A Zebra Camila


Marisa Núñez (texto)
Óscar Villán (ilustración)
Alexandre Honrado (tradución)

32 Páx. 22 x 22 cm.
ISBN: 978-972-8781-02-6
Prezo: 12.50 €

Idiomas dispoñibles: Portugués, Castelán, Galego, Catalán, Italiano, Éuscaro

PREMIOS E OUTRAS MENCIÓNS

PROGRAMA NACIONAL DE LEITURA (SEP México) - 2002

Obras de autor Primeiros leitores

Uma viagem para crescer, com somas e subtracções encadeadas, sete lágrimas e sete amigos... e muito mais numa história repleta de ternura.