Antoni Domènech Figueras

Filósofo. Autor de numerosos artigos en revistas especializadas sobre temas das súas especialidades académicas; tivo tamén unha intensa actividade como publicista político e foi cofundador e redactor de varias revistas de intervención e crítica político-cultural.