Catarina, o urso e Pedro


Christiane Pieper (ilustración)
Mariana Wallenstein, Isabelle Buratti (tradución)

40 Páx. 22 x 22 cm.
ISBN: 978-972-8781-62-0
Prezo: 12.50 €

Idiomas dispoñibles: Portugués, Galego, Castelán, Catalán

Obras de autor Primeiros leitores

Pedro junta-se a uma viagem pelo mundo, repleta de emocionantes aventuras. Um livro para ajudar a romper com as barreiras físicas e provar que o movimento se faz a andar... ou a rodar.