Dez dedos nas mans e dez dedas nos pés


Mem Fox (texto)
Helen Oxenbury (ilustración)
Chema Heras (tradución)

40 Páx. 27,5 x 23,5 cm.
ISBN: 978-84-8464-382-1
Prezo: 15.00 €

Idiomas dispoñibles: Castelán, Galego, Catalán, Éuscaro, Portugués

Tras os montes

Dende o ártico ao deserto, en calquera continente, cidade ou tribo, todos os bebés nacen con dez dedos e dez dedas. Tenrura rimada, repetitiva e acumulativa para viaxar polo mundo en clave de diversidade e igualdade.