Biblioteca de pedagoxía

A cidade dos nenos

288 Pages 15 x 21,5 cm.
ISBN: 978-84-8464-274-9
Price: €20.00

A imaxinación e a expresión artística na infancia

192 Pages 15 x 21,5 cm.
ISBN: 978-84-8464-281-7
Price: €14.00

A psicoloxía infantil e a nova educación

176 Pages 15 x 21,5 cm.
ISBN: 978-84-8464-355-5
Price: €14.00

Cando os nenos din Basta!

336 Pages 15 x 21,5 cm.
ISBN: 978-84-8464-269-5
Price: €20.00

Carta a un profesor mozo

144 Pages 15 x 21,5 cm.
ISBN: 978-84-8464-327-2
Price: €14.00

Carta a unha profesora

192 Pages 15 x 21,5 cm.
ISBN: 978-84-8464-435-4
Price: €15.00

|

2 |

Next