Donizetti

Bérgamo (Italia), 1797; , 1848

Á ópera "O elixir do amor" foi unha das súas poucas incursións no xénero bufo, xunto con "Don Pascuale". Aínda que sempre respectou o bel canto, a este compositor débeselle que se fora modificando progresivamente o rol reservado ao tenor nos primeiros anos do romanticismo, dándolle unha grande importancia e poñendo de relevo a plenitude da súa voz.