Carta a un profesor mozo


Philippe Meirieu (texto)
Henrique Harguindey (tradución)

144 Páx. 15 x 21,5 cm.
ISBN: 978-84-8464-327-2
Prezo: 14.00 €

Idiomas dispoñibles: Galego

Biblioteca de pedagoxía

Unha das personalidades máis destacadas da actualidade en Francia no campo das Ciencias da Educación dírixese reflexivamente a futuras mestras e mestres, alentándoos exercer esta profesión dun xeito responsable, creador e feliz.
Fotografía de portada: Vicente Blanco