Biblioteca de pedagoxía

A cidade dos nenos

288 Orr. 15 x 21,5 cm.
ISBN: 978-84-8464-274-9
Salneurria: 20.00 €

A imaxinación e a expresión artística na infancia

192 Orr. 15 x 21,5 cm.
ISBN: 978-84-8464-281-7
Salneurria: 14.00 €

A psicoloxía infantil e a nova educación

176 Orr. 15 x 21,5 cm.
ISBN: 978-84-8464-355-5
Salneurria: 14.00 €

Cando os nenos din Basta!

336 Orr. 15 x 21,5 cm.
ISBN: 978-84-8464-269-5
Salneurria: 20.00 €

Carta a un profesor mozo

144 Orr. 15 x 21,5 cm.
ISBN: 978-84-8464-327-2
Salneurria: 14.00 €

Carta a unha profesora

192 Orr. 15 x 21,5 cm.
ISBN: 978-84-8464-435-4
Salneurria: 15.00 €

|

2 |

Hurrengoa