KALANDRAKA EN CULTURGAL

[30 novembro – 2 decembro, Pazo da Cultura de Pontevedra]

Stand 94-95-96

Axenda de actividades

A inscrición no obradoiro infantil de creación audiovisual cómpre realizala o domingo de 11:00h a 12:00h. Prazas limitadas a 20 nen@s. Cómpre que asistan ao taller levando o libro preferido.

 


A entrega do Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado sempre foi unha festa. Dende aquel primeiro acto institucional en outubro de 2008, Xosé Manuel Rodríguez-Abella viña ocupando aquel atril, cunha elegancia e solemnidade que engrandecían o libro que se presentaba ao mundo. “A horta de Simón” foi a obra galardoada na décima edición na que el alcanzou a participar como xurado do certame; uns meses despois, o atril dende o que viña arroupando a obra recén publicada, en presenza dos seus autores, mudaba de porte e de voz. O Xefe do Departamento de Educación e Cidadanía do Concello de Santiago afrontaba outro dictame ben distinto. Tamén nesta última Campaña Municipal de Animación á Lectura que el impulsara hai 18 anos sentíase coma unha lousa a ausencia de quen contribuía a aglutinar as inquedanzas e os intereses dos docentes e das familias que grazas ao seu labor teñen nesta iniciativa un referente de calidade en materia de promoción do libro infantil en galego, de formación continua do profesorado, de posta en valor da ilustración e da arte, da escrita creativa como fiestra de expansión do maxín para os milleiros de nenas e nenos que cada ano visitaban as salas transformadas nun pequeno museo.

A Campaña de Animación á Lectura e o Premio Compostela han seguir sendo unha festa, sempre coa banda sonora da Escola Municipal de Música que Xosé Manuel Rodríguez-Abella tamén contribuíu a forxar. Coa ausencia xa consumada en orfandade, o equipo de KALANDRAKA súmase ao pesar da súa familia e achegados, do persoal do Departamento de Educación e Cidadanía e do Concello de Santiago. Mais non será tópico sentirmos en diante a súa presenza en cada nova fornada do certame de álbum ilustrado, nos acordes que amenicen futuras cerimonias institucionais, nas nenas e nos nenos que crucen o umbral do espazo onde se abran -con asombro, curiosidade e ledicia- ao universo de aventuras e o torrente de emocións que se agochan nas páxinas dos libros.

Ata sempre…       


Os autores de “Cándido e os demais”, Fran Pintadera e Christian Inaraja, veñen de recibir o XI Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado. O Departamento de Educación e Cidadanía do Concello de Santiago e KALANDRAKA organizan este certame no marco da Campaña Municipal de Animación á Lectura, cuxa próxima edición contará con “Cándido e os demais” como eixe central das actividades.

Docentes e alumnado do CIFP Compostela e do IES do Sar, cos que Fran Pintadera e Christian Inaraja compartiran previamente as claves do seu libro, xunto con representantes da Corporación Municipal, membros do xurado do certame e especialistas en literatura infantil e xuvenil, acompañaron os artífices desta historia sobre a diversidade e a diferenza. O quinteto de saxos da Escola Municipal de Música de Santiago amenizou a cerimonia.

[Encontro con alumnado de Educación Infantil e de Artes Gráficas no CIFP Compostela]

Publicado en sete linguas -as cinco peninsulares, inglés e italiano-, “Cándido e os demais” ofrece niveis de lectura distintos, propiciando a reflexión nos maiores. A obra galardoado co Premio Compostela xa viaxa co catálogo dos Libros para Soñar polas principais feiras internacionais do libro, coa FIL de Guadalaxara -que comeza esta mesma semana- como seguinte destino.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los autores de “Cándido y los demás”, Fran Pintadera y Christian Inaraja, han recibido el XI Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado. El Departamento de Educación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Santiago y KALANDRAKA organizan este certamen en el marco de la Campaña Municipal de Animación a la Lectura, cuya próxima edición contará con “Cándido y los demás” como eje central de las actividades.

Docentes y alumnado del CIFP Compostela y del IES do Sar, con los que Fran Pintadera y Christian Inaraja habían compartido previamente las claves del libro, junto con representantes de la Corporación Municipal, miembros del jurado del certamen y especialistas en literatura infantil y juvenil, acompañaron a los artífices de esta historia sobre la diversidad y la diferencia. El quinteto de saxos de la Escuela Municipal de Música de Santiago amenizó la ceremonia.

[Encuentro con alumnado de Bachillerato Artístico del IES do Sar]

Publicado en siete lenguas -las cinco peninsulares, inglés e italiano-, “Cándido y los demás” ofrece niveles de lectura distintos, propiciando la reflexión en los mayores. La obra galardonada con el Premio Compostela ya viaja con el catálogo de los Libros para Soñar por las principales ferias internacionales del libro, con la FIL de Guadalajara -que comienza esta semana- como próximo destino.

 


CUENTOS DE MIEDO Y DE RISA (PDF)

 

CONTOS DE MEDO E DE RISA NO SAMAÍN (PDF)

 

CONTES DE POR (PDF)

 

BELDURREZKO IPUINAK (PDF)


NACE KALANDRAKA TV PARA INFORMAR, FORMAR E DIVULGAR A LITERATURA INFANTIL E XUVENIL

KALANDRAKA vén de crear unha canle de televisión dixital, www.kalandraka.tv, para xerar contidos informativos especializados no ámbito da Literatura Infantil e Xuvenil, que contribúa á promoción deste xénero e sexa unha ferramenta de formación para creadores, profesionais vencellados ao libro e á lectura, ademais das familias.

Con 20 anos de traxectoria, recoñecidos co Premio Nacional ao Mellor Labor Editorial Cultural 2012, KALANDRAKA dá o salto ao medio audiovisual para dar a coñecer os artífices dos libros, as súas obras e o proceso de traballo que conlevan. Nesta canle tamén terán visibilidade os espazos onde habitan os libros -bibliotecas, librarías, escolas- e tamén será un punto de referencia sobre novidades editoriais, recomendacións de lectura, actualidade e actividades de promoción lectora.

 

A grella de contidos de KALANDRAKA TV está artellada nunha ducia de seccións:

CRÓNICA: reportaxes monográficas en profundidade sobre temas de interese no ámbito da LIX. “KALANDRAKA, 20 anos de Libros para soñar” é a primeira, arredor dunha das obras emblemáticas do catálogo, “O coelliño branco”, distinguida co Premio Nacional de Ilustración 1999. Este documento fai un percorrido completo pola vida do libro, dende a creación do texto e das imaxes que conforman a materia prima, ata que a obra impresa chega ás mans das lectoras e lectores.

PUNTOS CARDINAIS: a traxectoria e a experiencia dos grandes referentes da LIX, co ilustrador italiano Roberto Innocenti como primeiro protagonista.

ATELIER: os artistas abren as portas dos seus talleres, amósandolle ao público as súas obras e falando do proceso creativo. A sección ábrese cos estudios dos ilustradores Xosé Cobas e Marc Taeger, aos que seguirá O Garaxe Hermético de Kiko Da Silva.

DÚAS OLLADAS: diálogos a dúas bandas entre autor ou autora e ilustrador ou ilustradora dun mesmo libro, compartindo impresións, recordos ou anécdotas desa obra conxunta. É o caso de Xosé Manuel González ‘Oli’ e Ramón Trigo.

LIBROS PARA SOÑAR: o escaparate das novidades de KALANDRAKA.

ONDE HABITAN OS LIBROS: visitas aos espazos onde os libros están presentes, en librarías como Cartabón ou Seijas, que será a seguinte en sumarse aos contidos da web; bibliotecas como as de Oleiros que recibiron varios recoñecemento institucional polo seu labor, ou proximamente a Biblioteca Municipal Neira Vilas de Vigo.

RECOMENDACIÓNS: propostas de lectura por parte dos profesionais, xunto coas achegas das nenas e dos nenos falando das súas obras preferidas.

BOOKTRAILERS: petiscos audiovisuais que permiten asomarse ás páxinas dos libros.

MISCELÁNEA: videoclips de cancións publicadas en formato libro-disco.

EXPERIENCIAS LECTORAS: proxectos de animación á lectura, inspiradores para os equipos docentes dende este inicio de curso.

ACTUALIDADE: noticias arredor da LIX, actividades, presenza en feiras internacionais do libro e outros temas de interese.

Con Beatriz Campos como presentadora e José Miguel Sagüillo como realizador, KALANDRAKA TV, ofrece contidos en lingua galega subtitulados en castelán, e viceversa; ademais de respectar a lingua orixinal dos protagonistas, en consonancia co carácter internacional e plurilingüe do proxecto editorial.

[Presentación de KALANDRAKA TV no Espazo Nemonon de Pontevedra]

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

[Presentación matinal a medios de comunicación]

NACE KALANDRAKA TV PARA INFORMAR, FORMAR Y DIVULGAR LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

KALANDRAKA ha creado un canal de televisión digital, www.kalandraka.tv, para generar contenidos informativos especializados en el ámbito de la Literatura Infantil y Juvenil, que contribuya a la promoción de este género y sea una herramienta de formación para creadores, profesionales vinculados al libro y la lectura, además de las familias.

Con 20 años de trayectoria, reconocidos con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural 2012, KALANDRAKA da el salto al medio audiovisual para dar a conocer a los artífices de los libros, sus obras y el proceso de trabajo que conllevan. En este canal también tendrán visibilidad los espacios donde habitan los libros -bibliotecas, librerías, escuelas- y también será un punto de referencia sobre novedades editoriales, recomendaciones de lectura, actualidad y actividades de promoción lectora.

La parrilla de contenidos de KALANDRAKA TV, que ya está disponible a través de equipos informáticos y dispositivos móviles, se organiza en varias secciones:

CRÓNICA: reportajes monográficos en profundidad sobre temas de interés en el ámbito de la LIJ. “KALANDRAKA, 20 años de Libros para soñar” es la primera, en torno a una de las das obras emblemáticas del catálogo, “El pequeño conejo blanco “, distinguida con el Premio Nacional de Ilustración 1999. Este documento hace un recorrido completo por la vida del libro, desde la creación del texto y las imágenes que conforman la materia prima, hasta que la obra impresa llega a las manos de las lectoras y lectores.

PUNTOS CARDINALES: la trayectoria y la experiencia de los grandes referentes de la LIJ, con el ilustrador italiano Roberto Innocenti como primer protagonista.

ATELIER: los artistas abren las puertas de sus talleres, muestran al público sus obras y hablan del proceso creativo. La sección se abre con los estudios de los ilustradores Xosé Cobas y Marc Taeger, a los que seguirá Kiko Da Silva.

DOS MIRADAS: diálogos a dos bandas entre autor o autora e ilustrador o ilustradora de un mismo libro, compartiendo impresiones, recuerdos o anécdotas de una obra conjunta. Es el caso de Xosé Manuel González ‘Oli’ y Ramón Trigo.

LIBROS PARA SOÑAR: el escaparate de las novedades de KALANDRAKA.

DONDE HABITAN LOS LIBROS: visitas a los espacios donde los libros están presentes, en librerías como Cartabón o Seijas, que será la siguiente en sumarse a los contenidos de la web; bibliotecas como las de Oleiros que han recibido varios reconocimientos institucionales por su labor, o próximamente la Biblioteca Municipal Neira Vilas de Vigo.

RECOMENDACIONES: propuestas de lectura por parte de los profesionales, junto con las aportaciones de niñas y niños hablando de sus obras preferidas.

BOOKTRAILERS: píldoras audiovisuales que permiten asomarse a las páginas de los libros.

MISCELÁNEA: videoclips de canciones publicadas en formato libro-disco.

EXPERIENCIAS LECTORAS: proyectos de animación a la lectura, inspiradores para los equipos docentes en este inicio de curso.

ACTUALIDAD: noticias sobre LIJ, actividades, presencia en ferias internacionales del libro y otros temas de interés.

Con Beatriz Campos como presentadora y José Miguel Sagüillo como realizador, KALANDRAKA TV, ofrece contenidos en lengua castellana y en galego, además de respetar la lengua original de los protagonistas -con subtítulos en castellano-, en consonancia con el carácter internacional y plurilingüe del proyecto editorial.

 


 

Presentamos un novo proxecto! 

KALANDRAKA TV 

Canle de televisión dixital sobre Literatura Infantil e Xuvenil

con entrevistas, reportaxes, actualidade, recomendacións literarias, experiencias lectoras…

: : ACTO ABERTO AO PÚBLICO o xoves 27 de setembro ás 20:00 horas no Espazo Nemonon (Rúa Marqués de Riestra, 11) de PONTEVEDRA.


“A Vitamina N é a que nos fortalece cada vez que estamos suficiente tempo en contacto coa natureza”

A Torre”, de Antonio Sandoval, é unha nova aproximación á Torre de Hércules e á súa contorna dende unha visión polisémica do monumento e do territorio circundante. A partir dun paseo, o autor foi recollendo descricións da natureza, sensacións, relatos históricos e míticos, reflexións de actualidade e ideas sobre como cambiar o xeito no que a especie humana se relaciona coa biodiversidade.

Antonio Sandoval debullará as súas propostas na presentación da obra, este xoves ás 19:30 horas na libraría Moito Conto (San Andrés, 35) da Coruña. Canda el participarán a directora da Torre de Hércules, Ana Santorum, e o director de KALANDRAKA, Xosé Ballesteros, que introducirá “A Torre” no marco da nova colección Vitamina N de lecturas sobre a natureza.

En “A Torre”, o protagonismo do mar, xunto coa importancia da flora e da fauna nun espazo xeográfico senlleiro, complétanse con narracións sobre feitos históricos que tiveron alí o seu escenario. O autor tamén analiza cuestións de actualidade arredor do mundo dixital, do impacto das redes sociais ou da crise de valores. Relatos que teñen o monumento da Torre de Hércules -Patrimonio da Humanidade dende 2009- como fío condutor, na súa condición de faro, referente arquitectónico da antigüidade e icona social contemporánea.

LECTURAS AO NATURAL

“Somos natureza, criaturas naturais”, sostén Antonio Sandoval, coordinador de Vitamina N, de aí a urxencia de restaurar e reconstruír os equilibrios ecolóxicos que hoxe en día están rotos ou en serio perigo de conservación. Estas “Lecturas ao Natural” -lema da colección- pretenden celebrar o mundo natural e invitar á reflexión sobre a necesaria protección da biodiversidade, coa literatura como plataforma para impulsar os oportunos cambios de actitude.

Partindo do concepto de “Transtorno por déficit de natureza”, desenvolvido polo escritor Ricard Louv para explicar as doenzas físicas, sensoriais, emocionais e culturais motivadas polo desapego do medio natural, Vitamina N aspira a combater esas alteracións motivando as lectoras e os lectores a recobrar o contacto coa biodiversidade, a comprendela, admirala e respectala dun modo consciente, san e construtivo, activando “un compromiso persoal e social cada vez maior coa súa conservación e recuperación”, explica Sandoval.

“Motivar a través da literatura a persoas de todas as idades para recobrar e manter un contacto consciente, san e construtivo coa biodiversidade”

Despois de “A Torre”, a colección continuará con “Corredoira”, de Robert Macfarlane. Xesús Fraga realizou a tradución ao galego de ambos títulos, que contan coa proposta gráfica do ilustrador Adrià Fruitós. Son libros impresos en papel procedente de bosques e plantacións xestionados con estándares que garanten a explotación sostible dos recursos. As Lecturas ao Natural de Vitamina N cumpren así cos requisitos ambientais e sociais recollidos no proxecto «Libros amigos dos bosques».

Antonio Sandoval é escritor, comunicador ambiental e ornitólogo. Entre os seus libros figuran “¿Para qué sirven las aves?”, “Las aves marinas de Estaca de Bares. Un diario personal”, “BirdFlyway. Un viaje en familia por la Ruta de las Aves” ou “A árbore da escola”. Colabora con diversos medios de comunicación e revistas científicas. Ten participado en proxectos de comunicación e educación ambiental, interpretación do patrimonio e turismo de natureza. Está vencellado a organizacións de estudo e conservación do medio natural, e forma parte do Instituto Xosé Cornide de Estudios Coruñeses.


“CÁNDIDO Y LOS DEMÁS”, DE FRAN PINTADERA Y CHRISTIAN INARAJA, GANA EL XI PREMIO INTERNACIONAL COMPOSTELA DE ÁLBUM ILUSTRADO

La obra presentada con el lema “Cándido y los demás”, escrita por Fran Pintadera e ilustrada por Christian Inaraja, ha sido la ganadora -por unanimidad- del XI Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, organizado por el Departamento de Educación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Santiago y por KALANDRAKA. Sus creadores recibirán 9000 euros como adelanto por los derechos de autor y el proyecto galardonado se publicará este próximo mes de noviembre en las cinco lenguas peninsulares.

El jurado ha destacado la “variedad y calidad” de los trabajos presentados al certamen, procedentes de 18 países, entre los que figuran Italia, México, Brasil, Grecia, Gran Bretaña, Portugal, Rusia, Argentina, Alemania o Canadá.

Sobre “Cándido y los demás” ha señalado que se “valora el tratamiento de la diferencia y la diversidad, la mirada de uno mismo hacia los demás, y de los demás hacia uno mismo”. También ha resaltado la “contemporaneidad del lenguaje y la universalidad temática, su estilo directo, coherente, circular y su riqueza gráfica, cercana al diseño actual”.

Licenciado en Psicopedagogía, diplomado en Educación Social y técnico superior en Integración Social, Fran Pintadera (Las Palmas, 1982) es narrador oral, director de teatro social y escritor de literatura infantil. Ha participado en los principales festivales de narración a nivel peninsular. Su obra, publicada por varias editoriales, ha sido seleccionada por la Fundación Cuatrogatos, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. En 2017 ha recibido el XIV Premio de Poesía Infantil La Luna de Aire.

Christian Inaraja (Vic, 1972) se dedica a la ilustración editorial  -con más de un centenar de libros publicados- y el cartelismo, además de colaborar como dibujante con varios medios especializados en público infantil y juvenil. Ha participado en exposiciones tanto en España como en otros países. Es codirector del Festival Europeo de Cortometrajes de Reus, coordinador del departamento de ilustración en la Escuela de Arte ILLA de Sabadell,  y ha estado vinculado a las directivas de la Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña y del Consejo Catalán para el Libro Infantil y Juvenil.

El jurado del XI Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado ha estado formado por la ilustradora italiana Arianna Papini, el ilustrador y editor Miguel Ángel Fernández-Pacheco, el ilustrador Xosé Cobas, el concejal de Educación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Santiago, Manuel Dios Diz, Manuela Rodríguez en representación de KALANDRAKA, y María Dolores Casás como secretaria.

FINALISTA Y MENCIONES

 

Además de elegir la obra ganadora del certamen tras una larga deliberación, el jurado ha declarado finalista el trabajo presentado con el lema “La ensartadora de lágrimas”, de las italianas Anna Pedron y Franca Perini. Se trata de “un poema breve que habla de la vida y la capacidad para transformar el dolor en fuerza positiva”, presentado con unas imágenes “muy sugerentes y elaboradas”.

Los integrantes del jurado también han acordado conceder sendas menciones especiales a las obras presentadas con los lemas “Ninguén coma min (autobiografía dun tirano)”, de José Ignacio Chao Castro (A Coruña) y Eva Sánchez Gómez (Barcelona), y “A cidade conta histórias”, de Susana Maria Seixas Alves Matos (Lisboa).

El jurado ha tenido un recuerdo especial hacia la figura y el legado literario del escritor Xabier P. DoCampo, ante su reciente pérdida, al recordar con “reconocimiento y gratitud” su estrecha colaboración con la organización del Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, siendo miembro del jurado en la primera y en la décima edición.

La convocatoria del Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado forma parte de la Campaña Municipal de Animación a la Lectura que promueven el Departamento de Educación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Santiago y KALANDRAKA desde hace 18 años. Con esta iniciativa se pretende acercar la lectura, la ilustración y la escritura al público infantil, además de desarrollar su sensibilidad artística.

A lo largo de las diez ediciones precedentes la cantidad de obras presentadas al Premio Internacional Compostela supera los 3.000 trabajos. “Cerca”, de Natalia Colombo; “Un gran sueño”, de Felipe Ugalde; “La familia C”, de Pep Bruno y Mariona Cabassa; “El camino de Olaj”, de Martín León Barreto; “Bandada”, de David Álvarez y Julia Díaz; “Mamá”, de Mariana Ruiz Johnson; “Ícaro”, de Federico Delicado; “Después de la lluvia”, de Miguel Cerro; “Una última carta”, de Antonis Papatheodoulou e Iris Samartzi; y “La huerta de Simón”, de Rocío Alejandro, son los títulos que forman parte de la historia del certamen.

Seguir leyendo


“Siga vivindo o libro galego”, proclamou Xabier P. DoCampo, con voz feble pero firme, hai un mes ao recoller o premio ao mellor autor de narrativa na gala organizada por editoras, escritores/as e librarías. Tamén as súas palabras han seguir vivas e perennes, tanto as que ceibou ao vento levando a súa liberdade por bandeira, como as que deixou negro sobre branco en tantos artigos, entrevistas e, sobre todo, na súa premiada obra literaria, coherente e honesta, auténtica semente de compromiso coa lingua e coa cultura de Galiza.

Do seu fondo coñecemento dos clásicos da LIX, do seu atinado criterio lector, da súa experiencia como mestre nos nutrimos cando lle confiamos participar no xurado da primeira e da décima edición do Premio Compostela de Álbum Ilustrado. No tinteiro da memoria quedan irremediablemente proxectos e arelas que non remataron de tomar forma. E fica un doce pouso de agradecemento infinito polo tempo compartido e polo moito que nos ensinou: conversas, presentacións…

Chora Frederick, brúa Ferdinando…

 

“Anda o Viaxeiro para volver,

pois os camiños son sempre regresos.

Nas pasadas que nos achegan á orixe,

ollar atrás semella avanzar.

Mais sabe o Viaxeiro que só se avanza

se miramos con coraxe cara a dentro,

para encontrarmos os vieiros que nos levan

polos montes e chairas de nós mesmos”.

[O libro das viaxes imaxinarias]

 

…Boa Viaxe, Xabier! Ata sempre…


Máis dunha ducia de autoras e autores dos ‘Libros para soñar’ que KALANDRAKA ten publicado ao longo dos seus 20 anos de traxectoria déronse cita na derradeira xornada da ‘Festa dos Libros’ de Pontevedra: Manuel Lourenzo González, María Xosé Fernández, Pepe Cáccamo, Óscar Villán, Olalla González, Marc Taeger, Pilar Martínez, Chema Heras, Ramón Trigo, Manuela Rodríguez, Xosé Ballesteros, Federico Fernández, Oli, Alicia Súarez, Belén Padrón e Kiko da Silva sumáronse a este acto aberto ao público no marco do aniversario da editorial, no que Bea Campos e Manuel Pombal conduciron unha sesión de contacontos e música.

 

 

 

Tamén acompañamos a Marga Tojo na presentación de “Cara de velocidade“, a obra coa que gañou o X Premio Cidade de Orihuela de Poesía para Nenas e Nenos. Canda ela, outras voces recitaron os versos que falan dunha nena moi especial que dá pasos de xigante nunha gran cidade: Navia e María Varela, nai e xornalista do Diario de Pontevedra, a poeta Lucía Novas, Lía e Pablo no papel de superheroe, e Nenuca da libraría Seijas .