A árvore da escola
(LER +)


Antonio Sandoval (texto)
Emilio Urberuaga (ilustración)
Elisabete Ramos (tradución)

40 Páx. 22 x 22 cm.
ISBN: 978-989-749-067-5
Prezo: 12.50 €

Idiomas dispoñibles: Galego, Catalán, Castelán, Éuscaro, Portugués

PREMIOS E OUTRAS MENCIÓNS

Plano Nacional de Leitura (PNL Portugal)

Obras de autor Primeiros leitores

Aproximarmo-nos dela, podermos ler-lhe poemas e dar-lhe presentes, abraçá-la e acariciar o seu tronco... Oxalá a semente desta árvore viaje até muitas escolas.