“En Argentina estamos muy atentos tanto a lo que publica KALANDRAKA como a la convocatoria del Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, ya que la primera edición la ganó Natalia Colombo, que también es argentina”, ha explicado Rocío Alejandro sobre  el certamen que la ha convertido en la nueva ganadora, diez años después de la puesta en marcha de esta iniciativa en el marco de la Campaña de Animación a la Lectura que organizan el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Santiago y KALANDRAKA. “Sabía que era difícil ganar y quería presentarme con algo que valiera la pena”, ha añadido. El resultado ha sido La huerta de Simón, publicado en siete idiomas: los cinco peninsulares más inglés e italiano.

“Trata sobre un conejo que no tiene plantado nada más que sus zanahorias pero a lo largo de la historia van apareciendo otros personajes que plantean sus demandas de cultivar otros vegetales y Simón tiene que vérselas con ellos para decidir si acepta o no las propuestas de los demás”, señala Rocío sobre el hilo argumental de la obra. Su lectura va más allá de una temática que a primera vista aborda la convivencia, la tolerancia, la generosidad o el trabajo colectivo. La naturaleza y la biodiversidad también están presentes en el mensaje que proyecta: “En mi país el monocultivo está haciendo estragos y aunque La huerta de Simón es un libro infantil, se ve cómo a medida que van creciendo otros vegetales, aparecen además animales que de otra manera no tendrían ahí su lugar”, añade la autora.

La huerta comunitaria del barrio bonaerense de San Isidro, donde reside, ha sido su fuente de inspiración: “Es una experiencia muy linda, valía la pena contarla”. Desde el punto de vista gráfico, la paleta de colores se ha reducido a los tonos negros y anaranjados; una sencillez que contrasta con la complejidad de la laboriosa técnica elegida para desarrollar el libro, a base de sellos elaborados artesanalmente a partir de una goma especial modelada con gubias, y que posteriormente entintaba y aplicaba sobre el papel, para su tratamiento informático posterior. 

Hija y nieta de gallegos, esta ha sido su segunda estancia en Galicia por un motivo tan relevante como la entrega del X Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, que ahora ya viaja por el mundo, sembrando palabras y sueños.

Cunha representación do xurado do Premio Compostela, o director de Kalandraka, o alcalde e o concelleiro de Educación do Concello de Santiago

Con Xabier P. Docampo, un dos integrantes do xurado, e a súa dona

Con parte do equipo de Kalandraka Editora

“A horta de Simón”, entre as obras galardoadas co Premio Internacional Compostela dende a primeira edición

. . . . . . . . . .

“En Arxentina estamos moi atentos tanto ao que publica KALANDRAKA como á convocatoria do Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, xa que a primeira edición gañouna Natalia Colombo, que tamén é arxentina”, explicou Rocío Alejandro sobre  o certame que a converteu na nova gañadora, dez anos despois da posta en marcha desta iniciativa no marco da Campaña de Animación á Lectura que organizan o Departamento de Educación do Concello de Santiago e KALANDRAKA. “Sabía que era difícil gañar e quería presentarme con algo que valera a pena”, engadiu. O resultado foi A horta de Simón, publicado en sete linguas: as cinco peninsulares máis inglés e italiano.

“Trata sobre un coello que non ten plantado nada máis que as súas cenorias pero ao longo da historia van aparecendo outros personaxes que expoñen as súas demandas de cultivar outros vexetais e Simón ten que decidir se acepta ou non as propostas dos demais”, sinala Rocío sobre o fío argumental da obra. A súa lectura vai máis aló dunha temática que a primeira vista aborda a convivencia, a tolerancia, a xenerosidade ou o traballo colectivo. A natureza e a biodiversidade tamén están presentes na mensaxe que proxecta: “No meu país o monocultivo está causando estragos e malia que A horta de Simón é un libro infantil, vese como a medida que van medrando outros vexetais, aparecen animais que doutra maneira non terían aí o seu lugar”, engade a autora.

A horta comunitaria do barrio bonaerense de San Isidro, onde reside, foi a súa fonte de inspiración: “É unha experiencia moi fermosa, pagaba a pena contala”. Dende o punto de vista gráfico, a paleta de cores reduciuse a tons negros e alaranxados; unha sinxeleza que contrasta coa complexidade da laboriosa técnica elixida para desenvolver o libro, a base de selos elaborados artesanalmente a partir dunha especial modelada con gubias, e que posteriormente entintaba e aplicaba sobre o papel, para o seu tratamento informático posterior.

Filla e neta de galegos, esta foi a súa segunda estancia en Galicia por un motivo tan relevante como a entrega do X Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, que agora xa viaxa polo mundo, sementando palabras e soños.


Acto de entrega do X Premio Internacional Compostela

O Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado celebra este luns o seu décimo aniversario co acto de entrega do galardón á autora bonaerense Rocío Alejandro pola obra “A horta de Simón”, que vén de ser publicada por KALANDRAKA en sete linguas -as cinco peninsulares máis inglés e italiano-.

Organizado en colaboración co Departamento de Educación do Concello de Santiago, o certame enmárcase na Campaña Municipal de Animación á Lectura e tense consolidado como un dos máis prestixiosos no eido da creación literaria e plástica para público infantil e xuvenil: nestes dez anos presentáronse arredor de 3.200 orixinais procedentes de numerosos países.

A obra premiada é un eloxio ao traballo colectivo, á convivencia en harmonía e en contacto coa natureza; unha obra de carácter universal e cunha clara intención ecolóxica e colaborativa. Inspirándose na horta comunitaria do seu barrio, Rocío Alejandro creou unha historia acumulativa para primeiros lectores e protagonizada por un coello que vai plantar cenorias nunha terra onde se acaban poñendo moitas máis hortalizas coa participación doutros personaxes que van chegando: o rato, a galiña, o porquiño, a raposa…

“A horta de Simón” é o primeiro libro de Rocío Alejandro como autora e ilustradora. Destaca non só polas súas múltiples lecturas, senón tamén pola laboriosa técnica empregada para elaborar as ilustracións, mediante a estampación con selos entintados.

Rocío Alejandro estudou Deseño Gráfico Publicitario pero a ilustración infantil é a súa “verdadeira vocación”, como ten afirmado a propia autora. Participou en varios talleres e cursos que a orientaron na súa traxectoria artística. Ilustrou libros publicados tanto en Arxentina como noutros países. Actualmente imparte clases de ilustración infantil no espazo Mundos Ilustrados, en Bos Aires.

É a terceira autora arxentina distinguida co Premio Compostela, logo de Natalia Colombo e Mariana Ruíz Johnson, gañadoras na primeira e na sexta edición por “Cerca” e “Mamá”, respectivamente. Outras obras galardoadas foron as dos mexicanos Felipe Ugalde por “Un gran soño” e David Álvarez e Julia Díaz por “Bandada”; “A viaxe de Olaf” do uruguaio Martín León Barreto; “Unha última carta” dos gregos Antonis Papatheodoulou e Iris Samartzi; e dende España “Despois da chuvia” de Miguel Cerro, “A Familia C” de Pep Bruno e Mariona Cabassa, e “Ícaro” de Federico Delicado.

O X Premio Internacional Compostela contou cun xurado de prestixio formado polo Premio Nacional de Literatura Infantil Xabier Docampo, o Premio Nacional de Ilustración Miguel Calatayud, a profesora e autora Teresa Durán, o concelleiro de Educación e Cidadanía, Manuel Dios, o xefe do Departamento de Educación e Cidadanía, Xosé Manuel Rodríguez-Abella, Manuela Rodríguez en representación de KALANDRAKA e Beatriz Varela como secretaria.

. . . . . . . .

"La huerta de Simón", de Rocío Simón (X Premio Compostela, Kalandraka)

El Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado celebra este lunes su décimo aniversario con el acto de entrega del galardón a la autora bonaerense Rocío Alejandro por la obra “La huerta de Simón”, que acaba de publicar KALANDRAKA en siete lenguas -las cinco peninsulares más inglés e italiano-.

Organizado en colaboración con el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Santiago, el certamen se enmarca en la Campaña Municipal de Animación a la Lectura y se ha consolidado como uno de los más prestigiosos en el ámbito de la creación literaria y plástica para público infantil y juvenil: en estos diez años se han presentado cerca de 3.200 originales procedentes de numerosos países.

La obra premiada es un elogio al trabajo colectivo, a la convivencia en armonía y en contacto con la naturaleza; una obra de carácter universal y con una clara intención ecológica y colaborativa. Inspirándose en la huerta comunitaria de su barrio, Rocío Alejandro ha creado una historia acumulativa para primeros lectores y protagonizada por un conejo que va a plantar zanahorias en una tierra donde se acaban poniendo muchas más hortalizas con la participación de otros personajes que van llegando: el ratón, la gallina, el cerdito, la raposa…

“La huerta de Simón” es el primer libro de Rocío Alejandro como autora e ilustradora. Destaca no solo por sus múltiples lecturas, sino también por la laboriosa técnica empleada para elaborar las ilustraciones, mediante la estampación con sellos entintados.

Rocío Alejandro estudió Diseño Gráfico Publicitario pero la ilustración infantil es su “verdadera vocación”, como ha afirmado la propia autora. Ha participado en varios talleres y cursos que la orientaron en su trayectoria artística. Ha ilustrado libros publicados tanto en Argentina como en otros países. Actualmente imparte clases de ilustración infantil en el espacio Mundos Ilustrados, en Buenos Aires.

Es la tercera autora argentina distinguida con el Premio Compostela, después de Natalia Colombo y Mariana Ruíz Johnson, ganadoras en la primera y la sexta edición por “Cerca” y “Mamá”, respectivamente. Otras obras galardonadas han sido las de los mexicanos Felipe Ugalde por “Un gran sueño” y David Álvarez y Julia Díaz por “Bandada”; “El camino de Olaj” del uruguayo Martín León Barreto; “Una última carta” de los griegos Antonis Papatheodoulou e Iris Samartzi; y desde España “Después de la lluvia” de Miguel Cerro, “La Familia C” de Pep Bruno y Mariona Cabassa, e “Ícaro” de Federico Delicado.

El X Premio Internacional Compostela ha contado con un jurado de prestigio formado por el Premio Nacional de Literatura Infantil Xabier Docampo, el Premio Nacional de Ilustración Miguel Calatayud, la profesora y autora Teresa Durán, el concejal de Educación y Ciudadanía, Manuel Dios, el jefe del Departamento de Educación y Ciudadanía, Xosé Manuel Rodríguez-Abella, Manuela Rodríguez en representación de KALANDRAKA y Beatriz Varela como secretaria.

alejandro-rocio


X Premio Ciudad de Orihuela de Poesía para Niñas y Niños

MARGA TOJO GANA EL X PREMIO INTERNACIONAL CIUDAD DE ORIHUELA DE POESÍA PARA NIÑOS Y NIÑAS CON LA OBRA “CARA DE VELOCIDAD”

El jurado del X Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños y Niñas ha elegido la obra de la periodista y escritora gallega Marga Tojo González, presentada con el lema “Cara de velocidad”. El certamen, convocado por la Concejalía de Educación de Orihuela y el sello Faktoría K de la editorial KALANDRAKA, tiene una dotación de 5.000 euros y ensalza la figura y el legado literario del poeta oriolano Miguel Hernández, al cumplirse hoy 107 años de su nacimiento y del que este año se conmemora el 75º aniversario de su muerte.

La obra premiada ha sido elegida por unanimidad entre 113 trabajos procedentes de una docena de países, entre los que figuran España, Argentina, México, Perú, Brasil, Italia o Israel. “Cara de velocidad” ha destacado por la “originalidad y potencia de sus imágenes poéticas, la presencia de un universo urbano embellecido por la fantasía, y la altura lírica de sus composiciones”. El jurado también ha valorado la existencia de “referencias musicales contemporáneas” y la capacidad de este poemario para transformar lo cotidiano “en poesía, aventura y juego”.

El jurado ha estado formado por la concejala de Educación y Cultura de Orihuela, Begoña Cuartero; los ganadores del certamen en las ediciones octava, tercera y segunda, Juan Carlos Martín, Beatriz Giménez de Ory y Pedro Mañas, respectivamente; la profesora Ana María Lucas y el director de KALANDRAKA, Xosé Ballesteros.

Marga Tojo, X Premio Ciudad de Orihuela por "Cara de velocidad"

La compostelana Marga Tojo ha colaborado en los medios digitales Praza.gal, Galizaanocero.tv y Eldiario.es, los periódicos El Correo Gallego y Galicia Hoxe -donde coordinó la sección de políticas sociales y el suplemento cultural hasta el cierre de esta cabecera- , la Revistas Luzes y la Revista do Audiovisual Galego. También ha participado en la fundación del proyecto periodístico Dioivo y ha formado parte del equipo del Festival Cineuropa de Santiago de Compostela. Actualmente reside en Madrid y figura en el consejo editorial de Altermundo. Como poeta, es autora de “Últimos bruídos”.

La obra galardonada será publicada en marzo -mes de la poesía- de 2018. El poemario de Marga Tojo se sumará a “El secreto del oso hormiguero”, “Ciudad laberinto”, “Los versos del libro tonto”, “Palabras para armar tu canto”, “El idioma secreto”, “Gorigori”, “Donde nace la noche”, “Mundinovi” y “Arroz con leche”, que son los títulos premiados en anteriores ediciones.

El Premio Internacional Ciudad de Orihuela es uno de los certámenes de creación poética para adultos más importantes del panorama actual de las letras iberoamericanas dirigidas al público infantil: por la difusión de las obras publicadas en las ferias internacionales del libro (Bolonia, Frankfurt, Buenos Aires, México…), por su dotación económica, por la calidad de las ediciones -que se completan con ilustraciones elaboradas específicamente para esos textos- y por formar parte de una colección consolidada, variada en cuanto a la amplia franja de lectores a la que se dirige, y con un atractivo diseño.

X Premio Ciudad de Orihuela de Poesía para Niñas y Niños

 

. . . . . . . . . . . .

 

MARGA TOJO GAÑA O X PREMIO INTERNACIONAL CIUDAD DE ORIHUELA DE POESÍA PARA NENOS E NENAS COA OBRA “CARA DE VELOCIDAD”

O xurado do X Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para Nenos e Nenas elixiu a obra da xornalista e escritora galega Marga Tojo González, presentada co lema “Cara de velocidad”. O certame, convocado pola Concellería de Educación de Orihuela e polo selo Faktoría K da editorial KALANDRAKA, ten unha dotación de 5.000 euros e enxalza a figura e o legado literario do poeta oriolano Miguel Hernández, do que hoxe se cumpren 107 anos do seu nacemento, e cadrando neste ano co 75º aniversario do seu pasamento.

A obra premiada foi elixida por unanimidade entre 113 traballos procedentes dunha ducia de países, entre os que figuran España, Arxentina, México, Perú, Brasil, Italia ou Israel. “Cara de velocidad” destacou pola “orixinalidade e potencia das súas imaxes poéticas, a presenza dun universo urbano embelecido pola fantasía e pola altura lírica das súas composicións”. O xurado tamén valorou a existencia de “referencias musicais contemporáneas” e a capacidade deste poemario para transformar o cotiá “en poesía, aventura e xogo”.

O xurado estivo formado pola concelleira de Educación e Cultura de Orihuela, Begoña Cuartero; os gañadores do certame nas edicións oitava, terceira e segunda, Juan Carlos Martín, Beatriz Giménez de Ory e Pedro Mañas, respectivamente; a profesora Ana María Lucas e o director de KALANDRAKA, Xosé Ballesteros.

Marga Tojo, X Premio Ciudad de Orihuela por "Cara de velocidad"

A compostelá Marga Tojo colaborou cos medios dixitais Praza.gal, Galizaanocero.tv e Eldiario.es, os xornais El Correo Gallego e Galicia Hoxe -onde coordinou a sección de políticas sociais e o suplemento cultural ata o peche desta cabeceira- , a Revistas Luzes e a Revista do Audiovisual Galego. Tamén participou na fundación do proxecto xornalístico Dioivo e formou parte do equipo do Festival Cineuropa de Santiago de Compostela. Actualmente reside en Madrid e figura no consello editorial de Altermundo. Como poeta, é autora de “Últimos bruídos”.

A obra galardoada será publicada en marzo -mes da poesía- de 2018. O poemario de Marga Tojo sumarase a a “El secreto del oso hormiguero”, “Ciudad laberinto”, “Los versos del libro tonto”, “Palabras para armar tu canto”, “El idioma secreto”, “Gorigori”, “Donde nace la noche”, “Mundinovi” e “Arroz con leche”, que son os títulos premiados en anteriores edicións.

O Premio Internacional Ciudad de Orihuela é un dos certames de creación poética para adultos máis importantes do panorama actual das letras iberoamericanas dirixidas ao público infantil: pola difusión das obras publicadas nas feiras internacionais do libro (Boloña, Frankfurt, Bos Aires, México…), pola súa dotación económica, pola calidade das edicións -que se completan con ilustracións elaboradas especificamente para eses textos- e por formar parte dunha colección consolidada, variada en canto á ampla franxa de lectores á que se dirixe, e cun atractivo deseño.

X Premio Ciudad de Orihuela de Poesía para Niñas y Niños


Xulio Gutiérrez e Chema Heras, directores da colección de Ciencias de Kalandraka

Xulio Gutiérrez e Chema Heras, directores da colección de Ciencias de KALANDRAKA

Ollos”, de Xulio Gutiérrez e Nicolás Fernández, publicado na serie Animais Extraordinarios de KALANDRAKA, vén de ser incluído na selección The White Ravens 2017 pola Internationale Jugendbibliothek de Munich, que seleccionou 200 obras de 56 países para formar parte desta prestixiosa escolma dos mellores libros infantís e xuvenís.

Con esta distinción, o galego é unha das 38 linguas representadas en The White Ravens 2017 que, ao destacar “Ollos”, fai un recoñecemento a esta colección do selo Faktoría K: “Mentres moitos libros de non-ficción sobre animais do mundo se parecen uns aos outros porque organizan os seus contidos arredor de especies ou grupos, Animais Extraordinarios emprega unha estratexia diferente para explicar a abraiante diversidade e creatividade da natureza”, expón o comité de selección.

Asemade, os especialistas da Internationale Jugendbibliothek destacaron a claridade dos textos do profesor galego Xulio Gutiérrez, xunto coa precisión e co detallismo das ilustracións de Nicolás Fernández, madrileño afincado na Coruña.

“Ollos” é un dos títulos destacados no stand de KALANDRAKA en Liber, que remata hoxe en Madrid, e tamén ocupará un espazo importante no stand da editorial na Feira Internacional do Libro de Frankfurt, do 11 ao 15 de outubro. Precisamente, será na Feira de Frankfurt onde se vai presentar o catálogo impreso dos White Ravens, nun acto programado para o xoves día 12.

Dende a curuxa á lura xigante, pasando polo león ou o falcón peregrino, ata unha ducia de animais están representados neste libro científico que compara a visión da fauna -destacando as peculiaridades de cada especie- co sentido da vista dos humanos. Trátase do quinto volume dunha colección na que figuran “Bocas”, “Nacer”, “Construtores” e “Ocultos”, algúns dos cales xa foron distinguidos pola Fundación Germán Sánchez Ruipérez e pola Asociación Galega de Editores.

Profesor no IES da Pobra do Caramiñal, Xulio Gutiérrez é autor dunha vintena de libros sobre natureza e numerosos artigos en revistas especializadas. De formación autodidacta, Nicolás Fernández tamén ten publicadas varias obras como autor, ademais de compaxinar a súa faceta artística coa xestión dunha empresa ambiental.

Con “Ollos”, o catálogo de KALANDRAKA xa suma 15 títulos na veterana lista que impulsa a Internationale Jugendbibliothek, unha institución fundada en 1949 por Jella Lepman e que reúne libros infantís e xuvenís de todo o mundo para analizalos e achegarllos aos lectores como ferramenta de coñecemento e de intercambio cultural.

. . . . . .

"Ojos", de Xulio Gutiérrez y Nicolás Fernández (Faktoría K)

Ojos”, de Xulio Gutiérrez y Nicolás Fernández, publicado en la serie Animales Extraordinarios de KALANDRAKA, ha sido incluido en la selección The White Ravens 2017 por la Internationale Jugendbibliothek de Munich, que ha seleccionado 200 obras de 56 países y en 38 lenguas para formar parte de esta prestigiosa selección de los mejores libros infantiles y juveniles.

Esta distinción a “Ojos” -en la versión en gallego de la obra, editada también en castellano y portugués- supone un reconocimiento a esta colección del sello Faktoría K: “Mientras muchos libros de no-ficción sobre animales del mundo se parecen entre sí porque organizan sus contenidos en torno a especies o grupos, Animales Extraordinarios utiliza una estrategia diferente para explicar la asombrosa diversidad y creatividad de la naturaleza”, expone el comité de selección.

Además, los especialistas de la Internationale Jugendbibliothek han destacado la claridad de los textos del profesor Xulio Gutiérrez, junto con la precisión y detallismo de las ilustraciones de Nicolás Fernández.

“Ojos” es uno de los títulos destacados en el stand de KALANDRAKA en Liber, que finaliza hoy en Madrid, y también ocupará un espacio importante en el stand de la editorial en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, del 11 al 15 de octubre. Precisamente, será en la Feria de Frankfurt donde se presentará el catálogo impreso de los White Ravens, en un acto programado para el jueves día 12.

Desde la lechuza al calamar gigante, pasando por el león o el halcón peregrino, una docena de animales están representados en este libro científico que compara la visión de la fauna -destacando las peculiaridades de cada especie- con el sentido de la vista de los humanos. Se trata del quinto volumen de una colección en la que figuran “Bocas”, “Nacer”, “Constructores” y “Ocultos”, algunos de los cuales ya han sido distinguidos por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y la Asociación Galega de Editores.

Xulio Gutiérrez es autor de una veintena de libros sobre naturaleza y numerosos artículos en revistas especializadas. De formación autodidacta, Nicolás Fernández también ha publicado varias obras como autor.

Con “Ojos”, el catálogo de KALANDRAKA ya suma 15 títulos en la veterana selección The White Ravens que impulsa la Internationale Jugendbibliothek, una institución fundada en 1949 por Jella Lepman y que reúne libros infantiles y juveniles de todo el mundo para analizarlos y acercárselos a los lectores como herramienta de conocimiento e intercambio cultural.

"Ollos", de Xulio Gutiérrez e Nicolás Fernández (Faktoría K)

 


Actividades de LIBROS PARA SOÑAR en outubro

LIBROS PARA SOÑAR retoma este mes de outubro a nova tempada de actividades de animación á lectura para público infantil, xuvenil e familiar coas sesións habituais de contacontos dos venres a partir das 18:30 horas, dirixidas a público infantil a partir de 3 anos.

Tamén se reanudan as actividades específicas para pre-lectores. A primeira sesión para bebés realizarase o  mércores 11, a partir das 17:30 horas; seguiralle outra ao cabo de quince días, o mércores 25 á mesma hora. En ambos casos, cómpre inscrición previa a través do enderezo de correo electrónico lps@kalandraka.com

Para completar o ritmo habitual de funcionamento da libraría infantil do Casco Vello vigués, non faltará a renovación da exposición de ilustracións. A partir desta semana e ata finais de novembro poderanse admirar as imaxes creadas por Marc Taeger para o libro titulado “Un máis”, con texto de Olalla González. Sobre a chegada dun novo fillo ou filla a unha familia de coellos trata este tenro relato, ilustrado con acuarelas de tonalidades suaves e do que destaca o seu estudado uso da cor.

CURSO DE CONTACONTOS

Ademais, LIBROS PARA SOÑAR volve organizar un novo curso de contacontos, que impartirá a actriz e narradora Bea Campos. Será no fin de semana do 4 e 5 de novembro, en horario de 10 a 14 horas e de 16 a 20h o sábado, e só en horario matinal o domingo. O prazo de inscrición xa está aberto e as persoas interesadas poden informarse na propia libraría.

Esta actividade formativa dirixida a educadores e docentes, bibliotecarios, mediadores de lectura, xestores culturais e público en xeral. As clases artellaranse en tres partes: unha primeira sobre a clasificación dos álbums ilustrados por idades, temática e formato, con mostras dos materiais que se atopan no mercado. Tamén se abordará como organizar unha sesión de contacontos en función dos intereses e das expectativas do público, atendendo especialmente á recuperación e á posta en valor da tradición oral, do cancioneiro popular e o legado cultural co que medraron e se formaron as xeracións pasadas. Finalmente, a través de xogos de expresión e de exercicios de relaxación, vanse practicar técnicas para aprender a contar.


"Pippi Mediaslongas", de Astrid Lindgren. Novidade de KALANDRAKA en outubro.

Pippi Mediaslongas fala en galego. Proximamente estará dispoñible a edición deste clásico universal e imprescindible de Astrid Lindgren, cheo de diversión, tenrura e humor, optimismo e ledicia.

Nenas e nenos de todo o mundo temos pasado horas inesquecibles de lectura ao abeiro das aventuras e das extravagancias desta nena, do seu mono señor Nilsson e do seu cabalo. Convertido nunha icona contemporánea, este personaxe literario inspirou unha serie na televisión sueca en 1969 e varias películas protagonizadas tanto por actores como con debuxos animados. Esta versión en galego, traducida por David Álvararez, conta coas ilustracións orixinais e restauradas de Ingrid Vang Nyman.

Nas aforas dunha vila pequeniña había un eido abandonado. No eido había unha casa vella e na casa vivía Pippi Mediaslongas. Tiña nove anos e vivía completamente soa, sen pai nin nai. Iso era unha vantaxe, pois non había ninguén que a mandase para a cama xusto cando máis estaba a divertirse, e ninguén que a obrigase a tomar aceite de fígado de bacallau cando prefería comer lambetadas…

Escandalizados polos seus xestos e comentarios, moitos adultos -ben no eido da literatura, ben da educación- tildárona de mal exemplo para a infancia, pero o éxito desta nena foi imparable: rebelde, transgresora e desclasada, independente, simpática e extrovertida, Pippi rompía cos estereotipos e actuaba de forma contestataria fronte aos maiores. As súas accións motivadas polo absurdo, a espontaneidade ou a provocación, evidencian as convencións da escola, da familia e da sociedade da época.

Astrid Lindgren (Suecia, 1907 – 2002) creou a historia de Pippi Mediaslongas a partir do inverno de 1941 para entreter a súa filla enferma. Dous anos despois, a autora escribiu o relato e regaloulle o manuscrito á nena polo seu aniversario. En 1945 gañou un concurso literario e foi publicado, cunha enorme repercusión en todo o mundo, sendo traducido a numerosas linguas.

A autora, que naceu nunha granxa de Nås, na provincia sueca de Småland, afeccionouse a escribir dende moi nova e chegou a publicar máis de 60 libros pioneiros na defensa dos dereitos da infancia e das mulleres, da igualdade, da non violencia, da natureza e dos animais. Entre os moitos recoñecementos que recibiu destacan o Premio Nacional de Literatura de Suecia (1957), o Premio Hans Christian Andersen (1958), a Medalla de Ouro da Academia Sueca (1971), o Premio da Paz dos libreiros alemáns (1978) e o Premio Internacional do Libro da Unesco (1993). En 2003 o goberno sueco instaurou o Premio Memorial Astrid Lindgren, o máis importante no eido da literatura infantil e xuvenil.


Premiados na II Gala do Libro Galego 2017A II Gala do Libro Galego organizada pola Asociación Galega de Editoras, a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e a Federación de Librarías de Galicia reuniu no Teatro Principal de Santiago a unha ampla representación de profesionais da literatura, da ilustración, da edición, da tradución, das librarías, do ensino… para asistir ao acto de entrega dos premios ás mellores publicacións nos distintos xéneros, iniciativas bibliográficas, de fomento da lectura ou de difusión cultural, entre outras categorías.

“Pola súa fluidez e narrativa do ilustrador; a súa plástica orixinal escapa da redundancia co texto, achegando un significado propio co seu deseño”: así xustificou o xurado o galardón entregado ao artista Óscar Villán no apartado de Libro Ilustrado pola obra “Canta connosco!“, un libro-disco que contén cancións infantís interpretadas polo grupo Migallas Teatro e que tamén incorpora videoclips dirixidos por José Miguel Sagüillo.

Óscar Villán recibiu o Premio ao Mellor Libro Ilustrado por "Canta connosco!"

Óscar Villán recibiu o Premio ao Mellor Libro Ilustrado por "Canta connosco!"Entre os premiados destacaron igualmente o ciclo Vermú entre libros impulsado pola Libraría Paz de Pontevedra, como mellor iniciativa cultural ou de fomento da lectura; e o escritor Xosé Monteagudo, autor de “Todo canto fomos”, distinguida no apartado de novela.

Libraría Paz, Óscar Villán e Xosé Monteagudo, premiados na II Gala do Libro Galego 2017Na lista de nominados tamén se atopaba a tradución da obra de Francesco Tonucci “Cando os nenos din Basta!“, realizada por Mónica Baleirón e Rut Vázquez.

Mónica Baleirón e Rut Vázquez, nominadas pola tradución de "Cando os nenos din Basta!".

Dende KALANDRAKA, parabéns aos autores e autoras premiados e os finalistas. Noraboa tamén ás secretarías técnicas da AGE, da AELG e da FLG polo traballo realizado para facer posible esta gala, que foi presentada por Iria Piñeiro e amenizada coa música do grupo De Vacas.

“Hai un ano as tres organizacións decidimos concentrar esforzos e aunar vontades co obxectivo de sumarnos ás celebracións do Día das Letras Galegas cunha Gala do Libro en Santiago de Compostela, para poñer en valor o labor do amplo colectivo de persoas que formamos a industria, e digo ben, a “industria” do libro galego. Esta iniciativa consolida a unión das tres asociacións e abre a porta á colaboración con outros colectivos cos que convivimos cordialmente: o dos ilustradores; o dos críticos; os do sistema bibliotecario; o dos tradutores; o do produto gráfico, nomeadamente imprentas; os mediadores e de defensa da lingua. 

Estamos xuntos nun acto que permite amosarlle á cidadanía a mellor faciana do “ecosistema” do libro galego. Unha comunidade que -non é nada novidoso dicilo- está a minguar de xeito alarmante.

Ficaron atrás os anos de bonanza; aqueles nos que soñabamos con ser un pequeno GRAN país de lectores e lectoras, cunha potente industria editorial. Un soño que puido facerse realidade. Foron os anos do final da década pasada, cando o Parlamento de Galicia aprobaba por unanimidade a Lei do Libro e da Lectura. Hoxe Galicia está baixo mínimos, tanto en consumo de libros como en número de títulos publicados na nosa lingua. Agora somos un pequeno e CATIVO país de grandes lectoras.

Diante deste panorama, que podemos facer os actantes do libro galego?  Feita está a fotografía: case a metade da poboación nunca le libros. NUNCA! En ningunha lingua. E da outra metade, a das persoas que len, de cada 100 libros, 17 están escritos en galego, incluídos os libros de texto. Estamos perdendo lectores. E o que é peor: estamos a perder falantes. Esa é a razón pola que hoxe nos situamos na resistencia. Na resistencia cultural

Porque estamos a quedar sen alimento. Porque sabemos que a nosa lingua vai camiño de ser un envoltorio. Porque queremos que a lingua sexa tamén o pan, o leite, o viño… E o mar, a terra, o ceo, a lonxitude, a latitude, as derivadas, a robótica e o universo todo. A lingua galega é o noso sustento, pero pode chegar a ser tan só un substrato. Segundo alerta o mapa 1.5 do Atlas de la Lengua Española en el Mundo, publicado en marzo de 2016 pola Fundación Telefónica, a lingua galega é unha lingua ameazada. Ameazada pola perda de falantes, ameazada porque a mocidade abandona o noso idioma por consideralo inútil, ameazada porque os medios de difusión desprézana, ameazada porque a política lingüística deste país non dá cortado a hemorraxia.

Hoxe, por primeira vez no ciclo histórico, hai en Galicia menos persoas falando galego que castelán. Son datos publicados en 2014 polo Instituto Galego de Estatística. Se a lingua morre, morrerá tamén a escrita. Daquela desaparecerá o noso sistema literario e, pasado o tempo, as nosas verbas serán só cinza e lembranza dun pasado remoto. 

Pregúntase Hélia Correia, a nosa escritora galega universal, A literatura salva? Não, não salva. Mas se ela se extinguir, extingue-se tudo.  

E nós, profesionais da escrita, da edición, do comercio do libro; mais tamén da ilustración, do deseño, da industria gráfica, do sistema bibliotecario, do ensino, da cultura, da política… imos asistir resignados ao devalar contínuo do noso patrimonio cultural: a lingua e a escrita? …Non, non nos resignamos!

Tampouco se resignaron as amigas e amigos que hoxe estarían aquí acompañándonos, pero que foron deixándonos ao longo deste ano, quedando nós un pouco máis orfos. As súas palabras, as súas obras, fican, porén, na nosa memoria colectiva. Aínda que choraron un pranto cotián de bolboretas, non se conformaron, traballaron arreo consonte as súas conviccións e agora forman parte da memoria da nosa estirpe… Grazas a todos eles:

María Teresa Alvajar

Xosé Luís Laredo Verdejo

David Mackenzie

Fernando Acuña Castroviejo

Ángel Rivas Veiga

Fermín Bouza Álvarez

Fran Cortegoso

Sabino Torres

José Luis Sucasas

Miguel Suárez Abel

Agustín Fernández Paz

Paco Souto

…Que a terra lles sexa leve.

Nós tampouco nos resignamos e resistimos. Abofé que somos testemuñas dun proceso de extinción, pero non queremos ser mohicanos. Antes preferimos ser mapuches: sabedores de que a resistencia prolongada, a resistencia do vimbio, pode deter -e mesmo reverter- tendencias que semellan abocarnos a un camiño sen volta. Por iso seguimos a reivindicar o desenvolvemento íntegro da Lei do Libro e da Lectura aprobada polo Parlamento de Galicia o ano 2006. Unha Lei que algúns consideran obsoleta diante da nova realidade dixital, mais, por que non a actualizamos? Porque non a adecuamos aos tempos presentes? Por qué non convocar novamente o Consello Asesor do Libro para que poidamos avaliar e propoñer solucións diante desta crise da industria do libro galego? Se non actuamos xa, quizais no futuro se fale de nós como daquel exército que foi de vitoria en vitoria ata a derrota final.

…RESISTIR! Mais “resistir” non é sinónimo de “decaer”. Deixémonos de laídos e non perdamos a forza nin a cohesión. Tampouco o optimismo. Hai talento no país, hai imaxinación, hai alegría, hai audacia, hai industria. Poñamos pois os mellores recursos ao servizo dunha das tarefas máis fermosas que pode emprender calquera nación: camiñar cara a un país de lectoras, construír un país de lectores. Ler para comprender o mundo. Ler para facelo máis xusto, solidario e sostíbel.

[Fragmento da intervención do presidente da AGE, Xosé Ballesteros]

https://youtu.be/BpZ18j7zIvg

Parte do equipo de Kalandraka cos ilustradores Óscar Villán e Xosé Cobas

 

II Gala do Libro Galego 2017, presentada por Iria Piñeiro.II Gala do Libro Galego, amenizada polo grupo De Vacas


Día del Libro 2017

23 de abril: Día del Libro (descargar en formato PDF)

Por el camino, de Mariana Ruiz Johnson

Minilibros Imperdibles, volúmenes 1 y 2

Los tres cerditos, una adaptación de Xosé Ballesteros ilustrada por Marco Somà

La ventana de Kenny, un clásico de Maurice Sendak

Ernesto y Celestina, músicos callejeros, de Gabrielle Vincent

Leocadio, un divertimento de Shel Silverstein

Venezia, el nuevo cuaderno de viaje de David Pintor

Matilde, un libro visual de Sozapato

Agni y la lluvia, un relato de Dora Sales ilustrado por Enrique Flores

Arroz con leche, el IX Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños y Niñas con las composiciones de Natalí Tentori, acompañadas por las ilustraciones de Elizabehth Builes

Poemas de la Oca Loca, en el año del centenario de Gloria Fuertes, con las ilustraciones originales de Miguel Ángel Pacheco

Las alas del AVEcedario, poemas de Antonio Rubio ilustrados por Rebeca Luciani

 


 

Día do Libro 2017

23 de abril: Día do Libro (descargar en formato PDF)

Polo camiño, de Mariana Ruiz Johnson

Minilibros Imperdibles, volumes 1 e 2

Os tres porquiños, adaptado por Xosé Ballesteros e ilustrado por Marco Somà

Ernesto e Celestina, músicos da rúa, un clásico de Gabrielle Vincent

Canta connosco!, un libro-disco con cancións de Migallas, ilustracións de Óscar Villán e videoclips de José Miguel Sagüillo

Unha última carta, o IX Premio Internacional Compostela de Antonis Papatheodoulou e Iris Samartzi

As pescadoras, con escenografías de Nadia Menotti

Venezia, o novo caderno de viaxe de David Pintor

Matilde, un libro visual de Sozapato

Grisela, unha fábula actual de Anke de Vries e Willemien Min

Agni e a chuvia, un relato de Dora Sales ilustrado por Enrique Flores

Eu son Suleimán, unha novela xuvenil de Antonio Lozano

Biblioteca de Pedagoxía, dirixida polo catedrático de Historia da Educación Antón Costa

 


Libros traducidos

Los poemas de Lorca ilustrados por Gabriel Pacheco ya se pueden leer en chino, o las últimas obras galardonadas con el Premio Internacional Compostela en francés y en griego. Son algunas de las traducciones que KALANDRAKA ha recibido en los últimos meses procedentes de la venta de derechos de los ‘Libros para soñar’ a otras lenguas.

También es posible encontrar libros de KALANDRAKA publicados en árabe, francés, alemán, estonio, esloveno, coreano o japonés, entre otros idiomas.

Esta dimensión internacional es fruto de la presencia de KALANDRAKA en las ferias más importantes del sector del libro que se celebran en el mundo. Precisamente, la conmemoración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil este domingo 2 de abril -fecha en la que cumple 19 años de trayectoria- coincide con el montaje del stand de la editorial en la Feria del Libro de Bolonia, el principal escaparate en el segmento de la literatura para niños y jóvenes.

Del 3 al 6 de abril, el stand de KALANDRAKA en Bolonia mostrará a editores, agentes, libreros, bibliotecarios y mediadores de todo el mundo su producción más novedosa, además de organizar actividades propias: firmas de libros con Gabriel Pacheco, Rebeca Luciani, Zuzanna Celej o André Neves, entre otros creadores; presentación en la libraría Trame del libro “Los tres cerditos” con los autores Xosé Ballesteros y Marco Somà; y ya fuera del marco de la feria, un encuentro formativo para educadores con el poeta Antonio Rubio, en el Instituto Municipal de Educación de Bolonia.

OTRAS ACTIVIDADES

Con motivo del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, KALANDRAKA ha programado más iniciativas en distintas ciudades: hoy viernes y mañana sábado habrá sesiones de cuentacuentos en la librería LIBROS PARA SOÑAR de Vigo, en la Galería Sargadelos de Santiago de Compostela en el marco de la XVII Campaña Municipal de Animación a la Lectura, en la libraría Abacus de Mataró y en el ESPACIO KALANDRAKA de Madrid.

Durante este mes de abril dedicado al libro y la lectura, el espacio cultural de KALANDRAKA en el Barrio de las Letras ofrecerá una exposición de las ilustraciones de Elizabeth Builes para el poemario “Arroz con leche”, con el que Natalí Tentori ha ganado el IX Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños y Niñas. También acogerá un homenaje póstumo a la poeta Isabel Escudero con la cantautora Quesia Bernabé, que interpretará algunos de sus poemas

 


 

Libros traducidos a outras linguas

Os libros de autores galegos como Paula Carballeira, Pilar Martínez ou Pinto & Chinto xa se poden ler en chinés e alemán, ou en francés no caso do suízo afincado en Galicia Marc Taeger, ou o recente Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado en grego. Son algunhas das traducións que KALANDRAKA foi recibindo nos últimos meses procedentes da venda de dereitos dos ‘Libros para soñar’ a outras linguas.

Mais tamén é posible atopar libros de KALANDRAKA publicados por editoras de Estonia, Eslovenia, Corea ou Xapón, entre outros países.

Esta dimensión internacional é froito da presenza de KALANDRAKA nas feiras máis importantes do sector do libro que se celebran no mundo. Precisamente, a conmemoración do Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil este domingo 2 de abril -data na que cumpre 19 anos de traxectoria- cadra coa montaxe do stand da editorial galega na Feira do Libro de Boloña, o principal escaparate no segmento da literatura para nenos e mozos.

Dende o 3 ao 6 de abril, o stand de KALANDRAKA en Boloña amosará a editores, axentes, libreiros, bibliotecarios e mediadores de todo o mundo a súa produción máis novidosa, ademais de organizar actividades propias: firmas de libros con Gabriel Pacheco, Rebeca Luciani ou André Neves, entre outros creadores; presentación na libraría Trame do libro “Os tres porquiños” cos autores Xosé Ballesteros e Marco Somà; e xa fóra do marco da feira, un encontro formativo para educadores co poeta Antonio Rubio, no Instituto Municipal de Educación de Boloña.

OUTRAS ACTIVIDADES

Co gallo do Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, KALANDRAKA ten programadas máis iniciativas en distintas cidades: hoxe venres e mañá sábado haberá sesións de contacontos na libraría LIBROS PARA SOÑAR de Vigo, no ESPACIO KALANDRAKA de Madrid, na libraría Abacus de Mataró e na Galería Sargadelos de Santiago; esta última, dentro da axenda da XVII Campaña Municipal de Animación á Lectura.

Unha exposición de ilustracións e libros, sesións de contacontos, obradoiros de escrita creativa e de ilustración para escolares e xornadas formativas para o profesorado completan o programa da Campaña, que tamén abrangue a convocatoria do X Premio Internacional Compostela de Álbums Ilustrados, cuxo prazo de presentación de traballos rematará o 12 de maio e o fallo do xurado darase a coñecer na última quincena de xuño.


XVII Campaña de Animación á Lectura en Compostela

A XVII Campaña Municipal de Animación á Lectura do Concello de Santiago de Compostela -organizada polo Departamento de Educación e Cidadanía e por KALANDRAKA, coa colaboracion da Fundación Sargadelos- vén de poñer en marcha as sesións de contacontos, de ilustración e de escrita creativa coa participación de alumnado dos colexios de Fontiñas, Lamas de Abade e Vite 1, respectivamente. Ata o 13 de maio, data de clausura da programación, a Galería Sargadelos fica convertida nun “pequeno museo” onde se expoñen ilustracións e instalacións artísticas relacionadas cos libros protagonistas da Campaña, entre os que destaca a obra da que se tomou o lema deste ano, “Unha última carta”, coa que os gregos Antonis Papatheodoulou e Iris Samartzi gañaron o IX Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado.

XVII Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago

XVII Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago

A figura do Señor Costas, protagonista de “Unha última carta”, recibe os nenos e as nenas na escalinata da Galería Sargadelos

 

Uns 10.000 nenos e nenas de Santiago e da bisbarra compostelá participarán ao longo das próximas semanas nas actividades concertadas cos centros de ensino. Precisamente, o profesorado está convocado a unha sesión de presentación que se celebrará mañá martes, día 28, ás 18:30 horas. O Departamento de Educación e Cidadanía do Concello de Santiago e KALANDRAKA exporanlle á comunidade educativa os libros e as estratexias que centrarán as sesións, para que estas propostas poidan ter continuidade nas aulas durante o curso escolar.

XVII Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago

XVII Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago

Bea Campos e Paulo Méndez dinamizan a sesión de contos e música

 

Para os docentes tamén se organizou unha charla formativa, o vindeiro 25 de abril ás 18:30 horas, a cargo do escritor e comunicador ambiental Antonio Sandoval, autor do álbum “A árbore da escola”. O lema da súa intervención é “A necesidade da naturalización do entorno escolar”.

XVII Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago

XVII Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago

Ademais das actividades diarias de contacontos e música para escolares de Educación Infantil, primeiro e segundo de Primaria, dos obradoiros de ilustración para alumnado de terceiro e cuarto, e dos talleres de escrita creativa para rapaces e rapazas de quinto e sexto, entre o 2 e o 4 de maio os contacontos tamén se desprazarán ás Escolas Infantís de Conxo, Fontiñas, Polígono do Tambre, Salgueiriños, San Roque e Tras Parlamento para achegarlles historias e melodías aos máis cativos.

XVII Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago

XVII Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago

XVII Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago

O artista plástico Pablo Otero imparte os obradoiros de ilustración, inspirados na obra “As cidades invisibles” de Italo Calvino

 

Como cada ano, a Campaña de Animación á Lectura ábrese á participación das familias, que poderán visitar a exposición e gozar dos contacontos. Haberá dúas sesións para bebés de 0 a 3 anos o sábado 29 de abril ás 11:30 e ás 12:30 horas, con asistencia previa inscrición no Departamento de Educación do Concello. Para nenos e nenas a partir de 4 anos, profesorado e público en xeral, o sábado 1 de abril, na véspera do Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, haberá outra sesión de contos e música a partir das 12:00 horas.

XVII Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago

XVII Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago

XVII Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago

Os obradoiros de escrita creativa animan os escolares a imaxinar un lugar e un destinatario para unha carta que eles redactan e completan cun mapa

 

Nesta edición tamén colabora Correos, que dispuxo unha edición especial de postais ilustradas co cartel da Campaña para que o público infantil poida escribir nelas e depositalas no buzón instalado na sala de actividades, ao pé dunha recreación da oficina postal representada no libro “Unha última carta”.

XVII Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago

O alcalde de Santiago e o concelleiro de Educación e Cidadanía, Martiño Noriega e Manuel Dios, respectivamente, acompañados por representantes da Corporación Municipal, da Fundación Sargadelos e da delegación de Correos, acudiron á inauguración desta XVII Campaña de Animación á Lectura

 

X PREMIO COMPOSTELA

No marco da XVII Campaña Municipal de Animación á Lectura o Departamento de Educación e Cidadanía e KALANDRAKA convocaron o X Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, cuxo prazo de envío de traballos rematará o 12 de maio. Está aberto á participación de autores e ilustradores de todo o mundo que presenten obras orixinais e inéditas escritas en calquera lingua oficial da Península. O fallo do xurado coñecerase na última quincena de xuño.

XVII Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago

Na recta final da visita guiada á exposición de libros e ilustracións, unha das salas está dedicada a “Canta connosco!” de Migallas Teatro, con ilustracións de Óscar Villán

 

O peche da Campaña “Unha última carta” será o sábado 13 de maio ás 12:00 horas. Os contos, a música -coa colaboración do alumnado da Escola Municipal de Música- e outras sorpresas animarán a xornada de despedida.

XVII Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago

A Campaña Municipal de Animación á Lectura do Concello de Santiago persegue achegar a lectura e a escritura aos nenos e nenas, nun marco agradable e motivador que favoreza a escoita, ademais de poñer en valor as creacións plásticas, literarias e musicais, favorecendo que o público infantil desenvolva unha conciencia crítica e selectiva das súas lecturas. Tampouco se descoida a importancia da tradición oral como vehículo de transmisión do noso patrimonio cultural inmaterial.

XVII Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago