Polo camiño


Mariana Ruiz Johnson (ilustración)
Xosé Ballesteros (tradución)

26 Páx. 19 x 19 cm.
ISBN: 978-84-8464-297-8
Prezo: 10.00 €

Idiomas dispoñibles: Castelán, Galego, Catalán, Italiano, Éuscaro

Acartonados Prelectores

Os animales van marchando, do 1 ao 10. A onde irán esta vez? Rimas festivas para contar e cantar.