Compostela Saria

EPEAREN LUZAPENA

Santiago de Compostela Udaleko Hezkuntza Sailak antolatzaile gisa, Kalandraka argitaletxearekin lankidetzan, Album Irudidunentzako XIII. Nazioarteko Compostela Saria Lehiaketan parte hartu nahi duten pertsonei jakinarazten die:

COVID-19 ren munduko pandemiaren aurrean, hasiera batean 2020ko apirilaren 30ean amaitzen zen obra-bidalketaren epea luzatuko da. Behin betiko data apirilaren 30ean bertan jakinaraziko da, Santiago de Compostelako Udalaren eta Kalandraka argitaletxearen web-orrialdeetan, bai eta dagozkien sare sozialeetako beste kanaletan. 

Antolatzaileek egileak eta ilustratzaileak animatzen dituzte beren sormen-proposamenak egiten jarraitzera, parte hartzeko oinarrietan ezarritako jarraibideei jarraituz.   

 

 

* * *

 

Santiago de Compostelako Udalaren Hezkuntza Departamentuak, Irakurzaletasuna sustatzeko XX. Kanpainaren barrenean eta Kalandraka argitaletxearekin batean, album irudidunak egiteko “COMPOSTELA” Nazioarteko XIII. Sarirako deia egiten du. Hauek dira deialdiaren oinarriak:

 

1. Album irudidunen kategorian sar daitezkeen obrak aurkezten ahal dira album irudidunak egiteko “COMPOSTELA” Nazioarteko XIII. Sarira, hau da, irudien eta testuaren bidez egiten diren kontakizunak, testuak eta irudiak elkarren osagarria baitira.

2. Deialdi honen oinarriek haur eta gazteentzako produkzio artistiko eta literarioa sustatzea dute xede.

3. Obrak Iberiar Penintsulako hizkuntzetako edozeinetan aurkezten ahal dira, eta jatorrizkoak eta behin ere argitaratu gabeak izan behar dute nahitaez. Ez da obra onartuko baldin eta beste obra originalen baten egokitzapena bada, edo beste lehiaketaren batean saria edo aipamen berezia eman bazaio. Ez dira onartuko Interneten hiru irudi baino gehiago argitaraturik dituzten lanak ere.

4. Testuaren eta irudien egileak bat edo gehiago izan daitezke, eta edozein nazionalitatetakoak. Ezin dira aurkeztu aurreko urteetako irabazleak eta Kalandraka argitaletxeko langileak.

5. Proiektuak edozein tamaina, teknika edo formatu izan dezake, baina ez da izanen barneko 40 orritik gorakoa, hau da, 40 orrialde izanen ditu gehienez babes-orriak eta azalak kontatu gabe.

6. Lehiaketara aurkezten diren egileek honakoa aurkeztu beharko dute:

· Testuaren bost kopia.

· Hiru irudi jatorrizko, eta haietako bakoitzaren koloretako bost fotokopia. Teknika digitala erabili bada, lanaren bereizmen handiko inprimatzeak onartuko dira.

· Aurkezten den proiektuaren maketa bat burutua. Inprimaturiko bertsio horren diseinua, testua eta irudiak ahalik eta gertuen egon behar dute argitaratuko den liburutik.

7. Obretan ez da egile(ar)en izenik agertuko. Bai, ordea, goiburu bat edo izengoiti bat. Parte-hartzaileen datu pertsonalak gutun-azal itxi batean adieraziko dira. Gutun-azalean, nahitaez, hauxe jarri behar da: kanpoaldean, obraren izenburua edo izengoitia; eta, barnealdean, egile(ar)en izen osoa, posta-helbidea, harremanetarako telefonoa, eta helbide elektronikoa. Gutun-azalaren barrenean, bestetik, NANaren edo pasaporte osoaren fotokopia bat sartu behar da, baita egile(ar)en ohar biografiko labur bat ere.

8. Lanak Santiago de Compostelako Udalaren Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira, edo hara bidali (Salvador Allende lehendakariaren kalea, 4, 15705 Santiago de Compostela. A Coruña. Espainia). Gutun-azalean hauxe jarriko da hitzez hitz: «Album irudidunak egiteko COMPOSTELA Nazioarteko XIII. Saria». Garraio-agentzien bidez aurkezten diren gutun-azaletan ez dira sekula agertuko egileen izenak.

9. Lan originalak aurkezteko epea oinarri hauek A Coruñako Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren egunean irekiko da, eta 2020ko apirilaren 30ean itxi. Postetxeko zigilua ez daiteke izan lanak aurkezteko azken eguna baino geroagokoa. Epaimahaiaren erabakia 2020ko ekainaren lehen hamabostaldian emanen da epaimahaiaren erabakiaren berri, Santiago de Compostelako Udalak irakurzaletasuna bultzatzeko antolatzen duen kanpainarekin bat (XX. kanpaina da aurtengoa).

10. Literaturan eta irudigintzan ospea aitortu zaien pertsonek osatuko dute epaimahaia, zeinak, bere irizpide teknikoari jarraikiz, zer lan saritu erabakiko baitu. Idazkaria entitate antolatzaileek izendatzen duten kidea izanen da. Saria eman gabe gelditu liteke, eta epaimahaiaren erabakia apelaezina izanen da.

11. Sari bakarra egonen da, 9000 eurokoa. Sariari dagozkion atxikipen fiskalak ezarriko zaizkio. Saria ez da ordainduko harik eta egileak lana bukatua eta argitaratzeko moduan aurkezten duen arte. Kalandrakak Iberiar Penintsulako hizkuntza ofizial guztietan argitaratuko du lan saritua (galegoz, katalanez, euskaraz, gaztelaniaz eta portugesez), 2020ko azaroan hain zuzen ere. Horretarako, behar diren argitalpen-kontratuak sinatuko dira. Orobat, argitaletxeak aukera izanen du epaimahaiaren iritziz aipamen berezia merezi izan duten lanak ere argitaratzeko. Horretarako eskubidea urtebetez izanen du argitaletxeak. Handik aurrera, egileak nahierara jokatzen ahalko du bere obrarekin.

12. Egileak/ek lehen edizioaren eskubideak lagako ditu(zte), eta hala adieraziko da Kalandraka argitaletxearekin sinatu beharreko kontratuan.

13. Lan bukatua 2020ko irailaren 3a baino lehen aurkezteko konpromisoa hartzen dute egileek.

14. Egileek beren gain hartuko dituzte sarira aurkezteko lanen bidalketa-gastuak. Antolatzaileek ez dute beren gain erantzukizunik hartuko baldin eta jatorrizko lanak galdu edo hondatzen badira, edo atzerapenagatik edo hirugarren bati egotz dakiokeen beste zergaitengatik lanak lehiaketan onartuak ez badira.

15. Egileek eskubidea dute hautatu gabeko lan orijinalak itzul diezazkietela eskatzeko. Horretarako, helbide honetara idatzi beharko dute: premiocompostela@kalandraka.com. Egileek beren gain hartuko dituzte bidalketa-gastuak. Horretarako, kontu-zenbaki bat emanen zaie interesatuei, garraio-gastuei dagokien diru-sarrera egiteko. Epaia eman eta handik hilabete batera eskatzen ez diren obrak suntsitu eginen dira.

16. Antolatzaileek ez dute konpromisorik hartzen saritu gabeko lan orijinalen egileekin posta edo telefono bidezko komunikaziorik izateko, ezta araudiari buruzko interpretazio edo aplikazioari buruzko argibiderik emateko ere.

17. Oinarri hauetan zerbait geldituko balitz zehaztu gabe, epaimahaiak finkatuko du, edo, bestela, lehiaketaren antolatzaileek. Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarriak ezagutu eta onartzea dakar berekin.