Grão de milho
(LER+)


Olalla González (adaptación)
Marc Taeger (ilustración)
Ana M. Noronha (tradución)

40 Páx. 22 x 22 cm.
ISBN: 978-989-8205-04-9
Prezo: 12.50 €

Idiomas dispoñibles: Portugués, Catalán, Castelán, Galego, Italiano, Éuscaro

PREMIOS E OUTRAS MENCIÓNS

PLANO NACIONAL DE LEITURA (PNL Portugal)

Contos tradicionais

Conto popular. Apesar da baixa estatura do seu protagonista, destaca-se a sua grandeza de coração e inteligência. Uma nova proposta plástica, à base de colagens e lápis de cor, de um conto clássico.