Rocío Alejandro

Bos Aires, 1978

Estudou Deseño Gráfico Publicitario pero a ilustración infantil é a súa "verdadeira vocación". Participou en varios talleres e cursos que a orientaron na súa traxectoria artística. Ilustrou libros publicados tanto en Arxentina como noutros países. Imparte clases de ilustración infantil no espazo Mundos Ilustrados, en Bos Aires.

https://rocioalejandro.blogspot.com