Grazas


Isabel Minhós Martins (texto)
Bernardo Carvalho (ilustración)
Xosé Ballesteros (tradución)

32 Páx. 22 x 22 cm.
ISBN: 978-84-8464-826-0
Prezo: 13.00 €

Idiomas dispoñibles: Castelán, Galego, Italiano

PREMIOS E OUTRAS MENCIÓNS

Los mejores libros para niños y jóvenes (Banco del libro de Venezuela) 2014
Recomendado pola Fundación Gulbenkian (Portugal)

Demademora

A familia, os amigos, a veciñanza, os profesores e compañeiros... de cantas persoas aprendemos ao longo da nosa nenez!