Carmen Gil

La Línea de la Concepción, Cádiz, 1962

Profesora e escritora de libros infantís, con máis de 50 títulos publicados. Realiza actividades relacionadas con teatro, sesións de contacontos, obradoiros de danzas do mundo e títeres. Imparte charlas en centros de Educación Primaria sobre poesía e animación á lectura para pais e mestres. Participa en recitais de poesía en colexios e bibliotecas. As súas montaxes teatrais representáronse en diversas cidades españolas e de América Latina.

http://www.poemitas.com/

Outros libros do mesmo autor en castelán