Onde perdeu Lúa a risa?


Miriam Sánchez (texto)
Federico Fernández (ilustración)

40 Páx. 22 x 22 cm.
ISBN: 978-84-8464-071-4
Prezo: 13,00 €

Idiomas dispoñibles: Galego, Castelán, Italiano

PREMIOS E OUTRAS MENCIÓNS

THE WHITE RAVENS (Alemaña) - 2002
PREMIO NACIONAL DE ILUSTRACIÓN - 2001

Demademora

Un día, Lúa perdeu a risa e ninguén sabía onde estaba. Pero o seu irmán saíu na súa busca.