Jose Luis Alonso de Santos

Valladolid, 1942

Dramaturg, director escènic i guionista. Llicenciat enFilosofia i Lletres i en Periodisme (UniversidadComplutense de Madrid). La seva carrera teatral es vainiciar el 1964 en grups de teatre independent. Hadirigit la Real Escuela Superior de Arte Dramático deMadrid i la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ésautor de més de trenta obres, entre les qualsdestaquen "Bajarse al moro", "La estanquera deVallecas" o "Viva el duque, nuestro dueño", que es vandur al cinema. Ha fet versions d'obres deShakespeare, Molière o Calderón. Ha escrit guions decinema, sèries de televisió, narrativa infantil i tambénovel·les. Ha rebut, entre d'altres, el Premi Nacionalde Teatre, la Medalla d'Or de Teatre de Valladolid, elPremi Max i el Premi Castilla y León de las Letras2009.

http://www.joseluisalonsodesantos.com/