Dez dedos nas mans e dez dedas nos pés


Mem Fox (text)
Helen Oxenbury (il·lustració)
Chema Heras (traducció)

40 Pàg. 27,5 x 23,5 cm.
ISBN: 978-84-8464-382-1
Preu: 15.00 €

Tots els idiomes: Castellà, Gallec, Català, Eusquera, Portuguès

Tras os montes

Dende o ártico ao deserto, en calquera continente, cidade ou tribo, todos os bebés nacen con dez dedos e dez dedas. Tenrura rimada, repetitiva e acumulativa para viaxar polo mundo en clave de diversidade e igualdade.