Paco


Paula Carballeira (texto)
Blanca Barrio Gutiérrez (ilustración)

40 Páx. 22 x 22 cm.
ISBN: 978-84-8464-070-7
Prezo: 13.00 €

Idiomas dispoñibles: Portugués, Galego, Castelán, Italiano, Éuscaro

PREMIOS E OUTRAS MENCIÓNS

PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA (SEP México) - 2006
PLAN NACIONAL DE LECTURA (PNL Portugal)

Demademora

Un ratiño entrañable vai á Lúa. E pronto saberemos que a Lúa non é de queixo fresco, pero si moi tenra.