Tio Lobo


Xosé Ballesteros (adaptación)
Roger Olmos (ilustración)
Alexandre Honrado (tradución)

40 Páx. 22 x 22 cm.
ISBN: 978-8989-749-036-1
Prezo: 12.50 €

Idiomas dispoñibles: Portugués, Castelán, Galego, Catalán, Éuscaro

PREMIOS E OUTRAS MENCIÓNS

PRÉMIO FNLIJ - ALTAMENTE RECOMENDÁVEL (Brasil) - 2009
THE WHITE RAVENS (Alemanha) - 2001

Contos tradicionais

14 anos após a sua primeira edição, Roger Olmos voltou a recriar este conto tradicional italiano de final inesperado. Uma proposta leve, à base de um estilo luminoso e de acutilantes jogos visuais que surpreenderão os leitores.