A psicoloxía infantil e a nova educación


Jean Piaget (text)
Henrique Harguindey (translation)

176 Pages 15 x 21,5 cm.
ISBN: 978-84-8464-355-5
Price: €14.00

Available languages: Galician

Biblioteca de pedagoxía

Interesado na renovación pedagóxica, Piaget foi un defensor dos métodos activos de ensino e de ter en conta as achegas da psicoloxía para anovar a educación.