Piñeiro


Antonio Rubio (texto)
Óscar Villán (ilustración)
Manuela Rodríguez (tradución)

18 Páx. 16 x 16 cm.
ISBN: 978-84-8464-856-7
Prezo: 8.00 €

Idiomas dispoñibles: Castelán, Galego, Éuscaro

PREMIOS E OUTRAS MENCIÓNS

PREMIO PEQUEÑO DRAGÓN 2018 (LIBRARÍA EL DRAGÓN LECTOR)

Do berce a lúa

Versos e imaxes unidos para favorecer a disposición espacial dos obxectos e o recoñecemento da contorna.