Pedro Villar Sánchez

Almansa, 1960

Diplomado en Maxisterio e especialista en Educación Especial, dende 1982 traballou en varios centros escolares, combinando a actividade docente co desenvolvemento de experiencias didácticas sobre literatura e teatro. Comezou a escribir na revista Aljibe, da que foi director. Colabora en revistas e xornadas adicadas ao libro e á lectura. Publicou diversas obras de poesía para adultos, poesía infantil e álbum ilustrado, como “Los animales de la lluvia”, ilustrado por Miguel Ángel Díez e galardoado pola Generalitat Valenciana co Premio ao Libro Mellor Ilustrado 2008.

http://pedrovillar.blogspot.com

Altri libri dello stesso autore in castigliano