Jorge Rico Ródenas

Elx, 1977

Llicenciat en Periodisme i Lingüística per la Universidad Complutense de Madrid. Treballa en el terreny de la lingüística computacional, el reconeixement automàtic de la parla i el processament del llenguatge natural. Ha sigut tècnic del Laboratori de Fonètica del Consell Superior d'Investigacions Científiques i ha col·laborat en l'elaboració de la Nueva Gramática de la Lengua Española. És professor convidat de la Universidad Nacional de Educación a Distancia i ha sigut docent del màster de Fonètica i Fonologia del CSIC. Imparteix cursos de fonologia i prosòdia, a més de publicar articles en revistes científiques.