Presentación de "A utilidade do inútil"

A colección Ágora do selo FAKTORÍA K, que reúne obras enfocadas á reflexión e ao pensamento crítico, vén de incorporar un novo título: A UTILIDADE DO INÚTIL, de Nuccio Ordine. Con motivo da participación do autor na segunda edición das xornadas internacionais Compostela Dialogues in Higher Education, organizadas polo Grupo Compostela de Universidades, Nuccio Ordine presentará A UTILIDADE DO INÚTIL o vindeiro xoves 24 de setembro, ás 19:00 horas, na Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago.

A UTILIDADE DO INÚTIL, traducido ao galego por Carlos Acevedo, é un manifesto que reúne citas e reflexións colleitadas por Ordine ao longo da sua traxectoria como profesor e investigador. Está estruturado en tres partes: unha primeira sobre a útil inutilidade da literatura e a achega de personaxes do eido da cultura; outra que trata a repercusión da lóxica do beneficio no ámbito do ensino, da investigación e das actividades; e por último, unha mostra de clásicos que tiveron efectos destrutivos na dignitas hominis, a través da “ilusión da riqueza” e da “prostitución da sabedoría”.

Nuccio Ordine rexeita a actual ditadura do beneficio e do utilitarismo, que invadiu todos os aspectos da vida. O autor propón reflexionar sobre a importancia daqueles coñecementos que aparentemente non producen beneficios materiais, malia que nesta sociedade global só se considera útil aquilo do que se obtén unha contraprestación. Ante a crise do sistema, A UTILIDADE DO INÚTIL reivindica que -agora máis que nunca- precísanse coñecementos que nutren o espírito e procuran o ben común, o respecto, a solidariedade e a paz. Un manifesto que chama a loitar contra a corrupción causada polo diñeiro e polo poder.

Nuccio Ordine (Calabria, 1958) é profesor, filósofo e experto no Renacemento e na figura do pensador Giordano Bruno. Actualmente imparte clases de Literatura Italiana na Universidade de Calabria e colabora co Centro para o Estudo do Renacemento Italiano da Universidade de Harvard e da Fundación Alexander von Humboldt, entre outras institucións académicas europeas. É autor de varios libros que foron traducidos e publicados en numerosos países. Entre as distincións que recibiu figuran o Premio Rombiolo, o de Cabaleiro da Lexión de Honra e Comendador da Orde ao Mérito da República Italiana. Escribe periodicamente no diario Corriere della Sera.

Na seguinte entrevista realizada o pasado mes de xullo, da que se publicou un fragmento no xornal Sermos Galiza, Nuccio Ordine xustifica a pertinencia e a necesidade deste libro, ao tempo que reflexiona sobre os desafíos actuais no contexto internacional.  Dende KALANDRAKA, agradecemos o interese da xornalista cultural Carme Vidal, autora do cuestionario, e a colaboración de Rochana Bassi na tradución das palabras do autor.

Nuccio Ordine

«Só o saber pode facilitarche unha conciencia crítica»

Carme Vidal: Os manifestos son textos que nacen cun obxectivo. O seu libro persegue a vontade de defender a filosofía e outros saberes humanísticos e científicos? Están nunha situación de perigo que fai urxente ese manifesto?

Nuccio Ordine: Creo que estamos nunha situación de perigo. Cada vez máis, na nosa sociedade, conta só o beneficio. Como imos decatarnos de cando algo é útil e de que é considerado inútil? Chega con ver os balances dos gobernos. Cando os gobernos elaboran os orzamentos, os recortes caen sobre cousas que consideran inútiles. E onde se recorta? Pois recórtase na escola, na universidade, na investigación científica, nas excavacións arqueolóxicas, nas bibliotecas, nos conservatorios e nos grandes arquivos de Estado. É dicir, en todas as cousas que non dan un beneficio económico inmediato. Cousas que, finalmente, considéranse inútiles. Por iso o manifesto é un berro de alarma, unha chamada á defensa. Temos que reaccionar e temos que intentar impedir que esta ideoloxía nefasta poida destruír estes saberes, considerados inútiles, como a literatura, a música, a filosofía, a arte… Todo o que significa cultura en xeral… A escola, a educación, a universidade. Porque, en cambio, son saberes dos que a humanidade ten necesidade.

CV: Que razóns teríamos para asinar este manifesto que é “A utilidade do inútil”?

NO: Pois hai tantísimas razóns, e están á vista de todos. Se imos continuar por este camiño, acabaremos por desertizar o espírito e por crear unha humanidade deshumanizada. Temos simplemente que ver o que sucede ao noso arredor. A falta de humanidade e a violencia son a miúdo fillas da ignorancia. Todos estamos asistido aos tráxicos sucesos destes tolos fundamentalistas que, con martelos neumáticos, destruían as áreas arqueolóxias e os monumentos que son Patrimonio da Humanidade. O froito desta violencia non se discute. É o feito de que aquelas persoas son ignorantes; non saben que ese patrimonio non ten nada que ver coas súas loucuras fundamentalistas.

Por outra parte, é necesario dicir que toda esta concepción que nós temos hoxe da educación e da universidade, por desgraza, vén posta a proba pola dura lóxica utilitarista. Refírome a que a mesma linguaxe corrompeu a escola e a universidade. É posible que un estudante que se matricula na universidade as dúas primeiras palabras coas que entra en contacto sexan créditos (universitarios) e prazos? É posible transformar o proceso educativo nunha lóxica de tipo empresarial? Estes son os motivos polos que deberiamos asinar unha defensa dos saberes inútiles.

Recórtase na escola, na universidade, na investigación científica, nas excavacións arqueolóxicas, nas bibliotecas, nos conservatorios e nos grandes arquivos de Estado… En todas as cousas que non dan un beneficio económico inmediato

Pero a mesma argumentación serve tamén para a ciencia. Cada vez máis déixase de financiar a investigación de base. Hoxe en día as Admnistracións Públicas dinlles á universidade e aos grandes centros de experimentación: buscade diñeiro para financiar as vosas investigacións. Pero se unha multinacional financia unha investigación universitaria é normal que logo queira un produto, e que o queira tamén en tempos moi breves.

Sen embargo, os grandes descubrimentos que revolucionaron a Historia da Humanidade naceron de investigacións teóricas que, se un naquel momento preguntara a quen as realizaba para que servían, respondería que non servían para nada. Por exemplo, todos dicimos que Marconi inventou a radio, pero Marconi non inventaría nada de nada se antes ca el non estiveran Maxwell e Hertz cos seus estudos sobre as ondas electromagnéticas, que foron as que lle abriron a Marconi a posibilidade de facer os descubrimentos que fixo. Se alguén lles tivera preguntado a Maxwell  e a Hertz para que servían as cousas que estaban facendo, responderían -con moita inxenuidade- que para nada.

Por iso digo que se non seguimos adiante coa investigación de base, se non cultivamos eses saberes que son considerados inútiles, como a música, a arte, a filosofía, a literatura, estamos desertizando a humanidade e imos construír unha humanidade deshumanizada.

Se non seguimos adiante coa investigación de base, se non cultivamos eses saberes que son considerados inútiles, como a música, a arte, a filosofía, a literatura, estamos desertizando a humanidade

CV:  Cal é entón a función hoxe, poñamos por caso, da “filosofía”?

NO: A función da filosofía é, como dicía Aristóteles, fundamentalmente a de facer entender que o saber, o coñecemento, ‘non serve’, non ten unha utilidade inmediata. Que quere dicir ‘non serve’? Que non é servil, que o coñecemento non é servo de ninguén.

Nun mundo coma o noso, no que un mozo que ten que matricularse na universidade ou no instituto, a primeira cousa que che pregunta é “para que me vai servir o latín ou o grego”? Ou “para que me vai servir a literatura ou a filosofía”? Fronte a estas preguntas, un pode responder exactamente como faría Aristóteles: que estes saberes non serven para un obxectivo servil, senón que o obxectivo que teñen é facernos ser homes e mulleres libres, capaces de dicir non; homes e mulleres anticonformistas.

Porque só o saber pode facilitarche unha conciencia crítica e, por tanto, unha capacidade de poder afrontar as cousas do presente e propoñer novas solucións.

O elemento creativo é un elemento fundamental e importante, por iso as asignaturas humanísticas teñen que potenciarse

CV:  Vostede é moi crítico coas reformas dos planos de estudo que cercenan a presenza das humanidades. A LOMCE que se está a impoñer no noso sistema educativo é unha delas. Como convencería a un goberno para que mude esa dirección no ensino?

[NOTA: A LOMCE non existe en Italia, é un tema español. Preguntáronlle con referencia á nova modificación da Lei de Educación en italia, que propón o goberno de Matteo Renzi e que é coñecida dende o goberno como a ‘buona escuola’. Pero a óptica de modernización desta lei é similar á LOMCE porque as liñas vertebrais díctanas os informes Pisa]

NO: Está claro que o que nós teriamos que facer é ver as alternativas que toman os países tecnoloxicamente máis avanzados. Pensemos en Corea do Sur, que nestes momentos está facendo un grande investimento nas ciencias humanas. Por que? Porque en Corea do Sur entenderon ben que o progreso científico e tecnolóxico está indisolublemente ligado a un aspecto importante do pensamento, que é a creatividade. Se nós non incrementamos a creatividade, se nós non incentivamos a ‘curiositas’ dos estudantes, e se formamos técnicos especialistas soamente en micro-temas, para resolver un micro-problema, é normal que o progreso que acadaremos será un progreso fortemente limitado.

Mesmo os economistas decatáronse de que, na actualidade, fronte aos escenarios cambiantes do mercado, un economista recén licenciado que recibira unha formación máis ríxida, terá máis dificultades para entender os cambios deste mercado, fronte a un licenciado en Linguas Clásicas.

Non é casualidade que nas universidades de Oxford e de Cambridge os licenciados atopen traballo sen problemas na City [de negocios] de Londres,  onde se prefire a estes licenciados, que non a aqueles que saen das grandes escolas de Economía. O elemento creativo é un elemento fundamental e importante, por iso as asignaturas humanísticas teñen que potenciarse.

En toda Europa os partidos que vencen son racistas e xenófobos; defenden no seu programa a expulsión dos estranxeiros porque sosteñen os seus líderes que veñen a roubarnos o diñeiro

Como explicaba Einstein, o drama é que a escola e a universidade non deben formar soamente profesionais; deben formar sobre todo persoas libres, que teñan capacidade de raciocinio, que poidan pensar coa súa propia cabeza. Neste sentido, Eisntein, un dos maiores científicos da Historia da Humanidade, di que para poder facer ciencia é necesario que haxa persoas cultas e curiosas; non fala de especialistas. Con estes argumentos que estou dando, abondaría para facer entender que, se queremos aumentar a curiosidade e a creatividade, e por tanto, incrementar a capacidade de adaptación aos escenarios cambiantes e  repentinos, necesitamos mentes creativas e elásticas.

CV:  A sociedade está xa demasiado contaxiada desa “lóxica dos beneficios”. Podemos camiñar cara un futuro no que o éxito non se mida en euros?

NO: Por desgraza, hoxe o verdadeiro éxito está ligado ao diñeiro. A ‘dignitas hominis’, sen embargo, non se mide coa conta bancaria. A ‘dignitas hominis’ mídese coa capacidade que os seres humanos teñen para abrazar os grandes valores: a xustiza, a solidariedade e a tolerancia. Se hoxe vemos o que está sucedendo en Europa; esta idea de facer diñeiro, de perseguir o diñeiro, está desencadeando unha forma de egoísmo terrible. De tal maneira que en toda Europa os partidos que vencen son racistas e xenófobos, é dicir, partidos que defenden no seu programa a expulsión dos estranxeiros. Porque sosteñen os seus líderes que veñen a roubarnos o diñeiro. Argumentos que non son verdade, pero que a xente que neste momento sofre a crise económica, non é quen de comprender. Así que estes partidos cobardemente desencadean a guerra dos pobres contra os pobres, aproveitándose do sufrimento.

O valor da solidariedade e da tolerancia está presente na literatura, na filosofía e na música. Os fermosísimos experimentos feitos por Daniel Barenboim, que puxo xuntos nunha orquestra a israelís e a palestinos; ou ben o experimento do mestre Claudio Abbado en Venezuela, onde tantos nenos das favelas destinados a converterse en delincuentes, chegaron a ser excelentes intérpretes. A música é algo que pode irmandar, ao igual que a literatura, a cultura e os clásicos.

Hai que pensar nos grandes valores que nos unen, que son valores culturais

Penso, por exemplo, que cando lemos a Shakespeare en España, en Italia ou en Grecia, Shakespeare non é inglés, senón que pertence a cada un de nós. Cando lemos a Homero, xa non é grego. Cando lemos a Dante e a Petrarca non son italianos. Son eses grandes valores que te fan entender as raíces comúns dunha Europa que é a Europa da cultura. Por tanto, é moi importante evitar reducir todo ao proveito económico e ao diñeiro. O que hai que facer, en cambio, é pensar nos grandes valores que nos unen, que son valores culturais.

CV:  Vostede fala da “barbarie” do útil que chega a afectar ás relacións sociais e personais. Como loitar contra o imperio do utilitarismo?

NO: É suficiente con ler as análises feitas por Eugène Ionesco nunha pasaxe que cito no meu libro. Cal é o retrato do home moderno? O home moderno corre, o home moderno non ten tempo. Os únicos esforzos que fai o home moderno dedícaos a facer diñeiro. É unha fermosa imaxe metafórica de Ionesco ver as persoas que deben acadar unha meta, pero xa non son quen de ver nada que se lles cruce polo camiño. Nesta visión do mundo, por desgraza, os nosos movementos, xestos e pensamentos están exclusivamente dominados pola idea de acadar o útil, de facer algo a cambio de algo. Palabras como gratuíto ou desinteresado, son palabras que saíron do noso vocabulario… Pero nós non podemos vivir sen o gratuíto, sen o desinteresado. Non podemos vivir sen a beleza ou sen a harmonía.

Cando me refiro á idea de ir escoitar un concerto, non serve para nada. Dende logo, non serve para facernos gañar diñeiro. Pero esa música fainos vibrar no máis íntimo, probablemente terá sobre nós un efecto extraordinario, axudaranos a ser máis humanos. Pero sobre todo, axudaranos a cultivar a beleza; e o fermoso apreciámolo non porque nos dea diñeiro, senón porque é femoso en si mesmo.

A escola e a universidade son ocasións para intentar seren mellores

CV:  O saber fainos mellores, afirma. O obxectivo das Universidades é entón facer boas persoas?

NO: Por desgraza, actualmente, as universidades e as escolas teñen unha consideración empresarial. E cal é o significado de empresa? Significa que hai un xerente, un presidente, un rector, que deben conseguir cadrar as contas e, sobre todo, deben achegar unha serie de servizos para acadar o obxectivo que os clientes desta empresa perseguen. E quen son os clientes? Os estudantes. Dá a sensación de que matricularse na universidade ou na escola dependa da obtención dun diploma ou dunha licenciatura que é necesario adquirir.

Cada ano, o primeiro día de clase, pregúntolles aos meus alumnos do primeiro ano: por que viñestes á universidade? Intento que os meus estudantes entendan que á universidade non se vén a sacarse unha licenciatura; que á escola e ao instituto non se matricula un para sacarse un diploma. A escola e a universidade son ocasións para intentar seren mellores. Logo, quen consegue realmente ser mellor é normal que obterá mellores resultados. E é normal que terá un posto de honra na sociedade, pero porque terá mellorado. Pero se un vén á escola ou á universidade co obxectivo final de obter un diploma ou unha licenciatura, estaremos corrompendo os rapaces dende o principio, e estarémolos corrompendo no inicio da súa experiencia vital.

Nós non temos necesidade dunha escola-empresa. Sobre todo porque o concepto de escola-empresa é perigoso: por exemplo, se mañá o rector dunha universidade comproba que nunha materia, unha lingua moi importante como o sánscrito, só ten dous estudantes, o rector dirá -segundo unha lóxica de empresa- que non pode permitirse o luxo de pagar un profesor con só dous estudantes, e eliminará a asignatura de sánscrito. Se logo resulta que só hai dez estudantes de grego, o que tamén fará será eliminar a asignatura de grego. Se quedan trece de latín, tamén se eliminará o latín… E así sucesivamente.

A lóxica empresarial non se pode aplicar ao saber

 

Pero isto significará que dentro de cen anos, cando morran os últmos que coñecían o sánscrito, o grego e o latín, teremos un mundo de ignorantes onde ninguén sexa quen de ler unha inscrición cando haxa un descubrimento arqueolóxico.

Así que un ten que entender que a lóxica empresarial non se pode aplicar ao saber, porque se esa cátedra de sánscrito ten dous estudantes, temos a obriga moral de seguir mantendo vivo o sánscrito. E fomentar o estudo desta lingua aínda que só haxa dous ou tres estudantes.

O deber da escola non é preparar individuos en serie, persoas que repitan coma loros as mesmas cousas,  como parecen pretender as últimas reformas lexislativas. Nós, en cambio, o que temos é necesidade de crear individuos libres, heréticos, que se alonxan da senda oficial. Cando digo herético dígoo na acepción etimolóxica do termo en grego (αἱρετικός): o que elixe, o que é quen de dicir que non, o que é quen de entender. Para facer isto temos que tomar un camiño completamente oposto.

Temos é necesidade de crear individuos libres, heréticos, que se alonxan da senda oficial

Aquí refírome ao ultimo proxecto de Lei do goberno italiano que considera que os mozos teñen que especializarse xa a partir da Secundaria. Coa va ilusión de que desta forma introduciranse no mundo do traballo. É unha gran estupidez. Dobregar a escola ás necesidades temporais do mercado laboral é unha batalla perdida dende o inicio porque, cando finaliza o ciclo formativo dunha persoa despois de dez anos, a tendencia do mercado terá cambiado completamente.

Nuccio Ordine

CV:  Outórgalle ao coñecemento a condición de resistencia fronte á corrupción. Interesa por iso a quen se aproveita do poder non fomentalo?

NO: Creo que a corrupción non se pode combater só coas leis. As leis axudan, pero a corrupción só se pode combater formando os mozos e as mozas na adopción dos grandes valores que manteñen viva a sociedade. Antes facía mención a eles: a xustiza, a solidariedade humana, a tolerancia. Se só formamos mozos e mozas no culto ao diñeiro, é normal que logo, quen se atope nunha situación de poder, se aproveite deste poder para deixarse corromper.

Se vemos o que está sucedendo hoxe, cando nos din que xa non hai diñeiro abondo para a educación, a cultura, o teatro… É unha gran mentira.  O Tribunal de Contas italiano dinos que gastamos 60 mil millóns anuais en corrupción e 180 mil millóns en evasión fiscal. Bastaría simplemente con formar personas de ben para ter un dos países máis ricos do mundo. Se tiveramos persoas que non roubaran e que pagaran os impostos, non necesitaríamos facer ningún recorte. Teriamos os miles de millóns necesarios para intentar darlle osíxeno á cultura e para intentar formar novas xeracións pendentes do ben común, que é o que hoxe realmente falta; porque o egoísmo é o inimigo do ben común.

A corrupción só se pode combater formando os mozos e as mozas na adopción dos grandes valores que manteñen viva a sociedade

CV:  Nese sentido, os recortes na educación e na cultura atentan contra o propio concepto de democracia?

NO: Non hai dúbida. O discurso que pronunciou Victor Hugo na Asamblea Xeral francesa no século XIX é tremendamente actual; parece que o escribira onte. Victor Hugo di que, precisamente nos momentos de crise económica, e dos valores, e da moral, coma os que estamos vivindo nos nosos días, é cando os recursos para a escola e para a universidade teñen que redobrarse, non recortarse. Victor Hugo dános a  entender que o crecemento cultural significa automaticamente crecemento cultural, e crecemento da civilización e da democracia, porque son cousas que van unidas, unha é consecuencia da outra.

Nun mundo egoísta, no que cada un pensa en si mesmo e na súa propia familia exclusivamente, é normal que os vínculos de solidariedade e de democracia se perdan e se disolvan dentro do propio país. É o que está sucedendo en Europa en relación ao tema da inmigración: que deixaron soa a Italia e que o resto dos países non cumpren co seu deber é un tema evidente.

CV: Que efecto ten aplicar esa primacía do utilitarismo ao sistema educativo?

NO: Na miña opinión, a función da educación perde a súa esencia. Pérdese o valor universal do saber, e a  súa función social. A educación serve, sobre todo, para que os mozos e as mozas entendan que máis aló da nosa experiencia persoal e intransferible, que máis aló do país no que vivimos, existen grandes valores universais que debemos asumir e interiorizar.

Co diñeiro pódese mercar todo, agás o saber, que esixe un esforzo persoal que ninguén pode facer no teu lugar

Os filósofos do Renacemento foron un grande exemplo no que estou dicindo. Giordano Bruno dicía: “Para o verdadeiro filósofo, calquera territorio é a súa patria”. Cal é a miña patria? A miña patria é o lugar onde podo filosofar en liberdade, onde podo pensar como home libre. E sen embargo, Giordano Bruno firmaba os seus libros como “il nolano”: quere dicir que estraba moi ligado á sua cidade natal, Nola, nas proximidades de Nápoles. E aquí está a clave do que digo: reivindicar as propias raíces sen perder de vista o universal. O feito de que somos cidadáns de Europa e do mundo.

CV: Que non se poidan comprar outórgalle un poder revolucionario e resistente ao saber?

NO: Estou convencido de que si. Polo menos, por tres boas razóns: o saber é unha forma de resistencia ao utilitarismo.

A primeira razón é aquela que, practicamente os que nos dedicamos ao ensino, vivimos coa nosa experiencia: en cada esquina do mundo prodúcese cada día un pequeno milagre. O milagre é que eu podo entrar na clase e podo ensinar o teorema de Pitágoras sen perdelo. Que significa isto? As leis do mercado son leis nas que sempre hai unha perda e un beneficio. Se vou mercar un coche, perdo o diñeiro e levo un coche. Quen me vende o coche, perde o coche pero colle o diñeiro do coche. No saber, en cambio, non só se enriquece quen recibe, senón tamén quen dá. Porque un profesor que ensina durante toda a súa vida aprende dos seus estudantes. Así que, a lóxica do mercado resulta completamente anulada dentro deste milagre que é a transmisión do saber; que é o ensino.

Os grandes filósofos entenderon a diversidade de linguas e de culturas, de comidas, de vestiarios, como unha riqueza, non como un obstáculo

A segunda razón é que co diñeiro pódese mercar todo, agás o saber, o coñecemento. O saber esixe un esforzo persoal que ninguén pode facer no teu lugar. Se queres coñecer e aprender, tes que pasar por ese esforzo ineludiblemente. Aínda que chegue o xeque máis rico do mundo e me diga: “Profesor, voulle facer un cheque en branco e vostede fai de min unha persoa culta”, sería imposible abrirlle a cabeza para introducirlle nela o saber, se el non quere facer o esforzo. O diñeiro non compra o saber, por tanto, podemos dicir que o saber é unha forma de resistencia.

O terceiro exemplo, que é o mais fermoso, ofrécenolo un Premio Nobel: o dramaturgo irlandés George Bernard Shaw. Imaxinemos que dous mozos galegos saen da casa cada un cunha mazá. Chegan á escola, intercambian as mazás e volven pola tarde á casa cunha mazá. Mudemos agora de escenario. Imaxinemos dous mozos galegos que saen da casa cada un cunha idea. Chegan á escola, intercambian as ideas, e volven á casa pola tarde cada un con dúas ideas. Isto quere dicir que o saber non empobrece a ninguén, máis ben enriquece sempre a todos os actores do saber.

CV: Os seus argumentos, serían válidos tamén para a defensa de culturas minorizadas, tamén no ensino? A globalización está a levar non só ao imperio do “útil” senón tamén, no ámbito cultural, á primacía dunha cultura única que acaba tamén co saber?

NO: Dende logo. Moitos pensadores sentiron horror ante a perspectiva de ter un mundo monolingüe. Un mundo cunha soa relixión, un mundo cunha única cultura. Un mundo dese tipo sería perigoso. Porque non existiría a dialéctica, nin a pluralidade, nin o intercambio, nin a discusión. En cambio, os grandes filósofos entenderon a diversidade de linguas e de culturas, de comidas, de vestiarios, como unha riqueza; non como un obstáculo para o crecemento da humanidade. Esta é a razón pola que hai que defender as linguas e as culturas. É moi importante porque só a diversidade pode darnos a perspectiva dun mundo diverso, plural, aberto e rico no que nós aprendemos a base de confrontarnos cos demais.

É a vella Europa da cultura a que agora, a Europa das bancas e das finanzas, está matando

CV: Estase a falar da posibilidade de que Grecia saia da UE e volvemos a un tempo no que o sistema monetario é o que impera. Fronte iso, vostede defende que unha Europa sen Grecia sería impensábel, xa que os saberes occidentais teñen as súas raigames na lingua e a civiliación gregas.

NO: Esta danza á que asistimos dende hai meses sobre Grecia explica ben ás claras o fracaso de Europa. Hoxe parece que Europa teña só un parámetro para incluír o excluír os seus membros: quen paga a débeda ou quen non a paga. Non importan outros parámetros. Ninguén se pregunta se sería posible imaxinar unha Europa sen Grecia. Na miña opinión, sería imposible imaxinar unha Europa sen Grecia. Todo o que facemos, todas as nosas discusións, todos os termos conceptuais que manexamos, funden as súas raíces na cultura grega.

Temos unha débeda enorme cara a Grecia; independentemente de que Grecia fora administrda por políticos corruptos; non ten nada que ver.

A vara de medir non pode ser soamente o pago da débeda.  Unha europa sen Grecia, sen Italia, sen España,  ou sen Portugal, por se non tiveran pagado a débeda, non sería Europa . Daquela, cando é que se constrúe Europa coma unha verdadeira Europa? En que momento? No Renacemento xa existía unha Europa da cultura. Erasmo saía de Rotterdam para publicar os seus libros en Venecia, Suiza, Inglaterra; e o mesmo facían Giordano Bruno e Tommaso Campanella. Os grandes filósofos europeos consideraban o espazo europeo como un territorio de intercambio, de encontros e desencontros sobre os máis variados temas culturais. Por tanto, Europa non é un concepto ligado ao sistema bancario, ás finanzas ou aos intercambios comerciais. A Europa da cultura existe dende hai moitísimos séculos. E é esta vella Europa a que agora, a Europa das bancas e das finanzas, está matando.

Coido que apoiarse neses antigos modelos pode servir de inspiración para cambiar de ruta nun momento no que se navega a ollo, no que se perdeu o sentido dun obxectivo, porque faltan os valores que inspiraron a Unión Europea.

"A utilidade do inútil", de Nuccio Ordine (Faktoría K)

 


"Orejas de mariposa", de Luisa Aguilar y André Neves (Kalandraka).

Comunicado del subsecretario del Ministerio de Educación del Gobierno de Italia, Davide Faraone, sobre la retirada de los libros del programa “Leer sin estereotipos” de las escuelas municipales infantiles por orden del alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro:

“Lejos de crear polémica y para dejar clara esta cuestión, la circular enviada los últimos días desde el Ministerio de Educación, Universidad e Investigación a las escuelas, es muy clara: son los dirigentes educativos, los profesores y los padres y madres, quienes han de tomar cualquier decisión que tenga que ver con la oferta educativa y formativa en una escuela. Esto concierne también a los libros y a las bibliotecas escolares. Ningún alcalde puede intervenir en ese sentido, ni mucho menos decidir qué libros pueden estar o no en el interior de un centro escolar: es un ámbito de decisión de la comunidad educativa, formada por las familias y los trabajadores de la escuela.

No existe ninguna llamada teoría de género; concretamente, no sé a qué se refieren con ese término. En la escuela debe haber respeto por la dignidad de todas las personas y de todas las diferencias, contra toda discriminación o violencia”.

Desde KALANDRAKA queremos agradecer la solidaridad, el apoyo y la sensibilidad de todas las personas que -especialmente con sus mensajes a través de las redes sociales- han expresado su malestar por la censura de “Orejas de mariposa” y las demás obras que conforman el programa “Leer sin estereotipos”; que han compartido su experiencia de lectura positiva y gratificante, bien en el hogar, bien en las aulas o las bibliotecas; o que han mostrado su preocupación por el recorte de las libertades al que han asociado esa desacertada medida del Ayuntamiento de Venecia.

La campaña en Change.org ha sido un éxito y hay que agradecer también la contribución de las personas que han podido sumarse a la recogida de firmas, ya que en tan solo tres días se superaron las 30.000 adhesiones.

¡Objetivo conseguido!

Campaña en change.org

 


"Orejas de mariposa": Luisa Aguilar & André Neves (Kalandraka).

Orejas de mariposa”, con texto de Luisa Aguilar e ilustraciones de André Neves, es uno de los 49 títulos que el nuevo alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, ha retirado de las guarderías y de las escuelas municipales de Educación Infantil por estar incluido en el programa “Leer sin estereotipos”, desarrollado por el anterior gobierno local. Se trata de una de las obras más demandadas, recomendadas y elogiadas del catálogo de KALANDRAKA, seleccionada por el Plan Nacional de Lectura en Portugal y finalista en Italia del Premio Nacional Cittá di Bella.

Su decisión ha causado un gran malestar social, especialmente entre educadores, especialistas en literatura infantil-juvenil y lectores. Hasta el punto de que se ha puesto en marcha una campaña en la plataforma Change.org que solicita la colaboración de la ciudadanía para instar a la ministra de Educación italiana, Stefania Giannini, a que se pronuncie sobre esta polémica y a que envíe una circular a todas las escuelas desautorizando al alcalde de Venecia.

Campaña Change.org

“Me parece anacrónico y grotesco imponer una censura tan cobarde a libros que hay que dar a conocer a los pequeños lectores”, ha explicado la promotora de esta campaña, la actriz Martina Galletta, contraria a esta “lista negra” que alimenta “la ignorancia, el miedo y la discriminación”, ha argumentado en la exposición de su iniciativa, que se presenta con el lema Los libros, de cualquier “género”, se leen… ¡no se censuran!

El programa sobre la diferencia de género en la Educación Infantil fue ideado en 2014 por la ex-concejala de Derechos Civiles y Lucha contra la Discriminación en el Ayuntamiento de Venecia, Camilla Seibezzi. Según la anterior edil, “un equipo de pedagogos y de psicólogos escogió cuidadosamente los títulos que, tras un curso de formación para los docentes, fueron entregados a las escuelas”.

Además de “Orejas de mariposa”, otros títulos emblemáticos que conformaban las bibliotecas de clase de los centros de preescolar y de las guarderías eran “Pequeño Azul y Pequeño Amarillo”, de Leo Lioni; “Vamos a cazar un oso”, de Michael Rosen y Helen Oxenbury (publicado por KALANDRAKA en gallego, y en euskera en co-edición con Pamiela); “Yo soy el más fuerte”, de Mario Ramos; “Tres con Tango”, de Justin Richardson; “Ernest y Celestine”, de Gabriel Vincent y “Si yo fuera tú”, de Richard Hamilton y Babette Cole, entre otras obras de trascendencia internacional.

"Pequeño Azul y Pequeño Amarillo": Leo Lionni (Kalandraka).

"Imos cazar un oso", de Michael Rosen e Helen Oxenbury (Kalandraka, 2013).

El alcalde de Venecia se ha amparado en una promesa electoral para justificar la retirada de los libros:

“Ningún niño será discrimiado o tratado de forma diferente. En casa de cada cual puede haber un papá 1 y un papá 2, y una mamá 1 y una mamá 2. Desde luego apoyaremos la integración, pero la mayoría de las personas sólo tienen una mamá y un papá. No son cosas de niños, sino temas que competen exclusivamente a los padres, en la plena libertad de elección de cualquier adulto”.

La decisión de Brugnaro de suspender un programa que cuenta con el apoyo de las universidades y de 70 administraciones públicas italianas, en un momento en el que la escuela se enfrenta al enésimo proyecto de ley para su reforma, ha provocado las críticas y el rechazo del sector editorial, de los profesionales del ámbito educativo y de los movimientos pro-derechos humanos. En un intento por frenar esta creciente polémica, un portavoz del alcalde ha anunciado que se someterán los 49 títulos afectados a un análisis pormenorizado y que se podría reconsiderar la decisión sobre algunos de ellos.

Independientemente de una posible retractación, el hecho de haber retirado/censurado 49 libros de editoriales de reconocido prestigio, como Lapis, Babalibri, Lo Stampatello, Mondadori, Fatatrac, Kite, Il Castoro o la propia Kalandraka, evidencia bien la candidez -en el más improbable de los casos- o la negligencia y la ignorancia del político. Estamos ante un acto de gobierno cuestionable en una de las ciudades referentes en Europa y en el imaginario colectivo a nivel mundial.

KALANDRAKA se solidariza con las editoriales damnificadas por esta desatinada e irreflexiva determinación del alcalde de Venecia. La editora de Lo Stampatello, Maria Silvia Fiego, ha afirmado:

“Quitar visibilidad a problemas ya de por sí invisibles, supone educar a los niños y niñas en la cultura del silencio y la intolerancia. También significa contribuir a la angustia adolescente que van a padecer todos los niños y niñas en su evolución a la edad adulta, además de favorecer la violencia que genera la igorancia. Los estereotipos de género repetidos en la infancia se convierten en jaulas para la juventud. Reflexionar en la infancia sobre lo que significa ser hombre o ser mujer, y de como pueda ser uno libremente, contribuye al auto-conocimiento. Ser conscientes de los estereotipos nos ayuda a tener una relación más madura con uno mismo y con los demás. Más real y, por tanto, sin duda, más respetuosa. Entender, por ejemplo, que para ser hombre no es necesario ser fuerte ni agresivo, es un primer paso fundamental”.

Las niñas italianas necesitan educación y valorización de su feminidad para adquirir autoestima; necesitan cuentos actuales en los que se sientan protagonistas propositivas de una realidad, que no signifique solamente alcanzar el mundo masculino. Las niñas deben entender que este mundo también lo han construido mujeres y que la idea de familia no es estática ni estándar, sino que está en continua evolución, sometida al momento histórico y cultural. En el siglo XXI las niñas y los niños quieren historias de cooperación entre las personas, de amor incondicional y de libertad sin prejuicios.

Luigi Brugnaro es un empresario de 53 años, recién llegado a la política tras las últimas elecciones. Ex-presidente de la agencia de empleo Umana, con una facturación de 300 millones de euros, y del equipo de baloncesto Reyer Venezia Mestre, Brugnano ha sido elegido como independiente en una coalición de derechas con el apoyo de Forza Italia, Área Popolare, Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale y Lega Nord.

XV Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago.

[“Orejas de mariposa”, en la XV Campaña Municipal de Animación a la Lectura del Ayuntamiento de Santiago de Compostela]

Con la desafortunada medida que ha tomado, el nombre del alcalde de Venecia entra en la historia de la censura de la palabra escrita, que se remonta a varios siglos antes de nuestra era. Y nuestro hermoso “Orejas de mariposa”, saluda humildemente a Protágoras de Abdera, cuya obra literaria fue destruida en el siglo V a.C., acusado de impiedad y blasfemia por haber afirmado que era imposible saber si los dioses existían.

¿Cuántas bibliotecas deberán arder todavía en nombre de discutibles principios morales y para salvaguarda de obsoletas tradiciones?

Desde KALANDRAKA confiamos en que las personas puedan compartir sus emociones y ejercer sus responsabilidades sin considerar que circunstancias como el sexo, la raza, la religión, o el entorno cultural condicionen el futuro de los individuos. Desde KALANDRAKA rechazamos los prejuicios y los estereotipos, que empobrecen la inteligencia y entorpecen el progreso de la humanidad. Necesitamos libros que formen -desde la infancia- en el bien común, la tolerancia, la diversidad y el respeto mutuo.

Luisa Aguilar, autora de "Orejas de mariposa", en el VII Salón del Libro Infantil y Juvenil de Córdoba.

[Luisa Aguilar, presentando “Orejas de mariposa” en el Salón del Libro Infantil y Juvenil de Córdoba]

 

 


El equipo de KALANDRAKA en Bolonia.

 

El equipo de KALANDRAKA en Bolonia: Rochana Bassi, Lola Barceló, Manuela Rodríguez, Margarida Noronha, Silvia Pérez, Xosé Ballesteros

En este 2 de abril, Día del Libro Infantil y Juvenil, KALANDRAKA celebra su 17º aniversario desde la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia. Rodeados de Libros para Soñar, que viajan y se relacionan con otras culturas, el equipo de la editorial sigue trabajando para mostrar al mundo su labor, para dar visibilidad a la obra de los autores e ilustradores.

Las novedades de Kalandraka en Bolonia.

Finalizan cuatro intensos días de feria, llenos de encuentros profesionales, actividades y presentaciones de libros, como la celebrada en la Librería Trame de Bolonia, con Roberto Parmeggiani y “La abuela durmiente” (La nonna addormentata).

¡Hasta el próximo año!

Presentación de "La nonna addormentata" en Trame, Bolonia.

 

…………………………………

Neste 2 de abril, Día do Libro Infantil e Xuvenil, KALANDRAKA celebra o seu 17º aniversario dende a Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Boloña. Rodeados de Libros para Soñar, que viaxan e se relacionan con outras culturas, o equipo da editorial segue traballando para amosarlle ao mundo o seu labor, para darlle visibilidade á obra dos autores e dos ilustradores.

Rematan catro intensos días de feira, cheos de encontros profesionais, actividades e presentacións de libros, coma a celebrada na Libraría Trame de Boloña, con Roberto Parmeggiani e “A avoa adormecida” (La nonna addormentata).

Ata o vindeiro ano!


Marco Somà en el stand de KALANDRAKA.

El stand de KALANDRAKA en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia sigue recibiendo autores e ilustradores, que firman ejemplares de sus libros. Hoy nos han acompañado Marco Somà, ilustrador de “La gallinita roja” y el escritor Roberto Parmeggiani, autor de “La abuela durmiente“.

Roberto Parmeggiani en el stand de KALANDRAKA.

Ha sido un día de agradables reencuentros. Tras recoger el VII Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños por la obra “Donde nace la noche“, la escritora argentina Laura Forchetti continuó en Italia su viaje por Europa para reencontrarse con su familia paterna. Hoy ha estado con el equipo de KALANDRAKA, disfrutando del ambiente creativo de la feria.

Laura Forchetti en el stand de KALANDRAKA.

Prueba del talento que fluye a raudales por los pasillos de la feria son los ilustradores que recorren los stands. Un grupo de estudiantes que se forman con la artista plástica Sonia Maria Luce Possentini han querido conocer los Libri per sognare de KALANDRAKA.

Estudiantes de ilustración con Sonia Maria Luce Possentini.

Estudiantes de ilustración con Sonia Maria Luce Possentini.

Entre los ilustradores profesionales que protagonizan los espacios expositivos, destaca Catarina Sobral, que en 2014 recibió el Premio de Ilustración de la Feria de Bolonia. En esta ocasión, su obra ocupa una de las muestras abiertas al público.

Catarina Sobral en la Feria de Bolonia.

Además de recibir visitas, el equipo de KALANDRAKA desplazado en Bolonia también aprovecha estos días para visitar los stands de otros editores. Entre ellos, el del sello argentino Pequeño Editor, que acaba de recibir el Premio Nuevos Horizontes de la Feria del Libro de Bolonia por su “Abecedario”.

Con Pequeño Editor.

 

 


O director de KALANDRAKA, Xosé Ballesteros, entrevistado por Ana Romaní no programa Diario Cultural da Radio Galega, sobre a participación da editorial na Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Boloña.

………………..

El director de KALANDRAKA, Xosé Ballesteros, entrevistado por Ana Romaní en el programa Diario Cultural de la Radio Galega, sobre la participación de la editorial en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia. [Se transcribe a continuación la entrevista, traducida a español, para los lectores de fuera de Galicia].

 

-Diario Cultural: ¿Cuál es la importancia de la Feria Internacional del Libro-Infantil y Juvenil de Bolonia?

-Xosé Ballesteros: Es una feria muy importante porque es donde podemos mostrar lo que estamos haciendo durante el año a todas las editoriales que vienen desde cualquier parte del mundo, y a la vez podemos ver lo que se está haciendo en otras editoriales, para integrar en nuestro catálogo las cosas más interesantes que se estén haciendo en este momento.

-DC: ¿Tiene capacidad de esta feria para aglutinar a todo el sector del libro infantil-juvenil?

-XB: Esta es una feria que existe desde 1966 y que ha sido capaz de congregar a las editoriales más importantes, y también a las nuevas editoras, que a lo largo del año están esperando para poder acercarse aquí. Sobre todo, pensando en que es un escaparate, una vitrina enorme, en un mundo globalizado. Es cierto que se pueden hacer intercambios a lo largo de todo el año, pero esto es el culmen. Aquí podemos ver editores asiáticos, americanos, europeos, tanto las grandes corporaciones como los pequeños grupos. Y es donde tomamos el pulso a como está el sector. Hay países donde la literatura infantil sigue siendo un exponente importante del mundo editorial, y otros donde lo están pasando mal, como es el caso del Estado Español, Portugal, o incluso Italia. Aquí se habla de por dónde van a venir las cosas a nivel de edición, las tendencias, si efectivamente nos estamos quedando sin lectores o no… toda la problemática que se está dando.

-DC: ¿Es un medidor para detectar modas, tendencias, modelos?

-XB: Pongo por ejemplo el tan traído y llevado tema de lo digital. Durante los últimos 5-15 años se viene anunciando la muerte del libro en papel. Aquí se demuestra que no es así. Lo digital tiene su espacio, pero el libro en papel sigue siendo mayoritario en cualquier lugar del mundo.

-DC: ¿El libro digital tiene menos incidencia en el sector del libro infantil y juvenil?

-XB: Hay a veces unas fuerzas -a veces ocultas- que intentan contraponer lo que es lo moderno, lo contemporáneo, lo innovador, contra el papel, que parece que es lo antiguo. Y en este sector, sobre todo para los primeros lectores, es importantísimo que sigan manejando el objeto-libro: que lo tengan, lo toquen, lo huelan… Ya habrá tiempo de que lleguen al libro electrónico. Ahora que se está poniendo en cuestión la estructura de la Educación, la manera de enseñar… Pongo un ejemplo: los colegios que ni siquiera tenían biblioteca de aula física, con libros de papel, se pasan a la pizarra digital como si eso fuese el futuro y lo único. Se demuestra que no es así. En este momento estoy delante de la gran exposición de los ilustradores, que está en el hall de la Feria de Bolonia, y aquí no hay ninguna pantalla; todo se puede ver, tocar, manejar los libros. Desde luego, el sector educativo tiene una gran herramienta en el libro electrónico, como soporte auxiliar, pero no va a ser el fin del libro.

-DC: ¿La digitalización del sector educativo es un elemento de preocupación en el sector editorial?

-XB: Las herramientas hay que saber utilizarlas. A veces, pensar que todo lo que sea estar conectado es bueno, no es así. En Kalandraka hemos reflexionado mucho sobre ese paradigma de la conexión, sobre el hecho de estar conectado constantemente. Eso tiene sus carencias y conlleva graves problemas, incluso en cuanto a cambiar la estructura cerebral; está más que comprobado. El cerebro es un órgano ‘plástico’ y va cambiando en función de los estímulos que recibe. Se trata de un tema muy importante porque va a definir cómo van a ser los ciudadanos del futuro.

Con esto no estoy diciendo que no tengamos que aprovechar las herramientas y todas las innovaciones, pero desde luego no se puede tirar la moneda al aire y quedarse con una cara o con la otra: los pequeños lectores, sobre todo en las primeras edades, lo que necesitan es un contacto físico con el libro, que lo puedan manipular. Hay que defenderlos frente a toda esa especie de tiranía de la conectividad que, por otra parte, tiene muchas deficiencias: por ejemplo, no es tan democrática como se puede pensar, porque ahora mismo hay personas que no tienen capacidad para pagarse una tarifa que les permita estar conectadas a Internet. Es un tema muy complejo.

En cuanto a la importancia de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, creo que para cualquier editor, y sobre todo para los pequeños editores que no estamos en los centros de poder, como Madrid o Barcelona en el Estado Español, sino que estamos en la llamada periferia, poder venir aquí y mostrar lo que estamos haciendo; mostrar a los autores de nuestra tierra, a nuestros ilustradores, poner en valor su trabajo y mostrarles al mundo, es el trabajo que tiene que hacer una editorial como Kalandraka.

-DC: ¿Cómo afecta la crisis al sector del libro infantil-juvenil?

-XB: Pues está afectando, porque las familias van a las librerías y tienen que comprar los libros. Los libros también tienen que llegar a las bibliotecas públicas y a los colegios. En la medida en que los colegios no tienen presupuesto, y que los presupuestos de las bibliotecas están congelados desde hace cuatro años, repercute directamente porque hay menos posibilidades de llegar a esos lugares con nuestras novedades. Aún así, estamos comprobando que el único género literario que aguanta es el libro infantil porque las familias siguen queriendo llevar lo mejor para sus casas y no se conforman con que los libros no lleguen. Pero a la vez estamos notando que va a haber una disminución de lectores; no hay recambio. Las últimas encuestas hablaban de que un 55% de la población epañola no coge ni un libro en todo el año. Es un termómetro bastante terrible de cómo está la situación.

-DC: ¿Qué implica la concentración en el sector del libro infantil-juvenil?

-XB: Implica, como en el resto del sector, que cada vez hay menos agentes, menos edtoriales. Con una mayor concentración, mayor es la capacidad de los grandes grupos para decidir qué es lo que se coloca en las estanterías y en los escaparates de las librerías, y lo que llega directamente al público. Dentro de esos pocos grandes grupos editoriales, que a lo mejor pueden publicar el 80 % de lo que llega a los lectores, con sus múltiples sellos -porque hoy en día un gran grupo puede tener hasta 50 sellos editoriales- supone además que gracias a las innovaciones tecnológicas, hoy editar y publicar libros sea fácil. El problema es hacerse un hueco en toda la oferta. El problema no es tanto publicar, sino conseguir la visibilidad y llegar al destinatario final. Ahí es donde está la gran lucha, la lucha del marketing, la lucha por los espacios en las librerías y en las tiendas electrónicas. Se está produciendo constantemente una selección natural.

-DC: ¿Cuál es la agenda de Kalandraka en Bolonia?

-XB: Poner en valor el trabajo que estamos haciendo desde Galicia con nuestros autores e ilustradores, de los que traemos las novedades publicadas recientemente: “Leviatán” de Ramón Trigo, último Premio Isaac Díaz Pardo de Ilustración; trabajos del ilustrador David Pintor; un libro-disco de música clásica -“Cuadros de una exposición”- que aún no ha llegado a las librerías, con ilustraciones de Xosé Cobas y texto de José Antonio Abad; “Los ratones de casa”, el último libro de Xosé Manuel González ‘Oli’ con ilustraciones de Natalia Colombo… Vamos a intentar -y tenemos ya citas concertadas- vender derechos de publicación a editores de otros países. Además, cada vez que venimos a Italia, estamos con nuestras compañeras de Kalandraka Italia; de hecho el stand de Kalandraka está en el pabellón italiano, porque también venimos a ofrecer nuestros libros al numeroso público que nos acompaña durante estos cuatro días de feria.

 

Continúan las actividades dentro y fuera del stand de KALANDRAKA en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia. La Librería Ubik ha acogido la presentación del libro “Cari estinti“, de Arianna Papini, que ha sido presentada por Lola Barceló, de KALANDRAKA ITALIA.

Presentación de "Cari estinti" en la librería Ubik.

Presentación de "Cari estinti" en la librería Ubik.

Presentación de "Cari estinti" en la librería Ubik.

Presentación de "Cari estinti" en la librería Ubik.

Arianna Papini también ha firmado ejemplares de “Cari estinti” -y de otros títulos de su autoría- en el stand de KALANDRAKA.

Arianna Papini firma "Cari estinti".

Estos días, el stand de KALANDRAKA viene siendo un activo punto de encuentro de los lectores con autores e ilustradores de distintas nacionalidades, como la chilena Maya Hanisch, autora de “Color animal“.

Maya Hanisch firma "Color animal".

La también chilena Paloma Valdivia ha dedicado ejemplares de “Quelli di sopra e quelli di sotto” en el stand de KALANDRAKA, donde ha coincidido con los autores de “No hay dos iguales“, Javier Sobrino y Catarina Sobral.

Paloma Valdivia, Javier Sobrino, Catarina Sobral.

Paloma Valdivia, Javier Sobrino, Catarina Sobral.

La autora e ilustradora Rocío Martínez tampoco ha querido perderse este año la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia. En el stand de KALANDRAKA se encuentra su obra “La historia del Rainbow Warrior“.

Rocío Martínez, autora de "La historia del Rainbow Warrior"

También nos han visitado la escritora Cristina Falcón y la editora de Iamiqué, Ileana Lotersztain.

Cristina Falcón e Ileana Lotersztain en el stand de Kalandraka.

Y entre los creadores más queridos y admirados, hemos estado con el ilustrador Roberto Innocenti, que ha comprobado cómo “Las aventuras de Pinocho” llega también a las pantallas.

Roberto Innocenti en la Feria de Bolonia.

El ilustrador Roberto Innocenti, con responsables de Kalandraka y de Iamiqué Ediciones.

En el ecuador de la Feria de Bolonia, la actividad en el stand de KALANDRAKA sigue siendo intensa, recibiendo a editores y agentes de otros países interesados en traducir y publicar los Libros para Soñar en otros idiomas.

Stand de Kalandraka en la Feria de Bolonia.

KALANDRAKA en la Feria de Bolonia 2015.

 


KALANDRAKA en la Feria de Bolonia 2015.

Editores, agentes literarios, autores e ilustradores, entre otros profesionales del ámbito de las publicaciones, se reúnen desde hoy en la 52ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, en la que Croacia es el país invitado. KALANDRAKA vuelve a participar un año más en esta cita sectorial -la más importante del mundo dedicada a los lectores más jóvenes- con un stand propio en el que destacan las ilustraciones de “Ícaro”, galardonada con el VII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado.

Con “Ícaro”, de Federico Delicado, también se presentan como novedad “Los ratones de casa”, de Xosé Manuel González ‘ Oli’ y Natalia Colombo, que saldrá de imprenta a principios de abril; y un adelanto de “Cuadros de una exposición”, la nueva entrega de la colección de música clásica, de José Antonio Abad y Xosé Cobas. Además, “Leviatán”, de Ramón Trigo, distinguida con el Premio Lazarillo de Álbum Ilustrado y recientemente con el Premio Isaac Díaz Pardo de ilustración; y el libro-disco de nanas tradicionales “Non hai berce coma o colo”, de Magoia Bodega y Paulo Nogueira, ilustrado por Mariona Cabassa.

KALANDRAKA en la Feria de Bolonia 2015.

A lo largo de los cuatro días que dura esta feria, el stand de KALANDRAKA recibirá a varios autores e ilustradores que firmarán ejemplares de sus trabajos: los italianos Chiara Carrer y Marco Somà, ilustradores de “Háblame” y “La gallinita roja“, respectivamente, junto con Roberto Parmeggiani, autor de “La abuela durmiente”, y Arianna Papini, autora de “¿Quién falta?”, “¿Qué te gustaría ser?” y “Ser amigos”; las chilenas Maya Hanisch y Paloma Valdivia, autoras de “Color animal” y “Los de arriba y los de abajo”; y los creadores de “No hay dos iguales”, Javier Sobrino y Catarina Sobral, una artista plástica portuguesa que en 2014 ganó el Premio Internacional de Ilustración de la Feria de Bolonia.

Paralelamente, habrá actividades abiertas al público en librerías especializadas de Bolonia: Arianna Papini y Roberto Parmeggiani presentarán las ediciones en italiano de “¿Quién falta?” (Cari estinti) y “La abuela durmiente” (La nonna addormentata), respectivamente, en las librerías Ubik y Trame.

KALANDRAKA en la Feria de Bolonia 2015.

ANIVERSARIO DE KALANDRAKA

Este próximo 2 de abril -Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil- se cumplirán 17 años de la fundación de KALANDRAKA, un proyecto plurilingüe que inició su expansión con la creación de Kalandraka Portugal en 2002 y que continuó en 2008 con Kalandraka México y Kalandraka Italia.

Este aniversario se produce en vísperas del fallo del jurado del VIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, que se dará a conocer el próximo 9 de abril en el marco de la XV Campaña Municipal de Animación a la Lectura en el Ayuntamiento de Santiago.

KALANDRAKA en la Feria de Bolonia 2015.

Chiara Carrer firma ejemplares de "É non é".

Chiara Carrer firma ejemplares de "É non é".

La autora Chiara Carrer, firmando ejemplares de “É non é” en el stand de KALANDRAKA

………………………………………

Firma de libros de Chiara Carrer.

Firma de libros de Maya Hanisch.

Editores, axentes literarios, autores e ilustradores, entre outros profesionais do ámbito das publicacións, reúnense dende hoxe na 52ª Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Boloña, na que Croacia é o país invitado. KALANDRAKA volve participar un ano máis nesta cita sectorial -a máis importante do mundo dedicada aos lectores máis novos- cun stand propio no que destacan as ilustracións de “Ícaro”, galardoada co VII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado.

Canda “Ícaro”, de Federico Delicado, tamén se presentan como novidade “Ratos da casa”, do autor galego Xosé Manuel González ‘ Oli’ e da ilustradora arxentina Natalia Colombo, que sairá do prelo a principios de abril; e un adianto de “Cadros dunha exposición”, a nova entrega da colección de música clásica, dos tamén galegos José Antonio Abad e Xosé Cobas. Ademais, “Leviatán”, do pintor vigués Ramón Trigo, distinguida co Premio Lazarillo de Álbum Ilustrado e recentemente co Premio Isaac Díaz Pardo de ilustración; e o libro-disco de cantos de arrolo tradicionais “Non hai berce coma o colo”, de Magoia Bodega e Paulo Nogueira, ilustrado por Mariona Cabassa.

Firma de libros de Arianna Papini.

Firma de libros de Javier Sobrino y Catarina Sobral.

Firma de libros de Paloma Valdivia.

Ao longo dos catro días que dura esta feira, o stand de KALANDRAKA recibirá a varios autores e ilustradores que asinarán exemplares dos seus traballos: os italianos Chiara Carrer e Marco Somà, ilustradores de “Fálame” e “A galiña roxa”, respectivamente, xunto con Roberto Parmeggiani, autor de “A avoa adormecida”, e Arianna Papini, autora de “Quen falta?”, “Que che gustaría ser?” e “Ser amigos”; as chilenas Maya Hanisch e Paloma Valdivia, autoras de “Cor animal” e “Os de arriba e os de abaixo”; e os creadores de “No hay dos iguales”, Javier Sobrino e Catarina Sobral, unha artista plástica portuguesa que en 2014 gañou o Premio Internacional de Ilustración da Feira de Boloña.

Paralelamente, haberá actividades abertas ao público en librarías especializadas de Boloña: Arianna Papini e Roberto Parmeggiani presentarán as edicións en italiano de “Quen falta?” e “A avoa adormecida”, respectivamente, nas librarías Ubik e Trame.

Presentación de "Cari estinti".

Presentación de "La nonna addormentata"

ANIVERSARIO DE KALANDRAKA

Este vindeiro 2 de abril -Día Internacional da Literatura Infantil e Xuvenil- cumpriranse 17 anos da fundación de KALANDRAKA, un proxecto plurilingüe que iniciou a súa expansión coa creación de Kalandraka Portugal en 2002 e que continuou en 2008 con Kalandraka México e Kalandraka Italia.

Este aniversario cadra en vésperas do fallo do xurado do VIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, que se dará a coñecer o vindeiro 9 de abril no marco da XV Campaña Municipal de Animación á Lectura no Concello de Santiago.

Firma de libros de Marco Somà.

Firma de libros de Roberto Parmeggiani.


"La abuela durmiente": Roberto Parmeggiani y João Vaz de Carvalho (KALANDRAKA, 2015).

Mi abuela duerme.

Mi abuela duerme todo el día.

Mi abuela duerme todo el día desde hace un mes…

En este inicio de 2015, KALANDRAKA acaba de incorporar al catálogo de los Libros para Soñar la obra titulada “La abuela durmiente”, publicada en castellano, galego, portugués e italiano. Los autores, Roberto Parmeggiani y João Vaz de Carvalho, presentan con sensibilidad, ternura y cercanía, la estrecha relación entre un niño y su abuela, que cae enferma. El tono poético del texto se completa con unas sencillas ilustraciones de colores suaves hechas con lápiz, acuarela y pastel.

Destaca la sutileza con la que Roberto Parmeggiani -evocando su propia memoria sentimental- narra el proceso de la dolencia: desde que los protagonistas compartían tiempo, lecturas y afecto cuando la enfermedad aún no se había manifestado, pasando por los primeros síntomas y el letargo del sueño irreversible que el nieto compensa a base de compañía; hasta un desenlace con forma de cuento…

João Vaz de Carvalho recurre a hermosas metáforas visuales para representar el tránsito del tiempo, la pérdida, la ausencia y el recuerdo.

Este relato atemporal transcurre en un entorno familiar, lejos del ambiente frío e impersonal de hospitales y residencias. Transmite emoción, serenidad y amor. Es un sincero homenaje a una figura fundamental en la infancia de todo ser humano: las abuelas y los abuelos.

"La abuela durmiente": Roberto Parmeggiani y João Vaz de Carvalho (KALANDRAKA, 2015).

Roberto Parmeggiani (Bolonia, 1976) es licenciado en Ciencias de la Educación (Universidad de Bolonia). Es presidente de la Associazione Centro Documentazione Handicap, que gestiona una biblioteca especializada en discapacidad y voluntariado. Trabaja con personas discapacitadas realizando animación educativa para favorecer su integración e imparte cursos de formación para profesionales de este sector. Visita escuelas, inculcando al alumnado que cuanto nos diferencia también nos enriquece. Ha publicado varios libros infantiles.

João Vaz de Carvalho (Fundão, Portugal, 1958) ha estudiado pintura en el taller de Vasco Berardo, en Coimbra, entre 1981 y 1984. Ha sido colaborador de revistas como Marie Claire, Cosmopolitan, Exame, Gentleman, Pais & Filhos y Diário de Notícias/Notícias Magazine. Se dedica a ilustrar álbumes infantiles y portadas de libros para varias editoriales, como “28 historias para reírse” y el libro-disco “El carnaval de los animales”, publicados por KALANDRAKA. Su obra ha participado en diversas exposiciones. Ha sido galardonado en la Bienal Internacional de Ilustración Infantil 2005, en Barreiro (Portugal).

………………………………………

"A avoa adormecida": Roberto Parmeggiani e João Vaz de Carvalho (KALANDRAKA, 2015).

A miña avoa dorme.

A miña avoa dorme todo o día.

A miña avoa dorme todo o día desde hai un mes…

Neste inicio de 2015, KALANDRAKA vén de incorporar á colección MareMar a obra titulada “A avoa adormecida”, publicada en galego, castelán, portugués e italiano. Os autores, Roberto Parmeggiani e João Vaz de Carvalho, presentan con sensibilidade, tenrura e cercanía, a estreita relación entre un neno e a súa avoa, que cae enferma. O ton poético do texto complétase cunhas sinxelas ilustracións de cores suaves feitas con lapis, acuarela e pastel.

Destaca a sutileza coa que Roberto Parmeggiani -evocando a súa propia memoria sentimental- narra o proceso da doenza: dende que os protagonistas compartían tempo, lecturas e agarimo cando a afección aínda non se manifestara, pasando polos primeiros síntomas e o letargo do sono irreversible que o neto compensa a base de compañía; ata un desenlace con forma de conto…

João Vaz de Carvalho recorre a fermosas metáforas visuais para representar o tránsito do tempo, a perda, a ausencia e o recordo.

Este relato atemporal transcorre nun espazo familiar, lonxe do ambiente frío e impersoal de hospitais e residencias. Transmite emoción, serenidade e amor. É unha sincera homenaxe a unha figura fundamental na infancia de todo ser humano: as avoas e os avós.

"A avoa adormecida": Roberto Parmeggiani e João Vaz de Carvalho (KALANDRAKA, 2015).

Roberto Parmeggiani (Boloña, 1976) é licenciado en Ciencias da Educación (Universidade de Boloña). É o presidente da Associazione Centro Documentazione Handicap, que xestiona unha biblioteca especializada en discapacidade e voluntariado. Traballa con persoas discapacitadas realizando animación educativa para favorecer a súa integración e imparte cursos de formación para profesionais deste sector. Visita escolas, inculcándolle ao alumnado que canto nos diferenza tamén nos enriquece. Publicou varios libros infantís.

João Vaz de Carvalho (Fundão, Portugal, 1958) estudou pintura no taller de Vasco Berardo, en Coimbra, entre 1981 e 1984. Colaborou con revistas como Marie Claire, Cosmopolitan, Exame, Gentleman, Pais & Filhos e Diário de Notícias/Notícias Magazine. Dedícase a ilustrar álbums infantís e portadas de libros para varias editoriais, como “28 historias para rir” e os libro-discos “O carnaval dos animais” e “Na punta do pé”, publicados por KALANDRAKA . A súa obra participou en diversas exposicións. Foi galardoado na Bienal Internacional de Ilustración Infantil 2005, en Barreiro (Portugal).

"A avó adormecida": Roberto Parmeggiani - João Vaz de Carvalho (KALANDRAKA PORTUGAL, 2015).

A avó adormecida“, de Roberto Parmeggiani e João Vaz de Carvalho. Próxima publicación en portugués.

"La nonna addormentata": Roberto Parmeggiani - João Vaz de Carvalho (KALANDRAKA ITALIA, 2015).

La nonna addormentata“: Roberto Parmeggiani – João Vaz de Carvalho. Próxima publicación en italiano.


Stand de KALANDRAKA en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia.

La 51ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia que ha comenzado hoy en la ciudad italiana -con Brasil como país invitado- y que se va a prolongar hasta el jueves 27, cuenta entre sus expositores con la editorial KALANDRAKA. Con un stand decorado con una ilustración de Mariana Ruiz Johnson del álbum “Mamá”, galardonado con el VII Premio Internacional Compostela, el equipo de KALANDRAKA centrará su trabajo en los próximos días en la presentación de las obras de producción propia publicadas en los últimos meses.

………………………………………….

A 51ª Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Boloña que comezou hoxe na cidade italiana -con Brasil como país invitado- e que se vai prolongar ata o xoves 27, conta entre os seus expositores coa editorial KALANDRAKA. Cun stand decorado cunha ilustración de Mariana Ruiz Johnson do álbum “Mamá”, galardoado co VII Premio Internacional Compostela, o equipo de KALANDRAKA centrará o seu traballo nos vindeiros días na presentación das obras de produción propia publicadas nos últimos meses.

Seguir leyendo


Iela Mari (1931-2014)

Nos ha dejado Iela Mari. 83 años de mirada curiosa y de talento para indagar en la realidad cotidiana, que luego nos mostraba con un punto de vista novedoso y vanguardista: la metamorfosis de un globo, el discurrir de las estaciones, el ciclo de la vida… Nos deja un legado artístico que sobrevivirá al paso del tiempo y a modas pasajeras, porque su obra lleva décadas siendo atemporal y transfronteriza, asombrando a una generación tras otra de niños en países diversos.

La crítica literaria Cristina Taglietti recordaba la trayectoria vital y creativa de Iela Mari en un artículo publicado en el Corriere della Sera, cuatro días después de su fallecimiento:

Adiós a Iela Mari

Reinterpretó la realidad para los más pequenos. Con “El globito rojo” revolucionó el mundo de la ilustración infantil

Iela (Gabriela) Mari, nacida en Milán en 1931, murió el pasado 29 de enero. Empezó a publicar en 1967 en la editorial Emme, que dirigía Rosellina Archinto: páginas blancas sin palabras y un globito rojo (de chicle) que se transforma en diferentes figuras para transformarse en pelota, manzana, mariposa, paraguas… Iela Mari (su apellido de soltera era Ferrano) era un artista discreta, compañera ideal para aristas poliédricas como las de Enzo Mari, Bruno Munari o Leo Leoni, maestros desaparecidos que continúan creando escuela. De un tiempo a esta parte, los libros para niños en edad preescolar basados en la asociación de imágenes, proyectados intentando ver el mundo con los ojos y la mente de los más pequeños, se han hecho comunes, pero entonces eran una novedad. Iela Mari había comenzado con su marido Enzo, al que conoció en la Academia de Brera donde ambos cursaban estudios y con quien había firmado álbumes como “La manzana y la mariposa” o “El huevo y la gallina”, reeditados en Italia por Babalibri. Después prosiguió sola hacia el mundo de las formas y de la naturaleza (“Come que te como”, “Animales en el prado”). De Iela Mari nos quedan nueve álbumes iluminados por la gracia de quien sabe transmitir la poesía que vive en la complejidad.

[Artículo traducido por Lola Barceló, Kalandraka Italia]

"El globito rojo", de Iela Mari (KALANDRAKA).