Pepe Cáccamo

Vigo, 1950

Profesor, escritor e crítico literario. Licenciado en Filoloxía Románica pola Universidade de Santiago e catedrático de Literatura no ensino secundario. Publicou libros de poesía, relatos breves, ensaio, teatro e literatura infantil. Recibiu, entre outros, os premios Esquío, González Garcés, Arume, os Premios da Crítica de Galicia e de España, da Asociación de Escritores en Lingua Galega e da Irmandade do Libro. Forma parte dos consellos de redacción de diferentes coleccións poéticas, suplementos culturais e revistas.