Joseba Sarrionandia

Iurreta, 1958

Filólogo e tradutor do galego, é un dos referentes actuais da literatura vasca, con poemarios como "Marinel zaharrak" (1987, Os vellos mariñeiros) e "Hnuy Illa nyha majah yahoo" (1995).