Clementine


Roberto Innocenti (ilustración)
Carla Maia de Almeida (tradución)

40 Páx. 23 x 28 cm.
ISBN: 978-989-749-096-5
Prezo: 19.00 €

Idiomas dispoñibles: Castelán, Catalán, Portugués

Clássicos contemporâneos
R. Innocenti

Cinquenta anos a sulcar os mares em tempos de paz e de guerra, entre calmaria e tempestade. A história de Clementine e da vida do seu capitão, vibrantes rastos de espuma plasmados com grande realismo.
Texto: [Amy Novesky]