Xaime e as landras


Tim Bowley (texto)
Inés Vilpi (ilustración)
G. Tolentino (tradución)

48 Páx. 22 x 22 cm.
ISBN: 978-84-8464-532-0
Prezo: 13,00 €

Idiomas dispoñibles: Castelán, Inglés, Galego, Portugués, Italiano, Catalán

PREMIOS E OUTRAS MENCIÓNS

PLAN NACIONAL DE LECTURA (PNL Portugal)

Demademora

Xaime prantou unha landra que xerminou e creceu, pero… non todas as landras prantadas chegan a ser árbores.