Biolina


Antonio Rubio (texto)
Óscar Villán (ilustración)
Xabier Olaso (tradución)

14 Páx. 16 x 16 cm.
ISBN: 978-84-7681-876-3
Prezo: 7.00 €

Idiomas dispoñibles: Galego, Castelán, Catalán, Éuscaro

PREMIOS E OUTRAS MENCIÓNS

PEQUEÑO DRAGÓN SARIA, 2018
(El Dragón Lector liburu denda)

Ilargian kulunkantari

Musika tresnak. Zolitasunez, onomatopeiaz eta sentsazioz beteriko munduari ernai egongo da aurre irakurleen belarria.