Carta a un profesor mozo


Philippe Meirieu (testo)
Henrique Harguindey (traduzione)

pp. 144 | 15 x 21,5 cm.
ISBN: 978-84-8464-327-2
Prezzo: 14.00
No stock

Lingue disponibile: Galiziano

Biblioteca de pedagoxía

Unha das personalidades máis destacadas da actualidade en Francia no campo das Ciencias da Educación dírixese reflexivamente a futuras mestras e mestres, alentándoos exercer esta profesión dun xeito responsable, creador e feliz.
Fotografía de portada: Vicente Blanco