Ainda nada?
(LER+)


Christian Voltz (ilustración)
Alexandre Honrado (tradución)

40 Páx. 22 x 22 cm.
ISBN: 978-972-8781-23-1
Prezo: 12.50 €

Idiomas dispoñibles: Portugués, Galego, Castelán, Catalán, Éuscaro, Italiano

PREMIOS E OUTRAS MENCIÓNS

PLANO NACIONAL DE LEITURA (PNL Portugal)

Obras de autor Primeiros leitores

Na vida há que ter muita paciência para tudo.E é isso o que nos demonstra o Sr. Luís todos os dias, enquanto rega a sua semente e aguarda que ela germine.