Polo camiño


Mariana Ruiz Johnson (illustration)
Xosé Ballesteros (translation)

26 Pages 19 x 19 cm.
ISBN: 978-84-8464-297-8
Price: €10.00

Available languages: Spanish, Galician, Catalonian, Italian

Acartonados Prelectores

Os animales van marchando, do 1 ao 10. A onde irán esta vez? Rimas festivas para contar e cantar.