Carlos Taibo

Profesor de Ciencia Política e da Administración na Universidade Autónoma de Madrid, onde tamén dirixiu o programa de estudos rusos do Instituto de Socioloxía das Novas Tecnoloxías. É autor dunha vintena de libros, relativos principalmente ás transicións na Europa central e oriental.

www.carlostaibo.com