Whose is that creepy-crawly?


Carmen Queralt (il·lustració)
Carlos Heras (traducció)

26 Pàg. 17 x 22 cm.
ISBN: 978-84-8464-901-4
Preu: 10.00 €

Tots els idiomes: Gallec, Castellà, Català, Eusquera, Portuguès, Anglès, Italià

Hard Boarded

Seen from a distance, all creepy-crawlies look alike. But, if you take a closer look, you'll find that...