(Pablo Giráldez) Pastor

Vigo, 1971

Artista gráfico e escenógrafo. Ten unha ampla traxectoria profesional como deseñador, que desenvolveu principalmente en Galicia: cartaces para festivais, portadas de discos e libros, exposicións de arte e mostras didácticas, e escenografías para grupos de teatro como Tanxarina, Berrobambán, Centro Dramático Galego, Teatro do Morcego ou Teatro de Ningures.