A psicoloxía infantil e a nova educación


Jean Piaget (texto)
Henrique Harguindey (tradución)

176 Páx. 15 x 21,5 cm.
ISBN: 978-84-8464-355-5
Prezo: 14.00 €

Idiomas dispoñibles: Galego

Biblioteca de pedagoxía

Interesado na renovación pedagóxica, Piaget foi un defensor dos métodos activos de ensino e de ter en conta as achegas da psicoloxía para anovar a educación.