Nunu brinca


Cally Stronk (texto)
Constance v. Kitzing (ilustración)
Elisabete Ramos (tradución)

14 Páx. 16 x 16 cm.
ISBN: 978-989-749-091-0
Prezo: 7.00 €

Idiomas dispoñibles: Castelán, Galego, Catalán, Portugués, Inglés, Italiano

Cartonados Preleitores

Com a bola ou com as peças do seu quebra-cabeças, o pequeno elefante descobre a importância da brincadeira individual e coletiva.