Anisia Miranda

Cuba, 1932; Gres, 2009

De orixe galega, estudou Maxisterio e Xornalismo naHabana. Coñeceu a Xosé Neira Vilas en Bos Aires, coque casou en 1957, comezando ao seu carón o seutraballo a prol da cultura galega. Traduciu a obra depoetas americanos á nosa lingua e, de regreso enCuba, continuou exercendo o xornalismo na revistaPueblo y Cultura e nas publicacións infantís Pionero,Zunzún e Bijirita. Dende 1992 trasladárase a Galicia,onde promoveu a Fundación Xosé Neira Vilas. [Foto: Fundación Xosé Neira Vilas]