Miau


Antonio Rubio (texto)
Óscar Villán (ilustración)

16 Páx. 16 x 16 cm.
ISBN: 978-84-8464-543-6
Prezo: 7.00 €

Idiomas dispoñibles: Castelán, Galego, Éuscaro, Catalán

PREMIOS E OUTRAS MENCIÓNS

PREMIO PEQUEÑO DRAGÓN 2018 (LIBRARÍA EL DRAGÓN LECTOR)

Do berce a lúa

Colección "Do berce a lúa". Poema onomatopéxico para ser lido e recitado. Animais do medio próximo preséntanse a si mesmos miañando, rinchando, cacarexando, bruando...