenta un catálogo de venda de dereitos que acompaña os libros expostos ao público.

 


Miguel Cerro, autor de "Después de la lluvia" (Kalandraka).

Las ilustraciones de Miguel Cerro para “Después de la lluvia” y de Xosé Cobas para “Cuadros de una exposición” han sido seleccionadas por la OEPLI para formar parte de la Bienal Internacional de Ilustración de Bratislava 2017. La sección española de IBBY ha elegido en total 24 libros y 15 artistas plásticos para acudir a esta prestigiosa muestra artística dedicada a los libros infantiles y juveniles, que se celebrará entre los meses de septiembre y octubre. Está organizada por el Ministerio de Cultura de la República Eslovaca, la Comisión Eslovaca de la UNESCO y la Casa Internacional del Arte para Niños.

Además de la muestra de originales, el programa de la Bienal se completa con un simposio internacional de especialistas en la ilustración de este género de libros. En el marco de la Bienal, un jurado internacional concede un Gran Premio, cinco Manzanas de Oro y cinco Placas.

Junto con Miguel Cerro y Xosé Cobas, también participarán Aitziber Alonso, Albert Asensio, Roger Olmos, Leire Salaberria, Ignasi Blanch, Marina Seoane, Jokin Mitxelena, Pep Montserrat, Maite Gurrutxaga, Minia Regos Sanz, Xan López Dómínguez, MaGuma y Eider Eibar.

“Después de la lluvia”, obra ganadora del VIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, es una fábula moderna sobre la superación de las adversidades, la adaptación al medio y la colaboración de unos con otros para la supervivencia del colectivo. Miguel Cerro presenta una historia elaborada desde el estudio minucioso de los personajes, la estructura del relato clásico y la composición de las perspectivas. Destaca el protagonismo de la naturaleza y los contrastes cromáticos antes y después del temporal, o entre el día y la noche.

Del libro-disco “Cuadros de una exposición” destaca el trabajo de Xosé Cobas realizando una recreación de los cuadros originales de Viktor Hartmann, a cuya memoria el músico Modest Mussorgsky le dedicó la suite homónima. Con trazos delicados y colores suaves, Cobas acompaña los textos de José Antonio Abad y las melodías interpretadas por la Filarmónica de Nueva York con imágenes llenas de magia, sutileza y elegancia. El cuidado detallismo en las representaciones arquitectónicas del Museo de San Petersburgo y los elaborados juegos de luz son algunas de las cualidades artísticas de este trabajo, con el que Xosé Cobas introduce a los lectores en la dimensión pictórica de los cuadros. Y entre lienzo y lienzo, a modo de transición o paseo, surge una abstracción artística que refleja el sentimiento de la música; como una sinfonía cromática, en línea con la musical. La influencia del pintor Fernando Zóbel y las referencias al movimiento romántico están también presentes en esta hermosa propuesta estética, que recibió el Premio al Mejor Libro Ilustrado 2015 en la I Gala do Libro Galego.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xosé Cobas, ilustrador de "Cadros dunha exposición"

As ilustracións de Miguel Cerro para “Despois da chuvia” e de Xosé Cobas para “Cadros dunha exposición” foron elixidas pola OEPLI para formar parte da Bienal Internacional de Ilustración de Bratislava 2017. A sección española de IBBY seleccionou en total 24 libros e 15 artistas plásticos para acudir a esta prestixiosa mostra artística dedicada aos libros infantís e xuvenís, que se celebrará entre os meses de setembro e outubro. Está organizada polo Ministerio de Cultura da República Eslovaca, a Comisión Eslovaca da UNESCO e a Casa Internacional da Arte para Nenos.

Ademais da mostra de orixinais, o programa da Bienal complétase cun simposio internacional de especialistas na ilustración deste xénero de libros. No marco da Bienal, un xurado internacional concede un Gran Premio, cinco Mazás de Ouro e cinco Placas.

Xunto con Miguel Cerro e Xosé Cobas, tamén participarán Aitziber Alonso, Albert Asensio, Roger Olmos,  Leire Salaberria, Ignasi Blanch, Marina Seoane, Jokin Mitxelena, Pep Montserrat, Maite Gurrutxaga, Minia Regos Sanz, Xan López Dómínguez, MaGuma e Eider Eibar.

Bienal de Bratislava 2017: libros seleccionados por OEPLI

“Despois da chuvia”, obra gañadora do VIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, é unha fábula moderna sobre a superación das adversidades, a adaptación ao medio e a colaboración duns cos outros para a supervivencia do colectivo. Miguel Cerro presenta unha historia elaborada dende o estudo minucioso dos personaxes, a estrutura do relato clásico e a composición das perspectivas. Destaca o protagonismo da naturaleza e os contrastes cromáticos antes e despois do temporal, ou entre o día e a noite.

Do libro-disco “Cadros dunha exposición” destaca o traballo de Xosé Cobas realizando unha recreación dos cadros orixinais de Viktor Hartmann, a cuxa memoria o músico Modest Mussorgsky lle dedicó a suite homónima. Con trazos delicados e colores suaves, Cobas acompaña os textos de José Antonio Abad e as melodías interpretadas pola Filarmónica de Nova York con imaxes cheas de maxia, sutileza e elegancia. O coidado detallismo nas representacións arquitectónicas do Museo de San Petersburgo e os elaborados xogos de luz son algunhas das cualidades artísticas deste trabajo, co que Xosé Cobas introduce os lectores na dimensión pictórica dos cadros. E entre lenzo e lenzo, a modo de transición ou paseo, xorde unha abstracción artística que reflicte o sentimento da música; como unha sinfonía cromática, en liña coa musical. A influencia do pintor Fernando Zóbel e as referencias ao movemento romántico están tamén presentes nesta fermosa proposta estética, que recibiu o Premio ao Mellor Libro Ilustrado 2015 na I Gala do Libro Galego.

 


KALANDRAKA RECIBE NA FEIRA DO LIBRO DE FRANKFURT O CATÁLOGO THE WHITE RAVENS 2016 NO QUE FIGURA “TEÑO UNS PÉS PERFECTOS”

A Internationale Jugendbibliothek de Munich presentou na Feira Internacional do Libro de Frankfurt o catálogo The White Ravens 2016, que reúne os 200 mellores libros infantís e xuvenís seleccionados por esta institución entre a produción editorial do pasado ano en todo o mundo. Nesta prestixiosa escolma figura a obra “Teño uns pés perfectos”, de María Solar e Gusti, un dos títulos destacados por KALANDRAKA no seu stand da Feira. Ata o domingo día 23, a editorial amosa neste gran escaparate as súas publicacións máis recentes e un adianto das próximas novidades aos axentes literarios, os distribuidores e outros profesionais do sector do libro.

"Teño uns pés perfectos", en la lista The White Ravens 2016

Presentación del catálogo The White Ravens 2016

"Teño uns pés perfectos", en la lista The White Ravens 2016

Do stand de KALANDRAKA na Feira de Frankfurt destaca a súa ambientación, coa reprodución en gran formato dunha das ilustracións de “Unha última carta”, a proposta coa que os gregos Antonis Papatheodoulou e Iris Samartzi gañaron o IX Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, que se presentará o vindeiro mes de novembro na capital galega.

Entre as visitas que está recibindo o stand de KALANDRAKA dende o comezo da Feira, o pasado mércores 19, destacan autores e artistas plásticos como a alemá Constance v. Kitzing, que ilustra a serie “Gatiño”, ademais de editores e axentes europeos, americanos e asiáticos.

Stand de Kalandraka en Fraknfurt

Con el editor griego Yannis Papadopoulos, de EPBooks.

"Unha última carta", IX Premio Internacional Compostela.

Con las autoras Cally Stronk y Constanze v. Kitzing

Flandes e os Países Baixos son os invitados de honra nesta 68ª edición da Feira Internacional do Libro de Frankfurt, que supera os 7.100 expositores de máis de 100 países. O programa de actividades suma arredor dos 4.000 eventos e no espazo de traballo dos axentes literarios inscribíronse uns 700 profesionais. Segundo a organización, o segmento da literatura infantil e xuvenil é unha das áreas en expansión; así, a feira habilitou un espazo específico de 4.000 metros cadrados para este sector, no que estes días operan unhas 300 editoriais.


 

 

Stand de KALANDRAKA en Frankfurt.

La Internationale Jugendbibliothek de Munich ha presentado en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt el catálogo The White Ravens 2016, que reúne los 200 mejores libros infantiles y juveniles seleccionados por esta institución entre la produción editorial del pasado año en todo el mundo. En esta prestigiosa lista figura “Tengo unos pies perfectos” (“Teño uns pés perfectos”, en su edición original en gallego), de María Solar y Gusti, que es uno de los títulos destacados por KALANDRAKA en su stand de la Feria. Hasta el domingo día 23, la editorial muestra en este gran escaparate sus publicaciones más recientes y un adelanto de próximas novedades a los agentes literarios, los distribuidores y otros profesionales del ámbito editorial.

Del stand de KALANDRAKA en la Feria de Frankfurt destaca su ambientación, con la reprodución -en gran formato- de una de las ilustraciones de “Una última carta”, la propuesta con la que los griegos Antonis Papatheodoulou e Iris Samartzi ganaron el IX Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, que se presentará el próximo mes de noviembre en la capital gallega.

Stand de KALANDRAKA en Frankfurt.

Entre las visitas que está recibiendo el stand de KALANDRAKA desde el comienzo de la Feria, el pasado miércores 19, destacan autores y artistas plásticos como la alemana Constance v. Kitzing, que ilustra la serie “Gatito”, además de editores  y agentes europeos, americanos y asiáticos.

Flandes y los Países Bajos son los invitados en esta 68ª edición de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, que supera los 7.100 expositores de más de 100 países. El programa de actividades suma unos 4.000 eventos y en el espacio de trabajo de los agentes literarios se han inscrito unos 700 profesionales. Según la organización, el segmento de la literatura infantil y juvenil es una de las áreas en expansión; así, la feria ha habilitado un espacio específico  de 4.000 metros cuadrados para este sector, en el que estos días operan unas 300 editoriales.

Stand de KALANDRAKA en Frankfurt.

 


María Solar, autora de "Teño uns pés perfectos"

O libro “Teño uns pés perfectos: un libro para ler cos pés descalzos”, da autora compostelá María Solar e publicado na colección Sete Leguas de KALANDRAKA, vén de ser incluído na selección The White Ravens 2016 pola Internationale Jugendbibliothek de Munich, que elixiu 200 obras de 60 países para formar parte desta prestixiosa escolma dos mellores libros infantís e xuvenís.

Con este recoñecemento, o galego é unha das 42 linguas representadas en The White Ravens 2016, cuxo comité de selección destacou que María Solar aborda nesta obra un aspecto tan “novidoso e inusual” como os pés, dando como resultado un libro “informativo e entretido”. Os especialistas da Internationale Jugendbibliothek tamén destacaron o “enxeño” das ilustracións do arxentino Gusti, que invitan os lectores a “fixarse máis” nesta parte do corpo.

“Teño uns pés perfectos” é un dos títulos destacados no stand de KALANDRAKA en Liber, a feira do libro que se celebra ata mañá en Barcelona, e tamén ocupará un espazo importante no stand da editorial na Feira Internacional do Libro de Frankfurt, do 19 ao 23 de outubro. Precisamente, será na Feira de Frankfurt onde se presente o catálogo impreso dos White Ravens, nun acto programado para o xoves día 20, ademais de permanecer exposto no espazo da Internationale Jugendbibliothek.

Concebido como un libro dentro doutro libro, “Teño uns pés perfectos” contén unha parte de creación literaria e outra informativa, diferenciadas pola cor do papel. O protagonista é un neno que se presenta a un concurso no que, inesperadamente, ten que demostrar os seus coñecementos sobre os pés, dos que non sabe nada ata que descobre un libro con información sobre os tipos de pés, a súa anatomía, a función que cumpren e moitas curiosidades sobre esa parte das extremidades inferiores que pasa tan desapercibida. A narración destaca polo ton humorístico e ameno.

Con esta nova distinción, María Solar suma outra nominación na lista The White Ravens, que xa acadara en 2015. Ademais, recibiu o Premio Lazarillo 2014 e o Premio Frei Martín Sarmiento en 2013 e 2014. A estes recoñecementos engádense os que acadou pola súa faceta como xornalista da Televisión de Galicia e da Radio Galega nos premios Mestre Mateo, sendo presentadora do programa cultural ZigZag. Ademais de xornalista, María Solar é licenciada en Bioloxía, diplomada en Maxisterio, e a súa bibliografía suma numerosos libros infantís e para público adulto.

Con este título son xa 14 libros do catálogo de KALANDRAKA incluídos na prestixiosa escolma The White Ravens que impulsa a Internationale Jugendbibliothek, unha institución fundada en 1949 por Jella Lepman para reunir literatura infantil e xuvenil de todo o mundo, analizala e achegala aos lectores como ferramenta de intercambio cultural.

………………………..

"Tengo unos pies perfectos": María Solar & Gusti (Kalandraka).

El libro “Tengo unos pies perfectos: un libro para leer con los pies descalzos”, de la autora compostelana María Solar y publicado en la colección Siete Leguas de KALANDRAKA, ha sido incluido en la selección The White Ravens 2016 por la Internationale Jugendbibliothek de Munich, que eligió 200 obras de 60 países para formar parte de esta prestigiosa lista de los mejores libros infantiles y juveniles.

El comité de la Internationale Jugendbibliothek ha destacado que María Solar aborda en esta obra un aspecto tan “novedoso e inusual” como los pies, dando como resultado un libro “informativo y entretenido”. Los especialistas de la Internationale Jugendbibliothek también han resaltado el “ingenio” de las ilustraciones del argentino Gusti, que invitan a los lectores a “fijarse más” en esta parte del cuerpo.

“Tengo unos pies perfectos” es uno de los títulos destacados en el stand de KALANDRAKA en Liber, la feria del libro que se celebra hasta mañana en Barcelona, y también ocupará un espacio importante en el stand de la editorial en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, del 19 al 23 de octubre. Precisamente, será en la Feria de Frankfurt donde se presente el catálogo impreso de los White Ravens, en un acto programado para el jueves día 20, además de permanecer expuesto en el espacio de la Internationale Jugendbibliothek.

Concebido como un libro dentro de otro libro, “Tengo unos pies perfectos” contiene una parte de creación literaria y otra informativa, diferenciadas incluso por el color del papel. El protagonista es un niño que se presenta a un concurso en el que, inesperadamente, tiene que demostrar sus conocimientos sobre los pies, de los que no sabe nada hasta que descubre un libro con información sobre los tipos de pies, su anatomía, la función que cumplen y muchas curiosidades sobre esa parte de las extremidades inferiores que pasa tan desapercibida. La narración destaca por el tono humorístico y ameno.

Con esta nueva distinción, María Solar suma otra nominación en la lista The White Ravens, que ya había conseguido en 2015. Además, ha recibido el Premio Lazarillo 2014 y el Premio Frei Martín Sarmiento en 2013 y 2014. A estos reconocimientos se añaden los que ha logrado en su faceta como periodista de la Televisión de Galicia y la Radio Galega en los premios Mestre Mateo, siendo presentadora del programa cultural ZigZag. Además de periodista, María Solar es licenciada en Biología, diplomada en Magisterio, y su bibliografía suma numerosos libros infantiles y para público adulto.

Con este título son ya 14 libros del catálogo de KALANDRAKA incluidos en la prestigiosa selección The White Ravens que impulsa la Internationale Jugendbibliothek, una institución fundada en 1949 por Jella Lepman para reunir literatura infantil y juvenil de todo el mundo, analizarla y acercarla a los lectores como herramienta de intercambio cultural.


IX Premio Internacional Compostela: obra ganadora

[Obra ganadora: lema, “El último día”]

EL IX PREMIO INTERNACIONAL COMPOSTELA DE ÁLBUM ILUSTRADO ELIGE UNA OBRA GRIEGA TITULADA “EL ÚLTIMO DÍA” 

Los griegos Antonis Papatheodoulou e Iris Samartzi, autores del texto y las ilustraciones, respectivamente, han sido los ganadores del IX Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado por la obra presentada con el lema “El último día”. La dotación del certamen es de 9.000 euros y conlleva la publicación del trabajo en las cinco lenguas peninsulares por la editorial KALANDRAKA, que colabora con el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela en la convocatoria del galardón.

El jurado ha decidido, por mayoría, que el premio recaiga en “El último día”, destacando el “equilibrio entre la ilustración y el texto, formando un todo armónico”. También han valorado la consistencia de la narración, que “transmite alegría y ternura a la vez”. Protagonizada por un cartero, la historia pone en valor este oficio “como un elemento de comunicación favorecedor de las relaciones entre personas y comunidades”. De la propuesta estética han resaltado la composición plástica, con predominio del trazo y del collage, que traslada a “un sugerente paisaje insular mediterráneo”.

Han formado parte del jurado la ilustradora Carme Solé Vendrell, el traductor y editor Miguel Azaola, la bibliotecaria Ánxeles Roca, Manuela Rodríguez en representación de KALANDRAKA, el concejal de Educación y Ciudadanía, Manuel Dios, el jefe del Departamento de Educación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Santiago, Xosé Manuel Rodríguez-Abella, y Beatriz Varela, del mismo departamento, en calidad de secretaria.

Anthonis Papatheodoulou (Atenas, 1977) ha estudiado Animación en Atenas y Barcelona, y Literatura Española en la Hellenic Open University. Trabaja como traductor y ha publicado varios libros. Ha recibido el Premio de Álbum Ilustrado de Grecia en 2011 y 2012, el Premio de Álbum Ilustrado de la revista Diavazo en 2011; varias obras de su autoría han sido incluidas en la lista The White Ravens.

Iris Samartzi (Atenas, 1979) ha estudiado Diseño Gráfico y Arte. Trabaja como ilustradora de libros infantiles y como profesora de dibujo en Educación Primaria. Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Libro Ilustrado de la sección griega de IBBY en 2012 por un libro con texto de Anthonis Papatheodoulou, galardón que repitió en 2015. Una de sus obras también figura en la Lista de Honor IBBY 2015.

El jurado ha decidido proclamar finalista la obra presentada con el lema “Por allí, el infinito” y le ha otorgado una mención especial al trabajo titulado “Nina y Antoine”.

Al IX Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado se han presentado 240 trabajos procedentes de 24 países de Europa, América y Asia.

IX Premio Internacional Compostela: obra finalista

[Obra finalista: lema, “Por allí, el infinito”]

IX Premio Internacional Compostela: mención

[Mención del jurado: lema, “Nina y Antoine”]

 


 

 

IX Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado: jurado / xurado

O IX PREMIO INTERNACIONAL COMPOSTELA DE ÁLBUM ILUSTRADO ELIXE UNHA OBRA GREGA TITULADA “EL ÚLTIMO DÍA”

Os gregos Antonis Papatheodoulou e Iris Samartzi, autores do texto e das ilustracións, respectivamente, foron gañadores do IX Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado pola obra presentada co lema “El último día”. A dotación do certame é de 9.000 euros e conleva a publicación do traballo nas cinco linguas peninsulares pola editorial KALANDRAKA, que colabora co Departamento de Educación do Concello de Santiago de Compostela na convocatoria do galardón.

O xurado decidiu, por maioría, que o premio recaia en “El último día”, destacando o “equilibrio entre a ilustración e o texto, formando un todo harmónico”. Tamén valoraron a consistencia da narración, que “transmite Ledicia e ternura á vez”. Protagonizada por un carteiro, a historia pon en valor este oficio “como un elemento de comunicación favorecedor das relacións entre persoas e comunidades”. Da proposta estética resaltaron a composición plástica, con predominio do trazo e do collage, que traslada a “unha suxerente paisaxe insular mediterránea”.

Formaron parte do jurado a ilustradora Carme Solé Vendrell, o tradutor e editor Miguel Azaola, a bibliotecaria Ánxeles Roca, Manuela Rodríguez en representación de KALANDRAKA, o concelleiro de Educación e Cidadanía, Manuel Dios, o xefe do Departamento de Educación e Cidadanía do Concello de Santiago, Xosé Manuel Rodríguez-Abella, e Beatriz Varela, do mesmo departamento, en calidade de secretaria.

Anthonis Papatheodoulou (Atenas, 1977) estudou Animación en Atenas e Barcelona, e Literatura Española na Hellenic Open University. Traballa como tradutor e publicou varios libros. Recibiu o Premio de Álbum Ilustrado de Grecia en 2011 e 2012, o Premio de Álbum Ilustrado da revista Diavazo en 2011; varias obras da súa autoría foron incluídas na lista The White Ravens.

Iris Samartzi (Atenas, 1979) estudou Deseño Gráfico e Arte. Traballa como ilustradora de libros infantís e como profesora de debujo en Educación Primaria. Recibiu, entre outros, o Premio Nacional de Libro Ilustrado da sección grega da IBBY en 2012 por un libro con texto de Anthonis Papatheodoulou, galardón que repetiu en 2015. Unha das súas obras tamén figura na Lista de Honra IBBY 2015.

IX Premio Internacional Compostela: obra ganadora

[Obra gañadora: lema, “El último día”]

O xurado decidiu proclamar finalista a obra presentada co lema “Por allí, el infinito” e outorgoulle unha mención especial ao trabajo titulado “Nina e Antoine”.

Ao IX Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado presentáronse 240 traballos procedentes de 24 países de Europa, América e Asia.


 

IX Premio Compostela

LA GIURIA DEL IX PREMIO INTERNAZIONALE COMPOSTELA PER ALBI ILLUSTRATI SCEGLIE L’OPERA GRECA DAL TITOLO “L’ULTIMA GIORNATA”

I greci Antonis Papatheodoulou e Iris Samartzi,  autoririspettivamentedel testo e delle illustrazioni, hanno vinto il IX Premio Internazionale Compostela Per Albi Illustrati con l’opera intitolata “L’ultima giornata”. L’albo vincitore sarà pubblicato dalla KALANDRAKA nelle cinque lingue della penisola Iberica e i vincitori riceveranno 9.000 euro come anticipo sui diritti di autore. La casa editrice collabora con l’Assessorato all’Educazione del Comune di Santiago de Compostela nell’organizzazione del premio.

La giuria ha scelto a maggioranza “L’ultima giornata” e ha sottolineato che “l’equilibrio fra l’illustrazione e il testo crea un armonioso insieme”. E’ stata anche rilevata la densità della narrazione “che trasmette allegria e tenerezza”. Protagonista del racconto è un postino, mestiere che viene valorizzato “perché mette in comunicazione le persone ed è anche un mediatore fra le comunità”. Dal punto di vista artistico, la giuria ha notato la disposizione delle tavole, il colore e il collage, che trasporta il lettore verso “un suggerente paesaggio mediterraneo insulare”.

Alla giuria del premio hanno partecipato l’ illustratrice Carme Solé Vendrell, il traduttore ed editore Miguel Azaola, la bibliotecaria Ánxeles Roca, Manuela Rodríguez in rappresentanza della KALANDRAKA, l’assessore all’Educazione del comune di Santiago, Manuel Dios;  il capo dell’Assessorato all’ Educazione e la Cittadinanza del comune di Santiago, Xosé Manuel Rodríguez-Abella, e Beatriz Varela, dello stesso dipartimento,  in qualità di segretaria.

Anthonis Papatheodoulou (Athene, 1977) ha seguito corsi di animazione ad Athene e Barcellona e di letteratura spagnola presso la Hellenic Open University. Lavora come traduttore e ha pubblicato diversi titoli. Ha conseguito il Premio per Albo Illustrato in Grecia nel 2011 e nel 2012; il Premio per Albo Illustrato del magazine Diavazo nel 2011 e diversi suoi libri sono stati segnalati dalla tedesca The White Ravens.

Iris Samartzi (Athene, 1979) ha studiato Graphic Design e ha fatto l’Accademia di Belle Arti. E’ attiva come illustratrice di libri per ragazzi e come insegnante di disegno alle elementari. Ha vinto il Premio Nazionale per il Libro Illustrato attribuito dalla sezione greca del  IBBY, en 2012, con un volume scritto da Anthonis Papatheodoulou, concorso che vinto una volta ancora nel 2015. Il suo libro “Odyssey, e polimichani istoria” figura nella lista d’onore del IBBY 2014.

La giuria ha selezionato come finalista l’opera presentata con il titolo“Di là, l’infinito” e ha assegnato una menzione speciale al progetto titolato “Nina e Antoine”.

Al IX Premio Internazionale Compostela Per Albi Illustrati hanno concorso 240 originali provenienti da 24 nazioni di Europa, America e Asia.

 


 

IX Premio Compostela

O IX PRÉMIO INTERNACIONAL COMPOSTELA PARA ÁLBUM ILUSTRADO ELEGE UMA OBRA GREGA INTITULADA “O ÚLTIMO DIA” 

Os gregos Antonis Papatheodoulou e Iris Samartzi, autores do texto e das ilustrações, respetivamente, foram os vencedores do IX Prémio Internacional Compostela para Álbum Ilustrado com a obra apresentada sob o lema “O último dia”. O valor pecuniário do certame é de 9.000 euros e contempla a publicação do trabalho nas cinco línguas peninsulares pela KALANDRAKA, que colabora com o Departamento de Educação do Município de Santiago de Compostela na convocatória deste galardão.

O júri decidiu, por maioria, que o prémio fosse atribuído a “O último dia”, pondo em destaque o “equilíbrio entre a ilustração e o texto, que formam um todo harmónico”. Também valorizaram a consistência da narrativa, que “transmite alegria e ternura em simultâneo”. Protagonizada por um carteiro, a história enaltece este ofício “como um elemento de comunicação que favorece as relações entre pessoas e comunidades”. Relativamente à proposta estética, destacaram a composição plástica, com predomínio do traço e da colagem, que remete para “uma sugestiva paisagem insular mediterrânica”.

Fizeram parte do júri a ilustradora Carme Solé Vendrell, o tradutor e editor Miguel Azaola, a bibliotecária Ánxeles Roca, Manuela Rodríguez em representação da KALANDRAKA, o vereador  da Educação e Cidadania, Manuel Dios, o chefe do Departamento de Educação e Cidadania do Município de Santiago, Xosé Manuel Rodríguez-Abella, e Beatriz Varela, do mesmo departamento, na qualidade de secretária.

Anthonis Papatheodoulou (Atenas, 1977) estudou Animação em Atenas e Barcelona, e Literatura Espanhola na Hellenic Open University. Trabalha como tradutor e já publicou vários livros. Recebeu o Prémio de Álbum Ilustrado da Grécia em 2011 e 2012, o Prémio de Álbum Ilustrado da revista “Diavazo” em 2011; algumas obras da sua autoria foram incluídas na lista The White Ravens.

Iris Samartzi (Atenas, 1979) estudou Design Gráfico e Arte. Trabalha como ilustradora de livros infantis e como professora de desenho do 1.º ciclo. Recebeu, entre outros, o Prémio Nacional de Livro Ilustrado da secção grega do IBBY em 2012 com um livro com texto de Anthonis Papatheodoulou, galardão que voltou a arrecadar em 2015. Uma das suas obras também figura na Lista de Honra do IBBY de 2015.

O júri proclamou finalista a obra apresentada sob o lema “Por ali, o infinito” e concedeu uma menção especial ao trabalho intitulado “Nina e Antoine”.

Ao IX Prémio Internacional Compostela para Álbum Ilustrado apresentaram-se 240 trabalhos provenientes de 24 países da Europa, América e Ásia.

 

 


Hasta el 18 de octubre se celebra la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, a la que KALANDRAKA ha acudido un año más con un stand propio destacando, en esta ocasión, el libro “12 poemas de Federico García Lorca“, el prestigioso ilustrador mexicano nominado al Premio Hans Christian Andersen.

Otro ilustrador, Federico Delicado, es el artífice de otro álbum destacado en el stand de KALANDRAKA: “Ícaro” ha sido uno de los títulos protagonistas en el acto organizado por la Biblioteca Internacional de la Juventud de Munich para presentar las obras incluidas en la selección The White Ravens 2015. Esta distinción se suma al VII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado y a la selección para la Lista de Honor IBBY 2016.

Editores, agentes, ilustradores, bibliotecarios, libreros, autores e ilustradores… los pabellones de la veterana y renovada Feria del Libro de Frankfurt reúnen a profesionales del libro de todo el mundo, algunos de los cuales acuden al stand de KALANDRAKA para conocer las novedades recientes y los próximos proyectos. 

Ícaro, seleccionado en The White Ravens 2015.

 

Presentación de obras incluidas en The White Ravens 2015

Ata o 18 de outubro celébrase a Feira Internacional do Libro de Frankfurt, á que KALANDRAKA acude un ano máis cun stand propio destacando, nesta ocasión, o libro “12 poemas de Federico García Lorca ilustrados por Gabriel Pacheco”, o prestixioso ilustrador mexicano nominado ao Premio Hans Christian Andersen.

Outro ilustrador, Federico Delicado, é o artífice doutro álbum destacado no stand de KALANDRAKA: “Ícaro” foi un dos títulos protagonistas no acto organizado pola Biblioteca Internacional da Mocidade de Munich para presentar as obras incluídas na selección The White Ravens 2015. Esta distinción súmase ao VII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado e á selección para a Lista de Honra IBBY 2016.

Editores, axentes literarios, bibliotecarios, libreiros, autores e ilustradores… os pabillóns da veterana e renovada Feira do Libro de Frankfurt reúne a profesionais do libro de todo o mundo, algúns dos cales acuden estes días ao stand de KALANDRAKA para coñecer as novidades recentes e os próximos proxectos.

Stand de Kalandraka en Frankfurt.

Stand de Kalandraka en Frankfurt.


"Ícaro", de Federico Delicado (Kalandraka).

Ícaro”, la obra de Federico Delicado que ha sido galardonada con el VII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, ha sido elegida para formar parte de la selección The White Ravens 2015, elaborada por la Biblioteca Juvenil Internacional (IJB) de Munich. El catálogo, que consta de 200 títulos procedentes de 55 países y publicados en 36 lenguas, se presentará en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, el próximo 15 de octubre.

Ícaro”, que también ha sido seleccionado por la Organización Española del Libro Infantil y Juvenil (OEPLI) para formar parte de la Lista de Honor de la IBBY, es una alegoría sobre la libertad en la que realidad y fantasía convergen alrededor de la historia de un niño que llega a un centro de acogida y los asistentes intentan averiguar el paradero de sus padres. Se trata de un trabajo que plasma la  madurez artística de Federico Delicado en la que asoman trazos de las obras literaria y pictórica de Kafka y Hopper.

Con este título van trece libros del catálogo de KALANDRAKA incluidos en la prestigiosa lista The White Ravens impulsada por la IJB, una institución fundada en 1949 por Jella Lepman para reunir literatura infantil y juvenil de todo el mundo, analizarla y acercarla a los lectores como herramienta de intercambio cultural.

Su sede en el castillo de Blutenburg recibe, desde 1983, investigadores y especialistas de diversas nacionalidades para consultar su archivo, formado por más de medio millón de libros en más de 130 idiomas, a los que anualmente se les suman otros 9.000 volúmenes, junto con documentos y revistas, entre otros materiales.

…………………………….

Entrev XB WhiteRavens TVG_out15

[Noticia no Telexornal Serán da TVG]

Ícaro”, a obra de Federico Delicado que foi galardoada co VII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, foi elixida para formar parte da selección The White Ravens 2015, elaborada pola Biblioteca Xuvenil Internacional (IJB) de Munich. O catálogo, que consta de 200 títulos procedentes de 55 países e publicados en 36 linguas, presentarase na Feira Internacional do Libro de Frankfurt o vindeiro 15 de outubro.

“Ícaro”, que tamén foi seleccionado pola Organización Española do Libro Infantil e Xuvenil (OEPLI) para formar parte da Lista de Honra da IBBY, é unha alegoría sobre a liberdade na que realidade e fantasía converxen arredor da historia dun neno que chega a un centro de acollida e os asistentes intentan averiguar o paradoiro dos seus pais.  Trátase dun traballo que plasma a  madurez artística de Federico Delicado na que asoman trazos das obras literaria e pictórica de Kafka e Hopper.

Con este título van trece libros do catálogo de KALANDRAKA incluídos na prestixiosa lista The White Ravens impulsada pola IJB, unha institución fundada en 1949 por Jella Lepman para reunir literatura infantil e xuvenil de todo o mundo, analizala e achegala aos lectores como ferramenta de intercambio cultural.

A súa sede no castelo de Blutenburg recibe, dende 1983, a investigadores e especialistas de diversas nacionalidades para consultar o seu arquivo, formado por máis de medio millón de libros en máis de 130 idiomas, aos que anualmente se lles suman outros 9.000 volumes, xunto con documentos e revistas, entre outros materiais.

No Telexornal Serán da TVG


Kalandraka: Día del Libro 2015

[Descargar en formato PDF: Día del Libro]

El Día del Libro se celebra de muchas maneras y en muchos lugares: sesiones de cuentacuentos, jornadas técnicas sobre literatura, presentaciones y firma de ejemplares por parte de autores e ilustradores…

Los libros salen a la calle en Barcelona, donde la Diada de Sant Jordi es una de las mayores exaltaciones públicas del fenómeno de la lectura. Los Llibres per a Somniar de KALANDRAKA CATALUNYA estarán en la parada de llibres del Paseo de Gracia, nº 45, haciendo esquina con la calle Aragó. La autora del libro “Antoni Gaudí“, Dàlia Adillon, firmará ejemplares de 11:30 a 12:30 horas.

Diada de Sant Jordi

Kalandraka: Diada de Sant Jordi

[Descargar en formato PDF: Diada de Sant Jordi]

Dàlia Adillon también estará en la parada de la librería Abracadabra (1300-14:00h c/ General Álvarez de Castro), y por la tarde en la Plaza Mayor de Vic, en los puestos de La Tralla Vic (17:30-18:00h), La Mater (18:00-18:30h) y Abacus Vic (18:30-19:00h).

Carole Hénaff, Rocío Martínez y Roger Olmos serán algunos de los invitados en la VIII Trobada d’Il·lustradors que organiza Casa Anita (Plaza de Salmerón), de 10:00 a 14:00 horas y a partir de las 17:00 horas.

Diada de Sant Jordi

En Madrid, el ESPACIO KALANDRAKA organiza una sesión de cuentacuentos para público infantil y familiar, a las 18:00 horas, y una actuación musical para adultos a las 20:00 horas, con el grupo Latana.

 

Día del Libro en el Espacio Kalandraka de Madrid.

Día del Libro en el Espacio Kalandraka de Madrid.

Cambiamos de continente. Viajamos a América…

Este 23 de abril comienza la 41ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Un año más, KALANDRAKA estará presente en el stand de los Libros para Atesorar, junto con las editoriales Iamiqué, Pequeño Editor, Ediciones del Eclipse y Arte a babor. El stand 708 del Pabellón Azul estará poblado hasta el 11 de mayo de una oferta amplia, y sobre todo diversa, de libros ilustrados, informativos, libros de arte, de poesía, historietas…

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Volvemos a Europa…

En Alemania la celebración del Día del Libro también ha movilizado a librerías y colectivos de animación a la lectura. Berlín acogerá una lectura bilingüe alemán-español de “¿A qué sabe la luna?“, de Michael Grejniec, organizada por Club Solete, Rayuela, Mundo Azul, Mar de colores y la biblioteca del distrito Friedrichshain-Kreuzberg.

-Miércoles 22 de abril a las 17:00h en la Biblioteca Pablo-Neruda de Friedrichshain.

-Jueves 23 de abril a las 16:00h en la librería La Rayuela en Südstern.

-Sábado 25 de abril a las 11:00h en la librería infantil e internacional Mundo Azul en Prenzlauer Berg.

Lectura aleman-español de "¿A qué sabe la luna?" en Berlín.

Y terminamos en Vigo, donde la librería LIBROS PARA SOÑAR cumple 15 años en el Día del Libro. La celebración se hará coincidir con la sesión habitual de cuentacuentos, este viernes a las 18:30 horas. Participarán autores y narradores, habrá música y dulces. Festejaremos que se ha convertido en un referente de la mejor literatura para público infantil y juvenil, un espacio expositivo para inculcar sensibilidad artística, punto de encuentro para docentes, bibliotecarios y mediadores interesados en la oferta formativa.

Librería Libros para Soñar (Triunfo, 1. Vigo).

Kalandraka: Día do Libro 2015.

[Descargar en PDF: Día do Libro]