O peixe que sorría


Jimmy Liao (ilustración)
Domenica Ignomeriello e Ana M. Noronha (tradución)

104 Páx. 15 x 20 cm.
ISBN: 978-989-749-052-1
Prezo: 14.00 €

Idiomas dispoñibles: Portugués

Obras de autor Leitura autónoma

As barreiras invisíveis que nos atormentam, a possibilidade de voltar atrás e o desejo de liberdade, numa narrativa poética, terna e nostálgica, a meio caminho entre o sonho e a realidade.