Mercedes Neuschäfer-Carlón

Oviedo, 1931

Estudou na Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Oviedo, licenciatura que obtivo na Universidade de Madrid. Dende 1958 reside en Alemaña. Foi profesora na Universidade de Giessen, actividade que abandoou para darlles clases aos fillos dos emigrantes españois en Saarland e Tréveris. Da súa experiencia docente procede a súa traxectoria literaria, con máis de 20 libros. En 1976 foi premiada pola Asociación Mundial de Amigos dos Nenos. Boa parte da súa obra está incluida na prestixiosa lista ‘The White Ravens’ da Biblioteca Internacional da Xuventude, de Munich.